6-8 listopada 2019 r. odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”.

Konferencja organizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. jest już stałym punktem w kalendarzu ważnych spotkań i dyskusji poświęconych problematyce eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle. Tegoroczna, piętnasta edycja, jak zwykle, zgromadziła liczne grono ekspertów reprezentujących organy nadzoru i dozoru górniczego, jednostki naukowo-badawcze, środowiska użytkowników, producentów czy serwisantów. Na istotny wkład w dziedzinie bezpieczeństwa, jaki wnosi wspólna debata uczestników o tak zróżnicowanym podejściu, a jednocześnie podobnym zaangażowaniu w tematykę transportową, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę Krzysztof Król, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego. Obrady tradycyjnie zainaugurowane zostały raportem WUG na temat stanu bezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn i urządzeń układów transportowych w zakładach górniczych w 2019 roku. Dane porównywane z latami poprzednimi poddane zostały analizie uwzględniającej zmieniającą się w związku z restrukturyzacją przemysłu, ze spadkiem wydobycia oraz stanem usprzętowienia sytuację polskiego górnictwa. Autorzy zwrócili uwagę, że od 2012 roku do września 2019 roku ponad 40% wypadków śmiertelnych stanowiły wypadki z udziałem transportu.

Od kilku lat sporo miejsca poświęca się tematyce transportu załogi przenośnikami taśmowymi. Podczas ostatniej konferencji ogromne zainteresowanie wzbudziły wyniki projektu AGH prezentowane przez dr. hab. inż. Piotra Kulinowskiego na temat kinematyki ruchu człowieka podczas schodzenia z taśmy. Za najbardziej bezpieczny sposób uznano schodzenie na pomost polegające na wstępnej redukcji prędkości i stopniowym podnoszeniu ciała na nodze postawnej. W tym kontekście podkreślono wagę szkolenia oraz doświadczenia, co ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo jazdy ludzi.

Kwestie bezpieczeństwa urządzeń omawiano także w kontekście jakości dostawy energii elektrycznej. – Zmiany parametrów jakości dostawy energii są wynikiem negatywnego oddziaływania urządzeń dużej mocy, w tym przede wszystkim układów energoelektrycznych stosowanych w zakładach górniczych. Wzajemne oddziaływanie tych układów na siebie i na inne odbiorniki w sieci elektroenergetycznej może w negatywny sposób wpłynąć na ich pracę – mówił prof. Zbigniew Hanzelka, otwierając cały cykl prezentacji poświęconych tematyce.

Powyższe zagadnienia to tylko wybrane prezentacje sesji plenarnej. Sesje robocze koncentrowały się na kwestiach bezpieczeństwa transportu szybowego, eksploatacji lin stosowanych w górnictwie oraz nowych trendach w dziedzinie urządzeń transportowych. W tym ostatnim aspekcie przedstawiono takie zagadnienia jak: metody optyczne do pomiarów odkształceń maszyn, uchylne pomosty robocze, ewakuacja pracowników uwięzionych w naczyniach wyciągowych lub na poziomach kopalni, prowadzenie jazdy ludzi kubłowym wyciągiem szybowym z zastosowaniem nowego naczynia, diagnostyka bezdemontażowa w kopalniach odkrywkowych Bílina w Republice Czeskiej oraz badania symulacyjne wpływu sprzęgieł podatnych skrętnie na pracę przenośnika i elementy samozaciskowe stosowane w górnictwie.

Prezentowane podczas konferencji referaty zostaną przez CBiDGP opublikowane w formie artykułów zgromadzonych w monografii naukowej „Bezpieczeństwo urządzeń transportowych w górnictwie 2019”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij