7 marca br. w gmachu Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbył się organizowany rokrocznie przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów z branży górniczej, Górniczy Koncert Noworoczny 2022.

Jak co roku, gala składała się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władzy państwowej, polityków, samorządowców, prezesów i reprezentantów spółek i firm z sektora górniczego, związków zawodowych oraz międzynarodowych partnerów GIPH.

Pierwszą część zainaugurował prezes Izby, Janusz Olszowski, który przypomniał w swoim wystąpieniu o misji i celach GIPH, podsumował aktywność i sukcesy organizacji na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia, ale też wskazał najważniejsze cele i wyzwania, przed którymi przyjdzie jej stanąć w najbliższych latach.

 W tej ostatniej sferze na plan pierwszy wysunęła się walka o to, by trwającą transformację energetyczną uczynić możliwie „sprawiedliwą”. Przejście do zeroemisyjnej i bezwęglowej gospodarki, w przededniu którego stoi Polska, implikować będzie liczne problemy, które dotkną nie tylko kopalnie i firmy górnicze, otoczenie górnictwa, poszczególne regiony, ale i całą narodową gospodarkę. Możemy się spodziewać m.in. wzrostu bezrobocia, rosnących kosztów energii, czy problemów z zagospodarowaniem terenów oraz infrastruktury pogórniczej. Istnieją obawy, że zdanie się w całości na „zieloną energię” zmniejszy też nasze bezpieczeństwo energetyczne. Z tej przyczyny – podkreślał prezes GIPH – proces odchodzenia od węgla powinien być rozpisany na możliwie najdłuższą perspektywę czasową, a podmioty, których dotyczy muszą zostać objęte odpowiednim wsparciem finansowym.

 Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, uspokajał, że jakkolwiek sama transformacja jest niezbędna i nieuchronna, to uwarunkowania rynkowe i polityczne, w tym rosnące ceny gazu, a także rozwój nowych niskoemisyjnych technologii eksploatacji, powinny sprawić, że udział węgla w krajowym miksie energetycznym w najbliższym czasie nie będzie się zmniejszał.

Głos zabrał także prezydent Eurocoal, Vladimír Budinský, który mówił o konieczności wybudzenia się z „fałszywego snu, że rosyjski gaz może zastąpić europejski węgiel” oraz zaapelował do Komisji Europejskiej o zakończenie „wojny z węglem”. Surowiec ten – w ocenie Budinský’ego – jest bowiem gwarantem energetycznej niezależności wspólnotowej europejskiej gospodarki.

 Tradycyjnie, podczas koncertu miała miejsce ceremonia wręczenia statuetek dla lauretów konkursu Górniczy Sukces Roku. Swoje odznaczenie otrzymał też Janusz Olszowski, który z rąk prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Adama Mirka, oraz wiceprezesa WUG, Krzysztofa Króla, przyjął Odznakę Honorową Zasłużony dla Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Jak podkreślił Adam Mirek, odznaczenie nastąpiło w uznaniu zasług laureata dla górnictwa, w szczególności zaś walki o „prostotę, jasność i precyzję przepisów prawa górniczego”, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pracy w sektorze górnictwa.

 W części artystycznej usłyszeliśmy utwory Johanna Straussa młodszego oraz Franciszka Lehára w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. Całość uświetniły popisy wokalne sopranistki Iwony Sochy oraz Adama Sobierajskiego (tenor).

 Niestety, obok górnictwa i muzyki, w tegorocznej agendzie nie mogło zabraknąć odniesień do polityki w jej w najbardziej złowrogim i destrukcyjnym wymiarze, jaki z pewnością stanowią działania wojenne. Niczym nieusprawiedliwiona agresja Rosji na ziemie naszego wschodniego sąsiada znalazła oddźwięk w wygłoszonych prelekcjach i zaprezentowanych materiałach, w których pojawiały się błękitno-żółte barwy, wyrazy wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim, apele o pomoc i życzenia pokoju. W sali nie wybrzmiał radosny Marsz Radetzky’ego, który miał wieńczyć część artystyczną.

Pozostaje życzyć sobie kolejnych edycji niezmąconych przez pandemię oraz wolnych od artyleryjskich salw za naszą wschodnią granicą, a najlepiej także od – chwilowo tylko mniej ważnej – wojny z węglem.

 

 źródło i fot.: organizator


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij