Po rozmowach prowadzonych między reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w SRK S.A. i przedstawieniu wypracowanych przez nie postulatów, 28 lipca 2022 r. podpisane zostało porozumienie między zarządem spółki, a tymi organizacjami.

Porozumienie dotyczy wypłacenia wszystkim zatrudnionym na dzień 30 czerwca 2022 r., objętym Zakładowym Układem Zbiorowym dla Pracowników SRK S.A., jednorazowej kwoty w wysokości 6.400 zł brutto - dla pracowników dołowych oraz 4.000 brutto - dla pracowników powierzchni. Odpowiada to wielkości rekompensat wypłaconych pracownikom Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Z porozumienia wyłączone są osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, górniczych, urlopach dla pracowników mechanicznej przeróbki węgla oraz zatrudnieni na okres próbny. Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymali kwotę proporcjonalna do czasu pracy, wynikającego z ich umów. Przelewy wysłane zostały w piątek, 29 lipca 2022 r.      

Równocześnie - zgodnie ze zgłaszanymi wcześniej postulatami - ustalono, że od 1 sierpnia 2022 r. podwyższona zostaje wartość posiłków regeneracyjnych. W grudniu 2022 r. odbędą się negocjacje dotyczące wartości 1 tony węgla deputatowego dla pracowników SRK SA.

Porozumienie, łagodzące wpływ inflacji na siłę nabywczą wynagrodzeń, wypracowano w trakcie konstruktywnych negocjacji rozpoczętych w połowie lipca 2022 r.  Pokazuje ono jak spokojnie osiągać rezultaty, możliwe do zaakceptowania tak przez stronę społeczną jak też przez pracodawców.  

 

źródło i fot.: SRK S.A.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij