Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2022
Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2022

W najnowszym wydaniu czasopisma "Inżynieria Górnicza" znajdą Państwo strategię Polski i UE ws. dekarbonizaji oraz koncepcje sztucznego dnia szybu.

Rynek

Rynek

Rekordowe wyniki KGHM za 2021 r., Nowa kopalnia ropy naftowej PGNiG, XXIII Szkoła Naukowa im. Profesora Tadeusza Żura – Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego

Za nami XXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej

W tym roku trudna sytuacja związana z obostrzeniami spowodowanymi COVID-19 nie ominęła również Szkoły Eksploatacji Podziemnej i jej pierwotny termin w lutym musiał ulec zmianie na 11-13 kwietnia 2022 r. Tradycyjnie odbyła się w Krakowie w hotelu QUBUS.

Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w czerwcu odbyła się XIV Konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”. Poza terminem spotkania, które zwykle miało miejsce w kwietniu, zmianie uległa również nazwa jego organizatora. Od maja bieżącego roku dotychczasowe Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego występuje jako Centrum Badań i Dozoru.

Spotkania przeróbki kopalin

23-24 czerwca br. w Grand Hotelu Kielce odbyły się Świętokrzyskie Spotkania Przeróbki Kopalin (dawniej znane jako Świętokrzyskie Spotkania Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla). Wydarzenie zorganizowała firma Progress Eco S.A. – producent sit przemysłowych, przy współpracy z producentem pomp – firmą EMM Industry. Partnerami wydarzenia byli: AGH w Krakowie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa SITG oddział Kielce oraz Inżynieria Mineralna i Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin.

Targi źródeł i magazynowania energii

Ponad 200 firm z 11 krajów, w tym z: Polski, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch, ze Słowacji, Słowenii i Stanów Zjednoczonych, uczestniczyć będzie w Międzynarodowych Targach EXPO KATOWICE – Targi Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, które od 6 do 9 września br. odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i na placu Sławika i Antalla. Tradycyjnie współgospodarzem targów jest miasto Katowice.

Rozwój górnictwa

Nowoczesne urządzenia dla realizacji kotwienia i wiercenia w podziemnych zakładach górniczych - na przykładach wybranych realizacji

Główną specjalizacją firmy Compensus jest projektowanie oraz produkcja maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego, soli kamiennej i potasowej, zarówno w kraju, jak i za granicą. W artykule przedstawiono wybrane przedsięwzięcia spółki zrealizowane na zamówienie kontrahentów, dla których zaprojektowano rozwiązania „szyte na miarę”.

Nasz wywiad

Poprawa bezpieczeństwa w górnictwie zawsze będzie zależała od pracy zespołowej

W 2022 r. Wyższy Urząd Górniczy i podległe mu jednostki organizacyjne obchodzą jubileusz 100-lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego. Z tej okazji w rozmowie z redakcją „Inżynierii Górniczej” dr inż. Adam Mirek, Prezes WUG, który objął to stanowisko pięć lat temu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co ta rocznica znaczy dla branży górniczej, oraz odpowiada na pytania dotyczące bezpieczeństwa w branży górniczej, największych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć organy nadzoru górniczego, a także planów WUG-u na najbliższy czas.

Forum dyskusyjne

Wzmocnienie a nie rezygnacja z energetyki węglowej

Aktualna sytuacja branży energetycznej stawia przez nami więcej pytań niż odpowiedzi. Prof. Ryszard Legutko, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Grupy EKR, omawia kwestie związane ze strategią Polski i UE ws. dekarbonizacji w kontekście obecnej sytuacji społeczno-politycznej oraz związane ze skutkami decyzji związanej z likwidacją górnictwa.

Strategia Polski i UE ws. dekarbonizacji a obecna sytuacja społeczno-polityczna w europie i na świecie czy konieczna jest weryfikacja

Wojna na Ukrainie bez wątpienia wywołała prawdziwe „trzęsienie ziemi” zarówno na polskim, jak i europejskim rynku energetycznym. Usilnie lansowana na forum Unii Europejskiej polityka, zakrawająca momentami niemal o religię, dekarbonizacji, na naszych oczach ponosi fiasko. Bezpieczeństwo energetyczne naszego kontynentu okazało się być bardziej kruche, niż się spodziewaliśmy, a wiodące gospodarki europejskie skrajnie uzależnione od dostaw rosyjskich surowców.

Od przeszłości do przyszłości

O profesorze Walerym Goetlu i obchodach jego roku w AGH i nie tylko

Celem tego krótkiego eseju jest przybliżenie Czytelnikom postaci niezwykłej dla historii Akademii Górniczo-Hutniczej, a także samej nauki: Profesora Walerego Goetla – Rektora AGH w latach 1939-1945 i 1945-1950, patrona roku 2022 uczelni i osoby niezwykle zasłużonej dla ochrony przyrody w Polsce. Jest to postać niewątpliwie zasługująca na biografię filmową! Użycie języka kina ma to do siebie, że często pozwala odkryć wiele ciekawych, intrygujących szczegółów dyktowanych emocjami, ale też pokazuje nowe spojrzenie na działania, które podejmuje bohater biografii. Postać Profesora, jego wielowątkowa działalność i jej społeczny odbiór byłyby ogromnym sprzymierzeńcem każdego twórcy podejmującego się takiego zadania.

Kopalnia wiedzy

Nowa konstrukcja sztucznego dna szybu z siatki stalowej

W polskim przemyśle wydobywczym z każdym rokiem rozpoczynane są kolejne projekty związane z pogłębianiem czynnych szybów górniczych. Każde takie przedsięwzięcie wymaga zastosowania sztucznego dna szybu. Zabudowa sztucznego dna szybu jest kosztownym i pracochłonnym zadaniem. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA we współpracy z Geobrugg AG zaprojektowało nową konstrukcję sztucznego dna szybu z siatki stalowej, która pozwala na znaczną redukcję kosztów oraz czasu zabudowy sztucznego dna w szybie.

Światowe zapotrzebowanie na rudę miedzi w kontekście przechodzenia dużych kopalń odkrywkowych na eksploatację podziemną - technologie i sprzęt

Międzynarodowy zespół ICSG (International Copper Study Group) opracował prognozę zapotrzebowania na miedź do 2011 r. Zgodnie z nią wydobycie miedzi wyniosło: w 2009 r. – 15,756 mln t, w 2010 r. – 16,805 mln t i (zaplanowane) w 2011 r. – 17,301 mln t. Produkcja miedzi przez rafinerie w tym okresie wyniosła odpowiednio: 18,401 mln t, 19,467 mln t i planowana 20,545 mln t. Zapotrzebowanie na miedź w tymże okresie wyniosło natomiast: 18,206 mln t, 17,937 mln t i planowane 18,851 mln t. Aby uzyskać planowane wydobycie miedzi, należy (przy zawartości 1,1% Cu w skale) poddać obróbce około 1,6 mld t urobku.

Raport

Bardzo dobre wyniki Bogdanki w pierwszym kwartale 2022 roku

LW Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Dostarcza surowiec głównie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa. Pod koniec maja br. spółka opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2022 r.

Grupa Famur podsumowała pierwszy kwartał 2022 r.

Przychody Grupy FAMUR w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 274 mln zł, osiągając tym samym poziom wypracowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 95 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 36 mln zł, a nadwyżka środków pieniężnych nad długiem finansowym wyniosła 482 mln zł.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij