Technologia wirtualnej rzeczywistości zostanie wykorzystana w procesie szkolenia pracowników JSW. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy górników. Cyfrowy projekt edukacyjny – SENSE VR jest w końcowej fazie prac badawczych.

Projekt to wynik pracy konsorcjum zawiązanego przez JSW Innowacje z JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Głównym Instytutem Górnictwa, został on dofinasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

- Bezpieczeństwo pracy jest jednym z kluczowych elementów kształcenia kadr Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tych działaniach, technologia VR otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Realistyczne odwzorowanie pracy pod ziemią w cyfrowej przestrzeni, pozwala kursantom nie tylko utrwalić i uzupełnić wiedzę teoretyczną, ale wykształcić właściwe procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, których nie bylibyśmy w stanie stworzyć w realnych warunkach – powiedziała Aldona Urbanek z JSW Szkolenie i Górnictwo.

Istotnym elementem projektu jest ścisła współpraca pomiędzy każdym z trzech konsorcjantów. Główny Instytut Górnictwa analizując raporty z wypadków górniczych w kopalniach JSW, przygotowuje trzy scenariusze szkoleniowe.

- Opracowane scenariusze szkoleń obejmują faktycznie zaistniałe zdarzenia wypadkowe, które miały miejsce w kopalniach węgla kamiennego w ostatnich latach. Ich wybór dokonany został w oparciu o analizę dokumentacji pozyskanej z WUG oraz raportów o stanie BHP JSW SA. Fabuła szkoleń jest projektowana w sposób, który umożliwia uczestnikom wybór indywidualnej ścieżki postępowania oraz daje im możliwość realnego wpływu na sposób ich zakończenia – powiedział Szymon Łagosz z Głównego Instytutu Górnictwa.

Liderem projektu jest spółka JSW Innowacje, która jest też głównym wykonawcą części programistycznej, tworząc aplikację wykorzystującą technologię wirtualnej rzeczywistości.

- Oprócz opracowania szaty graficznej oraz modeli 3D maszyn i obiektów uwzględnionych w scenariuszu przez GIG, tworzymy środowisko VR w którym jednocześnie będzie mogło ze sobą współdziałać do 5 kursantów. Innowacyjnym rozwiązaniem będzie także zaadoptowanie algorytmów śledzących tak, by aplikacja samodzielnie dostosowywała się do umiejętności i poziomu kompetencji osoby szkolonej – podkreślił Krzysztof Kaźmierczak, kierownik zespołu projektowego V w JSW Innowacje.

Dydaktyczna część projektu należy do spółki JSW Szkolenie i Górnictwo. Tamtejsi instruktorzy  prowadzą próbne zajęcia, podczas których górnicy testują działanie aplikacji, zgłaszając swoje zastrzeżenia i uwagi. Na ich podstawie zespół JSW Innowacji ulepsza działanie oprogramowania. W ten sposób powstaje nowoczesne narzędzie edukacyjne. Pozwoli ono skuteczniej i efektywniej podnosić poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nie tylko wśród górników, ale też osób rozpoczynających pracę w Grupie Kapitałowej JSW.

źródło: jsw.pl
fot.: Mateusz Paszek

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij