14-16 października 2019 r. odbyła się 20. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja KOMTECH-IMTech.

Pierwszego dnia miały miejsce dwie sesje tematyczne oraz debata pt. „Jak innowacyjność polskiego górnictwa wpłynie na jego kondycję w perspektywie lat 2020-2050”. Moderatorami byli Dariusz Prostański, dyrektor ITG KOMAG, oraz Ryszard Klencz, redaktor czasopisma „Napędy i Sterowanie”. Gośćmi debaty byli: minister Adam Gawęda, prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Stanisław Prusek, prezes Polskiej Techniki Górniczej S.A., Iwona Gramatyka, prezes grupy Carboautomatyka S.A. Henryk Stabla oraz wiceprezes JSW Innowacje Jacek Srokowski. Debata poruszała najistotniejsze problemy wdrażania innowacji w górnictwie. W dalszej części wydarzenia nastąpiło uroczyste podpisanie trójstronnej umowy o współpracy pomiędzy ITG KOMAG, GIG oraz Izbą Gospodarczą Eksporterów i Importerów. Podczas uroczystej kolacji partnerów Konferencji: LW Bogdankę, Carboautomatykę S.A., FAMUR S.A., Polską Technikę Górniczą S.A., Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., uhonorowano statuetkami.

Drugiego dnia konferencji odbyły się sesje dotyczące projektów europejskich INESI, PRASS III oraz projektu HYDKOM 75, którego tematem jest spągoładowarka górnicza z zasilaniem bateryjnym. Jest to pierwsza tego typu maszyna w górnictwie zasilana bateriami litowymi. Kolejna sesja, pod patronatem Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie, pozwoliła uczestnikom zapoznać się z tematyką hydrauliki siłowej, kontroli pozycjonowania noży na głowicy urabiającej oraz innowacyjną metodą redukcji zapylenia w wyrobiskach górniczych. Prelegenci omawiali również m.in. urządzenia szybowe – zarówno w zakresie bezpieczeństwa lin nośnych, jak i zmniejszenia oporów ruchu naczyń wyciągowych. Zainteresowanie wzbudził również referat na temat unikatowej metody odspajania skał z wykorzystaniem kotew podcinających. Uwagę słuchaczy zwróciły nowoczesne techniki analizy obrazu lub układów komunikacji człowiek – maszyna, które znajdują swoje miejsce w górnictwie podziemnym.

Podczas konferencji wygłoszono 48 referatów, a udział wzięło 160 uczestników reprezentujących instytucje i przedsiębiorstwa z Polski i zagranicy. Tak duże zainteresowanie świadczy o tym, że polskie górnictwo, mimo wielu głosów wzywających do jego wygaszenia, jest nadal rozwijane. Innowacyjne techniki i technologie w zakresie procesów mechanizacyjnych, wydobywczych i przetwórczych wpływają znacznie na poprawę bezpieczeństwa i opłacalności wydobycia przy jednoczesnym dążeniu do bardziej ekologicznych sposobów wytwarzania energii z węgla kamiennego i brunatnego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij