PGNiG jako lider konsorcjum, wspólnie z Politechniką Śląską oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu prowadzą działania zmierzające do komercjalizacji systemu „Hy-Chess”.

„Hy-Chess” to technologia pozwalająca wytwarzać ekologiczne paliwa, jak zielony wodór czy syntetyczny gaz ziemny, w sposób bezemisyjny produkować energię elektryczną oraz magazynować ją w postaci sprężonego dwutlenku węgla.

 

 

 

 

Projekt pt. „System wytwarzania wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego z funkcjonalnością w zakresie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej” (akronim Hy-Chess), zgłoszony przez konsorcjum, uzyskał najwyższą ocenę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju spośród 47 wniosków złożonych w konkursie nr I Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. „Nowe technologie w zakresie energii”. W programie tym dofinansowanie uzyskało 6 projektów na łączną kwotę 356,5 mln zł, z czego na projekt „Hy-Chess” przypada 34,3 mln zł.

 

 

Wspólne przedsięwzięcie w pierwszej kolejności zakłada zaprojektowanie oraz wykonanie prototypu w celu potwierdzenia funkcjonalności technologicznej, a następnie pełnoskalowego demonstratora dla innowacyjnego systemu hybrydowego integrującego podsystemy:

 

  • produkcji wodoru,
  • konwersji wodoru do syntetycznego gazu ziemnego,
  • wytwarzania energii elektrycznej w procesie tlenowego spalania gazu ziemnego oraz
  • magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla.

Decyzja o rozpoczęciu fazy inwestycyjnej uzależniona będzie od wyników analiz techniczno-ekonomicznych, jakie uzyskane zostaną w oparciu o studium wykonalności, zaplanowane w pierwszej fazie projektu. 

Zgodnie z założeniami konkursu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt będzie przez konsorcjum realizowany w trzech etapach, z których dwa pierwsze tj. studium wykonalności i instalacja pilotażowa będą realizowane na Śląsku, a trzeci, czyli demonstrator  technologii „Hy-Chess” będzie wybudowany w Oddziale PGNiG SA w Odolanowie (woj. Wielkopolskie), gdzie pracuje obecnie instalacja służąca do produkcji gazu ziemnego wysokometanowego w oparciu o dostarczany do niej gaz ziemny zaazotowany, pochodzący z krajowych kopalń.

Demonstrator umożliwi ograniczenie emisji CO2, który w miejscu przewidzianej inwestycji stanowi obecnie odpad uzyskiwany w procesie oczyszczania gazu ziemnego. Dwutlenek węgla, obok wodoru uzyskiwanego w zaplanowanym procesie elektrolizy, stanowił będzie podstawę dla produkcji syntetycznego gazu ziemnego. Ponadto system „Hy-Chess” będzie posiadał funkcjonalność w zakresie zeroemisyjnej produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem tlenu stanowiącego poboczny produkt procesu elektrolizy, jak również funkcjonalność w zakresie magazynowania energii elektrycznej na drodze wykorzystania, jako nośnik energii, sprężonego dwutlenku węgla. 

Technologia „Hy-Chess” stanowi efekt prac zespołu Politechniki Śląskiej zajmującego się od wielu już lat problematyką magazynowania energii, szczególnie w obszarze rozwiązań wielkoskalowych. Wynalazek autorstwa prof. Łukasza Barteli oraz prof. Anny Skorek-Osikowskiej, pracowników Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych, jest obecnie procedowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: pgnig.pl
fot.: iStock

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij