W 2021 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła prawie 70 mld złotych przychodów, 15,6 mld zł zysku EBITDA i ponad 6 mld zł zysku netto

W porównaniu z 2020 rokiem Grupa odnotowała poprawę większości głównych wskaźników finansowych i operacyjnych, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się działalność wydobywcza - poinformowali przedstawiciele spółki w czwartek, 24 marca.

– Wyniki GK PGNiG za 2021 roku pokazują, że nawet w warunkach ekstremalnych zmian cen węglowodorów i ogólnoeuropejskiego kryzysu gazowego, PGNiG jest w stanie nie tylko utrzymać stabilność działania, ale również poprawiać wyniki i konsekwentnie realizować strategię, czego efektem jest wzrost wartości Grupy i poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego – powiedział cytowany w komunikacie spółki Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG

Jak wskazali przedstawiciele spółki, główną determinantą wyników finansowych Grupy był bardzo dynamiczny wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania  osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Przełożyło się to na zwiększenie przychodów GK, które w 2021 r. wyniosły rekordowe 69,96 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej aż o 78 procent, kiedy wyniosły 39,20 mld złotych. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne GK, które sięgnęły 58,40 mld zł wobec 29,61 mld zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 97 procent. W efekcie zysk EBITDA Grupy wyniósł 15,59 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż w 2020 roku, kiedy wypracowano 13,01 mld zł. Wartość EBIT sięgnęła 11,56 mld zł wobec 9,59 mld zł rok wcześniej (+21 proc.). Grupa odnotowała jednak zmniejszenie zysku netto o 18 proc. – z 7,34 mld zł w 2020 r. do 6,01 mld zł w 2021 roku.

Wysokie ceny gazu ziemnego sprzyjały bardzo dobrym wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, który zanotował dynamiczny wzrost przychodów o ponad 240 proc. rok do roku. W efekcie udział segmentu w EBITDA GK sięgnął aż 87 proc., co oznacza zdecydowaną poprawę w stosunku do 2020 r., kiedy działalność usptream wypracowała 7 proc. zysku EBITDA Grupy PGNiG. Inaczej przedstawiała się sytuacja w segmencie Obrotu i Magazynowania, w którym koszty pozyskania gazu rosły szybciej niż przychody z jego sprzedaży. Spowodowało to obniżenie EBITDA Grupy w 2021 r. o ponad 1,7 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wkład segmentu Obrót i Magazynowanie do EBITDA był dodatni i wyniósł 9,58 mld złotych. W 2021 r. dobry poziom EBITDA wypracowały segmenty Dystrybucja oraz Wytwarzanie. Ich udział w EBITDA Grupy wyniósł odpowiednio 19 proc. i 7 proc., w porównaniu z 17 proc. i 7 proc. w 2020 roku.

– Segment Poszukiwanie i Wydobycie wypracował w 2021 roku bardzo dobre wyniki. Nie jest to wyłącznie rezultat wysokich cen gazu. W ubiegłym roku Grupa PGNiG zwiększyła wydobycie gazu ziemnego o 19 proc. a ropy naftowej o prawie 4 procent. Największy wzrost produkcji odnotowaliśmy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co było efektem zarówno rozwoju organicznego, jak i akwizycji – zwłaszcza bardzo korzystnej transakcji nabycia udziałów w 21 koncesjach należących do INEOS E&P Norge. Norwegia to dla nas priorytetowy kierunek rozwoju ze względu na strategię dywersyfikacji dostaw i uniezależnienia od dostawcy ze Wschodu, co nastąpi z końcem 2022 roku – dodał Paweł Majewski. – Wyniki naszej działalności w Norwegii to dowód, że Grupa PGNiG potrafi skutecznie łączyć dywersyfikację portfela oraz działania na rzecz niezależności energetycznej kraju z dynamicznym rozwojem na rynkach zagranicznych i dobrymi wynikami finansowymi – podkreślił prezes PGNiG

źródło: nettg.pl
fot.: PGNiG Grupa Kapitałowa


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij