3-4.10.2019 r. odbyła się VII konferencja HAZEX „Bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe w przemyśle”.

Konferencja skierowana jest do firm, których działalność związana jest z zagrożeniem wybuchowym i pożarowym. Jak co roku, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej, którzy na co dzień są odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Uczestnicy reprezentowali zróżnicowane gałęzie przemysłu – od energetyki, poprzez przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, a nawet drzewny.

Wydarzenie rozpoczęło się od prelekcji Andrzeja Wolffa na temat zależności między Oceną Ryzyka Wybuchu a Oceną Zagrożenia Wybuchem. Później uczestnicy mogli poznać przykłady zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie przemysłowym, a także przemysłowe rozwiązania sygnalizacji pożaru. W kolejnej części prelegenci omówili m.in.: bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru, oświetlenie awaryjne jako element zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i ewakuacji oraz certyfikację źródeł zasilania systemów i urządzeń przeciwpożarowych.

Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z tematyką zapewnienia bezpieczeństwa z innych perspektyw. Krzysztof Kowalczyk omówił, jak wygląda ryzyko w przemyśle z pozycji ubezpieczyciela, natomiast Rafał Selega przedstawił temat cyberbezpieczeństwa systemów automatyki wraz z omówieniem zagrożeń i wymagań dla zapewnienia bezpieczeństwa. Po zakończeniu części merytorycznej odbył się najbardziej wyczekiwany moment wydarzenia – demonstracyjny pokaz wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Na specjalnym poligonie zostały przeprowadzone testy zapłonu pyłowej i gazowej atmosfery. Uczestnicy mogli na żywo zobaczyć wiele zjawisk, które dotychczas znali tylko w teorii. Wybuchy odbywały się zarówno na otwartej przestrzeni, jak i we wnętrzu przygotowanego na ten cel zbiornika o pojemności 1,6 m3. Dzięki pokazom można było obserwować działanie poszczególnych typów zabezpieczeń. Wszystkie wybuchy były opatrzone komentarzem eksperta. Następny dzień rozpoczął się od wykładu o tym, jak obchodzić się z substancjami niebezpiecznymi w codziennej pracy i jak nad nimi zapanować. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć filmy ukazujące skutki wybuchów podczas wykładu Mariusza Balickiego, który zastanawiał się, czy palne i wybuchowe pyły stanowią realne zagrożenie. Oprócz wykładów zorganizowane zostały cztery warsztaty z zabezpieczeń przeciwwybuchowych i pożarowych, podczas których uczestnicy dyskutowali i wymieniali się doświadczeniami oraz poglądami.

Po zakończeniu wszyscy zgodnie podkreślali wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Dużym powodzeniem cieszyły się prezentacje na żywo, które pozwoliły na poznanie praktycznej strony bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij