10 września 2019 r. podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2019” odbyła się konferencja zorganizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Tematem przewodnim wydarzenia był proces sprawiedliwej transformacji energetycznej w UE w odniesieniu do światowych trendów. Otwarcia konferencji dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz pełnomocnik do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda, który mówił o nowoczesnym i innowacyjnym wykorzystaniu węgla, a także innych technologiach, m.in. wykorzystaniu wodoru. Podkreślił, że górnictwo powinno być skorelowane z energetyką w jeszcze większym stopniu niż jest obecnie. Nawiązał również do problemu skomplikowania procesu koncesyjnego i tego, że należy go uprościć – planowanie przestrzeni powinno być wtórne wobec złóż. Dodał też, że celem jest przede wszystkim coraz bezpieczniejsze i efektywniejsze górnictwo.

Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, omówił sytuację węgla na świecie oraz podkreślił, że w dalszym stopniu węgiel jest jednym z głównych źródeł energii, a jego rola w globalnym miksie energetycznym rośnie. Przedstawił również prognozy, zgodnie z którymi większość krajów nie zmniejszy wykorzystania węgla. Podkreślił, że węgiel jeszcze przez wiele dekad będzie ważnym źródłem energii.
Brian Ricketts, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, poru szył temat zmian w polityce energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej. Podkreślił, że węgiel i gaz nadal są potrzebne, bo są opłacalne, a polityka dekarbonizacyjna powinna być stosowana ze zrozumieniem sytuacji poszczególnych krajów, jak np. Polski, która jest bardzo zależna od węgla.

Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, zaprezentował rolę i perspektywy czystych technologii węglowych w procesie transformacji energetycznej. Mówił m.in. o zgazowaniu węgla, wychwytywaniu CO2 czy upłynnianiu węgla. Wspomniał również o niekonwencjonalnych sposobach wykorzystania węgla, np. ogniwach węglowych, nanorurkach czy grafenie.

W drugiej części wydarzenia miał miejsce panel dyskusyjny na temat szans, barier i możliwości wykorzystania polskiego węgla do stabilizacji podaży energii i rozwoju nowoczesnych technologii. Moderatorem był Tomasz Jurkanis z McKinsey & Company Poland, a dyskutowali: Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Piotr Bojarski, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka, Tomasz Heryszek, prezes Zarządu Węglokoksu SA. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. zagadnienia ostrożnej transformacji węglowej i wykorzystania polskiego węgla do stabilizacji podaży energii i rozwoju nowoczesnych technologii.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij