Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2020

Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2020

Górniczy Koncert Noworoczny

W poniedziałek, 10 lutego 2020 r., w Filharmonii Śląskiej w Katowicach po raz piąty odbędzie się Górniczy Koncert Noworoczny organizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. W tym roku będzie to „Gala Straussa”.

Dodano: 07.02.2020

Sukces Polski w Brukseli

Podczas szczytu państw UE 12-13.12.2019 r. Polska uzyskała zwolnienie z zasady osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej w 2050 r. Po raz pierwszy od 20 lat w konkluzjach RE jedno z państw skorzystało z wyjątkowego statusu.

Dodano: 16.12.2019

Szybsza neutralność klimatyczna

NSZZ „Solidarność” przesłała do premiera Mateusza Morawieckiego list w sprawie propozycji Komisji Europejskiej o tzw. neutralności klimatycznej, która zakłada dojście do niej do 2050 r.

Dodano: 03.12.2019

Nowy członek zarządu grupy WĘGLOKOKS SA

8.11.2019 r. na stanowisko wiceprezesa zarządu Węglokoksu S.A. ds. Grupy Kapitałowej powołano Adama Gorszanowa.

Dodano: 03.12.2019

Prezes PGG w składzie Komitetu Wykonawczego CIAB

Prezes Polskiej Grupy Górniczej i prezydent stowarzyszenia Euracoal Tomasz Rogala został członkiem Komitetu Wykonawczego Coal Industry Advisory Board (CIAB).

Dodano: 02.12.2019

Kombajn Bolter Miner rozpoczął pracę

12 listopada 2019 r. prace w kopalni Budryk rozpoczął kombajn urabiająco-kotwiący Bolter Miner. Rozpoczął on drążenie chodnika Bw-1n badawczego w pokładzie 401.

Dodano: 02.12.2019

Złoża JSW w 3D

Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła właśnie projekt „Model złoża i planowanie produkcji w JSW S.A.”. W jego ramach w spółce wdrożono rozwiązania informatyczne z zakresu zarządzania złożem oraz projektowania w kopalniach.

Dodano: 02.12.2019

Wsparcie dla regionów górniczych

25 listopada 2019 r. w Goerlitz odbył się Dialog Polityczny poświęcony potrzebie przyspieszenia programu wsparcia dla regionów górniczych.

Dodano: 26.11.2019

BHP. Dobre praktyki

„BHP. Dobre praktyki” to dwutomowy zbiór kompleksowych informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodano: 21.11.2019

Nowy prezes SITG

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa wybrało na nowego prezesa dr. inż. Adama Mirka, obecnego prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dodano: 19.11.2019

Kopalnia Bzie-Dębina – przygotowania do wydobycia

Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudniła kilka dodatkowych brygad, aby przyspieszyć prace przygotowawcze i rozpocząć wydobycie w kopalni Bzie-Dębina.

Dodano: 15.10.2019

Otwarto kopalnię Bzie-Dębina w Jastrzębiu Zdroju

25.09. br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej kopalni węgla kamiennego Bzie-Dębina Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dodano: 25.09.2019

Nowa koncesja dla JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała od ministra środowiska koncesję na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego „Chełm II” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Dodano: 24.09.2019

Przyszłość sektora wydobywczego

Nowe kopalnie, polityka klimatyczna, polityka energetyczna – to główne tematy, które podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy poruszył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Dodano: 05.09.2019

Klasy patronackie TAURON Wydobycie

2.09. br. w 24 klasach patronackich TAURON Wydobycie rozpocznie naukę ponad 350 uczniów. Ich nauka ma być profilowana pod zawody związane z górnictwem.

Dodano: 30.08.2019

JSW testuje wirtualną rzeczywistość

W sierpniu ratownicy z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej testowali specjalne gogle pozwalające się przenieść w wirtualną rzeczywistość.

Dodano: 23.08.2019

Nowy prezes JSW Koks

12 sierpnia stanowisko prezesa zarządu spółki JSW Koks SA objął Robert Małłek. Został on wybrany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 9 sierpnia.

Dodano: 14.08.2019

TAURON Wydobycie z nowym zarządem

Tomasz Cudny został powołany na prezesa zarządu TAURON Wydobycie. Rada Nadzorcza wybrała również wiceprezesów – Jacka Pytla (ds. ekonomiczno-finansowych), Tomasza Dudę (ds. technicznych) oraz Krzysztofa Miska (ds. handlowych).

Dodano: 09.08.2019

Wnioski z wprowadzenia systemu kontroli jakości węgla

Od niemal roku w Polsce obowiązuje system monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych. Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla podsumowała wpływ nowych przepisów na rynek obrotu paliw stałych.

Dodano: 07.08.2019

Budowa Szybu Grzegorz wchodzi w kolejną fazę

Właśnie rozpoczęło się drążenie 870-metrowego szybu głębinowego Szybu Grzegorz, który jest obecnie jedną z największych inwestycji w polskim górnictwie.

Dodano: 30.07.2019

Jastrzębska Spółka Węglowa inwestuje w przyszłych górników

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienia z powiatem rybnickim i miastem Jastrzębie-Zdrój na kontynuowanie współpracy ze szkołami.

Dodano: 23.07.2019

Wybrano ministra ds. górnictwa

Senator Adam Gawęda został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dodano: 16.07.2019

Nowy prezes JSW

1.08.2019 r. stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej obejmie Włodzimierz Hereźniak.

Dodano: 15.07.2019

Pole szkoleniowe w kopalni Wujek

Na poziomie 370 m w kopalni Wujek dobiega końca kolejny etap rozwoju podziemnego pola szkoleniowego.

Dodano: 08.07.2019

Koncesja na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód” dla JSW

Minister Mariusz Orion Jędrysek udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód”.

Dodano: 08.07.2019

Akademia Dräger. Nowe bloki szkoleniowe wzbogaciły program akademii

Szkolenie dotyczące sprzętu ochrony dróg oddechowych w teorii i praktyce umożliwia personelowi rozmieszczonemu w strefach niebezpiecznych bezpieczną pracę z niezależnym aparatem oddechowym i/lub w kombinezonie ochrony przeciwchemicznej.

Dodano: 08.07.2019

Zmiany w zarządzie Tauron Wydobycie

4 czerwca rada nadzorcza Tauron Wydobycie powołała na stanowisko prezesa Sławomira Obidzińskiego.

Dodano: 07.06.2019

PROGRESS W TAURONIE

Już po raz 11. producent sit przemysłowych firma PROGRESS SCREENS (Progress ECO) wraz z producentem pomp firmą EMM INDUSTRY organizują kolejne branżowe wydarzenie z cyklu ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOTKANIA SZEFÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA.

Dodano: 05.06.2019

Nowe przyrządy pomiarowe w urzędach nadzoru górniczego

107 przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz 11 licencjonowanych programów wspomagających przetwarzanie danych z pomiarów GPS – tyle sprzętu dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dodano: 30.05.2019

Polska edycja konkursu manus rozstrzygnięta

W konkursie manus, który odbywa się co dwa lata igus – lider technologii trybopolimerowych nagradza najciekawsze przemysłowe rozwiązania wykorzystujące polimerowe łożyska ślizgowe.

Dodano: 28.05.2019

igus Polska z nową przestrzenią biurową i technologicznym showroomem

Spółka igus Polska chce być jeszcze bliżej swoich klientów, dlatego przy okazji powiększania przestrzeni biurowej i magazynowej uruchamia też showroom.

Dodano: 27.05.2019

PBSz w strukturach JSW

20 maja br. Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę, na mocy której przejęła 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.

Dodano: 23.05.2019

JSW wybrała system monitoringu pracowników pod ziemią

JSW podsumowała prace zespołu mającego wybrać rozwiązanie poprawiające łączność oraz monitoring pracowników przebywających pod ziemią.

Dodano: 06.05.2019

Wydobycie metanu w ramach programu Geo-Metan

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Polska Grupa Górnicza podpisały umowę w sprawie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego w ramach programu Geo-Metan.

Dodano: 27.03.2019

Optymistyczne wyniki PGG

Polska Grupa Górnicza ogłosiła wyniki za rok 2018.

Dodano: 20.03.2019

APCOM 2019

W dniach 4-6 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja APCOM 2019.

Dodano: 15.03.2019

Trójstronne porozumienie w branży górniczej

26 lutego 2019 r. podczas XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie został podpisany list intencyjny między LW Bogdanką, Jastrzębską Spółka Węglową oraz KGHM Polska Miedź.

Dodano: 07.03.2019

INDUSTRYmeeting 2019 – nowa odsłona targów!

27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting.

Dodano: 28.02.2019

Wykorzystanie niebezpiecznego metanu

Niebezpieczny metan, zagrażający górnikom pod ziemią podczas wydobycia węgla, można skutecznie wykorzystać do innych celów.

Dodano: 19.02.2019

Wzrost zatrudnienia w górnictwie

ManpowerGroup opublikował raport z prognozami zatrudnienia.

Dodano: 08.02.2019

Posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

25.01.2019 roku w Katowicach odbyło się spotkanie podsumowujące rok 2018 w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Dodano: 29.01.2019

Jastrzębska Spółka Węglowa zakupiła innowacyjne urządzenia

Firma SIGMA dostarczy JSW system urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych dla technologii drążenia wyrobisk korytarzowych z zastosowaniem specjalistycznego kombajnu urabiająco-kotwiącego. W siedzibie JSW właśnie została podpisana umowa.

Dodano: 25.01.2019

Międzynarodowa Agencja Energetyczna o węglu

Międzynarodowa Agencja Energetyczna opublikowała raport z prognozami dla węgla do 2023 roku.

Dodano: 18.01.2019

Nowe złoża węgla w JSW

W połowie października 2018 r. Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła odwierty badawcze w obszarze górniczym „Bzie-Dębina-2 Zachód”. Dwa z pięciu otworów badawczych dotarły już do węglonośnych warstw karbonu.

Dodano: 11.01.2019

Faser SA i AGH goszczą studentów z Sankt Petersburga

5 grudnia br. z wizytą do FSRiLG Faser SA przybyła 41-osobowa grupa studentów St. Petersburg Mining University.

Dodano: 12.12.2018

Proekologiczne rozwiązania dla ubocznych produktów spalania

Rozwiązania dla bezodpadowej energetyki są już stosowane w Polsce, ale wyzwaniem jest ich upowszechnienie. To wnioski z posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP organizowanego razem ze Stowarzyszeniem Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania (UP...

Dodano: 26.11.2018

JSW na Szczycie Klimatycznym

Jastrzębska Spółka Węglowa została partnerem Pawilonu Narodowego w czasie COP24.

Dodano: 31.10.2018

Współpraca Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Australijczykami

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej przebywają z trzydniową wizytą przedstawiciele australijskiej agencji badawczej CSIRO.

Dodano: 26.10.2018

Praca kopalń siedem dni w tygodniu?

W branży górniczej pojawiają się postulaty, aby wydłużyć czas pracy kopalń do siedmiu dni oraz powiązać system płac z efektami pracy. Dzięki temu spółki węglowe mogłyby zwiększyć wydobycie.Górnicze związki zawodowe nie chcą jednak się na to zgodz...

Dodano: 24.10.2018

Regiony górnicze mogą zyskać nawet 5 mld euro

Przewodniczący komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Jerzy Buzek ogłosił stanowisko w sprawie budżetu UE po roku 2020 zgodnie z którym regiony górnicze mają otrzymać dodatkowe środki niezależne od otrzymywanych już przez nie funduszy.

Dodano: 10.10.2018

Najważniejsze targi przemysłowe coraz bliżej!

Już za kilkanaście dni rozpocznie się najbardziej wyczekiwane wydarzenie w branży przemysłowej. 10-11 października w EXPO Kraków odbędą się 10. Międzynarodowe Targi Materiałów Sypkich – SYMAS i 9. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu – MAINTENANCE.

Dodano: 25.09.2018

W kopalni Zofiówka przetestowano aparaty W-70M

31 sierpnia br. w JSW SA, Ruch „Zofiówka” przeprowadzono test aparatów regeneracyjnych W-70M, produkowanych przez Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER SA.

Dodano: 06.09.2018

Odliczamy dni do Targów SYMAS

Innowacje produktowe, nowe technologie dedykowane dla przemysłu – tego wszystkiego będzie można doświadczyć w jednym miejscu, podczas Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS.

Dodano: 03.08.2018

FSRiLG Faser SA Liderem Polskiego Eksportu 2018 r.

Ten zaszczy tytuł został nadany tarnogórskiej fabryce przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Mieczysław Twaróg, prezes zarządu SEP, 25 czerwca br. podczas warszawskiego spotkania wręczył nagrody Jerzemu Pyce, dyrektorowi ds, handlowych Faser SA.

Dodano: 01.07.2018

Wybuchowa jesień w przemyśle

Czy wiesz, że aż 62% wypadków związanych z wybuchem pyłów w fabrykach zachodzi podczas procesów przetwarzania lub magazynowania pyłów pochodzenia drzewnego bądź spożywczego?

Dodano: 21.06.2018

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego

W poniedziałek, 25 czerwca w Katowicach odbędzie się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Dodano: 20.06.2018

Szkoła Zamówień Publicznych 2018

W dniach 6 - 8 czerwca 2018 r. w Wiśle odbyła się IX edycja ,,Szkoły Zamówień Publicznych”. W konferencji udział wzięło 240 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz firm pracujących na rzecz górnictwa.

Dodano: 14.06.2018

Kierunki rozwoju konstrukcji systemów podparcia taśmy

Przedstawione w artykule wybrane rozwiązania systemów podparcia i prowadzenia taśmy w pewien sposób pokazują tendencje ich rozwoju.

Dodano: 02.02.2018

Przemysłowe wydobycie metanu z pokładów węgla w Zagłębiu Górnośląskim

W związku z intensyfikacją odmetanowania złóż, ilość ujmowanego i zagospodarowanego metanu jest coraz większa, co generuje potrzebę wzmożenia działań wspomagających zarówno eksploatację węgla z pokładów metanowych.

Dodano: 02.02.2018

Techniczne i ekonomiczne aspekty połączenia części systemów...

...odstawy kopalń "Chwałowice" i "Jankowice"

Dodano: 02.02.2018

Technologia ograniczania zagrożeń samozapłonem - badania

W niniejszym artykule przeprowadzona zostanie analiza celowości oraz możliwości opracowania i wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, polegającego na stworzeniu zaawansowanej chemicznie mieszaniny silnych antypirogenów.

Dodano: 01.02.2018

Lepsze ciepło, bo z natury – odzyskiwanie ciepła z wód dołowych

Racjonalizacja poziomu zużycia energii, a tym samym kosztów wynikających z tego tytułu to obecnie kluczowy problem całej gospodarki w tzw. skali makro.

Dodano: 01.02.2018

Odpady z górnictwa węgla kamiennego

Wytwarzanie, zagospodarowanie i wpływ na środowisko.

Dodano: 01.02.2018

Systemy krótko-frontowe eksploataci węgla [...]

Podstawowe zadania stojące przed polskim górnictwem węgla kamiennego, to poprawa efektywności wykorzystania bazy zasobowej, której wielkość ma istotny wpływ na żywotność zakładów górniczych.

Dodano: 01.02.2018

Spieniony Inhibitor Góniczy SIG-1

W artykule przedstawiono zastosowanie piany na bazie surowców mineralnych o nazwie Spieniony Inhibitor Górniczy SIG-1, jako środka obniżającego skłonność węgla do samozapalania poprzez dezaktywację jego powierzchni.

Dodano: 01.02.2018

Efektywność wydobycia a innowacyjne wyroby [...]

Ciągła intensyfikacja wydobycia urobku węgla kamiennego na świecie wymaga stosowania nowych rozwiązań technologicznych. W ciągu ostatnich kilku lat na rynku branży górniczej pojawiły się innowacyjne produkty.

Dodano: 01.02.2018

Pomiary emisji hałasu do środowiska

Wpływ modernizacji realizowanych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla na poziom hałasu emitowanego do środowiska.

Dodano: 02.03.2015

Górnicze przenośniki zgrzebłowe

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat nastąpił gwałtowny wzrost wydobycia węgla kamiennego na świecie.

Dodano: 23.01.2015

Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych

W sytuacjach zagrożenia pod ziemią bardzo ważnym elementem jest możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego rejonu.

Dodano: 13.11.2014

Próby mechanizacji robót

związanych z likwidacją chodników przyścianowych za czołem ściany na przykładzie LW „Bogdanka”

Dodano: 26.09.2014

Przenośniki taśmowe dalekiego zasięgu

W artykule przedstawiono wybrane instalacje przenośników taśmowych dalekiego zasięgu pracujące w różnych warunkach.

Dodano: 30.05.2014

ARGUS – innowacyjny system bezpieczeństwa w JSW S.A. KWK „Pniówek”

W artykule przedstawiono innowacyjny system bezpieczeństwa ARGUS

Dodano: 30.05.2014

Nowoczesne metody transportu załogi w kopalni węgla kamiennego

Jazda ludzi przenośnikami taśmowymi w Zakładzie Górniczym Sobieski.

Dodano: 29.05.2014

Zastosowanie napędu zębatego w systemach transportu kolejkami

Zmieniające się warunki prowadzenia transportu powodują,że stosowane są coraz doskonalsze rozwiązania w systemach transportu zwłaszcza kolejkami podwieszonymi z napędem własnym.

Dodano: 10.04.2014

Systemy odmetanowania pokładów węgla w Polsce i na świecie

Zwalczanie zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych wymaga stosowania systemów odmetanowania.

Dodano: 10.04.2014

Technika strugowa - korzyści z wdrożenia

W artykule przedstawiono przebieg wdrażania techniki strugowej urabiania w ścianach wydobywczych w kopalni „Bogdanka” przy eksploatacji pokładu 385/2 o grubości 1,2-1,8 m.

Dodano: 10.04.2014

Nowe narzędzie do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla

Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki.

Dodano: 10.04.2014

Faser SA – barbórkowe 65-lecie fabryki

28 listopada 2019 r. załoga Fabryki Sprzętu Ratowniczego i Lamp Górniczych „Faser” SA w barbórkowej oprawie świętowała 65-letnią obecność swojego zakładu w Tarnowskich Górach.

Dodano: 02.12.2019
Miejsce: Tarnowskie Góry

Bezpieczeństwo transportu górniczego

6-8 listopada 2019 r. odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”.

Dodano: 06.12.2019
Miejsce: Wisła

Konferencja ELGOR 2019 o przyszłości górnictwa odkrywkowego w Polsce

24-25 października 2019 r. w Sosnówce odbyła się 13. edycja konferencji naukowo-technicznej ELGOR stanowiącej jedno z wiodących wydarzeń z zakresu górnictwa odkrywkowego w Polsce.

Dodano: 06.12.2019
Miejsce: Sosnówka

20. Jubileuszowa Konferencja KOMTECH-IMTech

14-16 października 2019 r. odbyła się 20. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja KOMTECH-IMTech.

Dodano: 04.12.2019
Miejsce: Szczyrk

Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe na konferencji HAZEX

3-4.10.2019 r. odbyła się VII konferencja HAZEX „Bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe w przemyśle”.

Dodano: 04.12.2019
Miejsce: Kraków

Siła spotkań na Targach SYMAS® I MAINTENANCE

Międzynarodowe Targi SYMAS® i MAINTENANCE, które odbyły się 2-3 października 2019 r. w EXPO Kraków, udowodniły, że jedna rozmowa lub jedno spotkanie warte są więcej niż wiele wysłanych e-maili.

Dodano: 03.12.2019
Miejsce: Kraków

XI Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania „TUR”

17-20 września 2019 r. w Hotelu Mercure Resort & SPA w Krynicy-Zdroju odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania „TUR”.

Dodano: 02.12.2019
Miejsce: Krynica-Zdrój

O transformacji energetycznej na Targach Górniczych

10 września 2019 r. podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2019” odbyła się konferencja zorganizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Dodano: 02.12.2019
Miejsce: Katowice

Targi Górnicze 2019

10-13.09 odbyła się 18. edycja Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019.

Dodano: 02.12.2019
Miejsce: Katowice

XI spotkanie Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla

13-14.06.2019 r. w Targanicach odbyła się jedenasta edycja Spotkania Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla organizowanego przez firmy PROGRESS ECO oraz EMM Industry.

Dodano: 09.07.2019
Miejsce: Targanice

Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie

Konferencja MARG od wielu już lat stanowi platformę dyskusji na temat ważnych i aktualnych zagadnień dotyczących mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w górnictwie i branżach przemysłowych związanych z górnictwem.

Dodano: 09.07.2019
Miejsce: Wisła

XXXII Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

10 czerwca 2019 r. miało miejsce XXXII Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas którego wybrano prezesa oraz nowych członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej.

Dodano: 09.07.2019
Miejsce: Katowice

Górnicze Forum Ekonomiczne 2019

Czwarta już edycja Górniczego Forum Ekonomicznego miała miejsce 6-7 czerwca 2019 r. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dodano: 08.07.2019
Miejsce: Kraków

10. edycja Szkoły Zamówień Publicznych

5-7 czerwca w Wiśle odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Szkoły Zamówień Publicznych organizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Dodano: 09.07.2019
Miejsce: Wisła

Międzynarodowa konferencja Coaltrans w Krakowie

4-5 czerwca br. w Krakowie odbyła się konferencja Coaltrans Poland.

Dodano: 08.07.2019
Miejsce: Kraków

Konferencja APCOM we Wrocławiu

4-6 czerwca we Wrocławiu odbyła się 39. edycja konferencji APCOM.

Dodano: 08.07.2019
Miejsce: Wrocław

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

13-15 maja 2019 r. w Katowicach odbyła się XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród wielu paneli dyskusyjnych kilka dotyczyło branży górniczej i jej najważniejszych obecnie problemów.

Dodano: 09.07.2019
Miejsce: Katowice

Rola węgla w czasie transformacji polskiej energetyki

15 kwietnia 2019 r. w ramach obchodów 100-lecia istnienia Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki”.

Dodano: 08.07.2019
Miejsce: Kraków

Środki smarne w przemyśle i ekologii

Po raz trzynasty CBiDGP miało okazję gościć naukowców, producentów i użytkowników środków smarnych na konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”, która odbyła się w kwietniu br. w Wiśle.

Dodano: 08.07.2019
Miejsce: Wisła

Jubileuszowa Konferencja KOMEKO

25-27 marca 2019 r. w Szczyrku odbyła się 20. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEKO.

Dodano: 08.07.2019
Miejsce: Szczyrk

XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

11-14 marca 2019 r. w Karpaczu odbyła się XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Dodano: 21.03.2019
Miejsce: Karpacz

INDUSTRYMEETING 2019 – NOWA ODSŁONA TARGÓW!

27-28 lutego w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting.

Dodano: 20.03.2019
Miejsce: Sosnowiec

XXVIII SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ – OKIEM ORGANIZATORA

25-27 lutego 2019 r. w Krakowie odbyła się organizowana od prawie trzydziestu lat Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Zgromadziła ona rekordową liczbę ponad 550 uczestników.

Dodano: 20.03.2019
Miejsce: Kraków

GÓRNICZY KONCERT NOWOROCZNY

14 stycznia w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się Górniczy Koncert Noworoczny zorganizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Dodano: 20.03.2019
Miejsce: Katowice

Marka sama w sobie – podsumowanie Targów SYMAS/MAINTENANCE

W ubiegłym tygodniu zakończyły się 10. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SYMAS oraz 9. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji – MAINTENANCE.

Dodano: 18.10.2018
Miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe EXPO KRAKÓW

XXXI Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie GIPH

22 czerwca w Katowicach obradowało XXXI Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas spotkania podsumowano miniony rok działalności oraz wybrano nowych członków rady GIPH.

Dodano: 29.10.2018
Miejsce: Katowice

Progress w Górnictwie

Relacja z 10. Świętokrzyskiego Spotkania Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla, które odbyło się w dniach 15-16 czerwca br. w Kielcach.

Dodano: 19.09.2018
Miejsce: Kielce

Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie 2018

13-15 czerwca 2018 r. w Wiśle odbyła się V międzynarodowa konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie”.

Dodano: 29.10.2018
Miejsce: Wisła

Szkoła Zamówień Publicznych 2018

W dniach 6 - 8 czerwca 2018 r. w Wiśle odbyła się IX edycja ,,Szkoły Zamówień Publicznych”. W konferencji udział wzięło 240 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz firm pracujących na rzecz górnictwa.

Dodano: 21.06.2018
Miejsce: Wisła

Coaltrans Poland 2018

4-5 czerwca w Katowicach odbyła się konferencja Coaltrans Poland. To spotkanie gromadzące ekspertów m.in. z branży węglowej.

Dodano: 29.10.2018
Miejsce: Sopot

Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Stosowania Środków Smarnych

11-13 kwietnia 2018 roku w Wiśle odbyła się XII edycja konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”.

Dodano: 29.10.2018
Miejsce: Wisła

III Forum Geologii i Górnictwa

22-23 marca w Warszawie odbyła się III edycja konferencji „Prawo geologiczne i górnicze” – od tego roku pod nową nazwą: „Forum Geologii i Górnictwa”.

Dodano: 29.10.2018
Miejsce: Warszawa

XLI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

Od 12 do 15 marca br. w Zakopanem odbyła się kolejna edycja konferencji poświęconej zagadnieniom mechaniki górotworu i geoinżynierii. W tym roku do obrad włączono specjalną sesję poświęconą budownictwu tunelowemu.

Dodano: 29.10.2018
Miejsce: Zakopane

XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

W tym roku program konferencji obejmował trzy dni (26-28 lutego) i oscylował wokół tematów dotyczących m.in.: analizy danych, monitoringu, pozyskiwania koncesji, Przemysłowego Internetu Rzeczy i zagrożeń naturalnych.

Dodano: 03.04.2018
Miejsce: Kraków

XXXI konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych

22-24 stycznia 2018 r. w Zakopanem odbyła się XXXI Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”. Organizatorem Konferencji od 2016 r. jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Dodano: 29.03.2018
Miejsce: Zakopane

Polski Kongres Górniczy 2017

20-22 listopada 2017 r. w Krakowie odbył się IV Polski Kongres Górniczy. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: „Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”.

Dodano: 19.03.2018
Miejsce: Kraków

II JESIENNE SPOTKANIA UŻYTKOWNIKÓW UJĘĆ I POMP GŁĘBINOWYCH

14-15 listopada 2017 r. we Włodowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyło się drugie Seminarium „Energooszczędna, systemowa eksploatacja ujęć i pomp głębinowych” pod hasłem „Diagnostyka w eksploatacji ujęć i pomp głębinowych”.

Dodano: 19.03.2018
Miejsce: Włodowice

Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie

Już po raz trzynasty odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”, organizowana przez lędzińskie Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Dodano: 03.01.2018
Miejsce: Wisła

KOMTECH 2017

18-20 września br. w Szczyrku odbyła się 18. edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność” KOMTECH 2017.

Dodano: 03.01.2018
Miejsce: Szczyrk

Innowacyjne rozwiązania na targach „KATOWICE 2017”

W dniach 29 sierpnia do 1 września br. odbyły się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017”.

Dodano: 03.01.2018
Miejsce: Katowice

„WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ”

Konferencja „Węgiel w okresie transformacji energetycznej” odbyła się 29 sierpnia br. w Katowicach i była istotną częścią Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017”.

Dodano: 03.01.2018
Miejsce: Katowice

Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie

IV Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie” odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle.

Dodano: 23.11.2017
Miejsce: Wisła

XXX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW GIPH

XXX ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW GÓRNICZEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Dodano: 07.08.2017
Miejsce: Katowice

„SZKOŁA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” 2017

Od 6 do 8 czerwca 2017 r. w Wiśle miała miejsce ósma edycja „Szkoły Zamówień Publicznych”, której organizatorem jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Dodano: 07.08.2017
Miejsce: Wisła

Pierwsze zawody II edycji „Starcia Szlifierzy” już za nami

Blisko 40 profesjonalistów z branży przeżyło prawdziwą przygodę w świecie obróbki metalu oraz wyłoniono 4 mistrzów, którzy wyszlifowali sobie drogę do finału drugiej edycji „Starcia Szlifierzy”.

Dodano: 04.05.2017
Miejsce: Nadarzyn

KOMEKO 2017

KOMEKO 2017, czyli 18. Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność”, odbyła się 22-24 marca 2017 r. w Szczyrku.

Dodano: 23.11.2017
Miejsce: Szczyrk

XL Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

20-23 marca w Karpaczu odbyła się już XL edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Dodano: 29.06.2017
Miejsce: Karpacz

Górniczy Koncert Noworoczny

15 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego odbył się organizowany po raz trzeci przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową Górniczy Koncert Noworoczny.

Dodano: 18.01.2017
Miejsce: Filharmonia Śląska w Katowicach

Spotkanie branży górnictwa odkrywkowego za nami ELGOR 2016

28-30 września br. w Szczyrku odbyła się jedenasta edycja konferencji naukowo-technicznej ELGOR, zorganizowana przez Poltegor Instytut oraz firmę Siemens pod auspicjami Ministerstwa Energii, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższego Urzędu Górniczego.

Dodano: 06.10.2016
Miejsce: Szczyrk

I Górnicze Forum Ekonomiczne

15-16 września 2016 w murach krakowskiej AGH odbyła się pierwsza edycja konferencji Górnicze Forum Ekonomiczne, która miała na celu zaprezentować aktualne problemy branży energetyczno-górniczej.

Dodano: 25.10.2016
Miejsce: Kraków, AGH

XXI Szkoła Naukowa „Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego”

W dniach od 14 do 16 września 2016 r. w Kudowie-Zdroju odbędzie się XXI Jesienna Szkoła Naukowa pt. „Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego”.

Dodano: 19.05.2016
Miejsce: Kudowa-Zdrój

Za nami pierwszy dzień Szkoły Eksploatacji Podziemnej

23 lutego rozpoczęła się 25 edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Odbyła się ona w Krakowie, a jej przebieg był transmitowany na żywo na stronie internetowej konferencji.

Dodano: 23.02.2016
Miejsce: Kraków

25-lecie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

20 stycznia 2015 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach zainaugurowano obchody 25-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dodano: 01.02.2016
Miejsce: Katowice

Międzynarodowa konferencja WĘGIEL – TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY

8.09. br. podczas międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach odbyła się konferencja pt. Węgiel – tania energia i miejsca pracy.

Dodano: 09.09.2015
Miejsce: Katowice

Eliksir dla urządzenia - nowoczesne środki smarne

21-23 kwietnia 2015 r. Odbyła się konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych”

Dodano: 28.04.2015
Miejsce: Ustroń

„Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

XVII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” odbyła z się 14 i 15 kwietnia 2015 r. w Zawierciu.

Dodano: 24.04.2015
Miejsce: Zawiercie

seminarium Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

27 marca 2015 roku w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, przy współpracy z Kompanią Węglową S.A. i Akademią Górniczo-Hutniczą, odbyło się Seminarium naukowo-techniczne.

Dodano: 30.03.2015
Miejsce: Gliwice

Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w Narciarstwie

28.02-1.03.2020 r. odbędzie się piąta edycja jubileuszowych Mistrzostw Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

Data rozpoczęcia: 28.02.2020
Data zakończenia: 01.03.2020
Miejsce: Kluszkowce

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij