13-15 maja 2019 r. w Katowicach odbyła się XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród wielu paneli dyskusyjnych kilka dotyczyło branży górniczej i jej najważniejszych obecnie problemów.

Główny panel dyskusyjny dotyczący górnictwa odbył się 14 maja. Udział w nim wzięli: Mirosław Bendzera, prezes Famuru, Artur Dyczko z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Tomasz Heryszek z Węglokoksu, Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Andrzej Paniczek z Polskiej Grupy Górniczej oraz Artur Wasil, prezes LW Bogdanka. Dyskusje moderował Tomasz Jurkanis z McKinsey & Company Poland. Inauguracji dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski. W swoim wystąpieniu podkreślił on istotną kwestię bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także potrzebę pozostania przy węglu. Mówił o problemach związanych z zamykaniem kopalń przy jednoczesnym zwiększaniu importu węgla. Jednocześnie dodał, że niezbędne są sojusz i współistnienie różnych źródeł energii. Te nowoczesne wymagają zabezpieczenia źródłami konwencjonalnymi – węgiel powinien pełnić funkcję stabilizatora, który daje możliwość rozwoju odnawialnych źródeł energii. Celem na najbliższe lata jest nowoczesne, efektywne i przyjazne środowisku spalanie węgla.
Kolejnego dnia senator Adam Gawęda, dyrektor Górnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Janusz Jureczka, wiceprezes zarządu PGNiG Łukasz Kroplewski, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa Stanisław Prusek, wicepre- zes zarządu JSW Innowacje SA Jacek Srokowski oraz prof. Marek Ściążko z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie omawiali nowe zastosowania węgla. Celem jest przetwarzanie jak największej ilości produktów ubocznych produkcji węgla. Prelegenci wskazywali takie działania jak: zgazowanie węgla, produkcja gazu syntetyzowego czy wodoru z gazu koksowniczego, wykorzystanie pyłów koksowniczych do redukcji emisji rtęci, a także zagospodarowanie metanu – dzięki jego przemysłowemu wykorzystaniu zmniejsza się ilość przedostająca się do atmosfery. Z kolei gaz syntetyzowy to mieszanina tlenku i wodoru, która może być wykorzystywana jako zamiennik gazu w przemyśle chemicznym. Innym przykładem wykorzystania węgla są włókna węglowe. Podczas panelu dotyczącego polityki surowcowej kraju uczestnicy podkreślali potrzebę wykorzystywania własnych złóż, a nie importowanie ich z zagranicy.
Europejski Kongres Gospodarczy to inicjatywa organizowana od ponad 10 lat, podczas której omawiane są najważniejsze dla gospodarki kwestie. Podczas tegorocznej edycji odbyło się ponad 150 sesji tematycznych, wystąpiło ponad 1000 prelegentów, udział wzięło ponad 12,5 tysiąca gości. Prowadzone dyskusje dotyczyły przyszłości nie tylko Polski, ale także Europy. Kongres wskazuje kierunek i stanowi impuls do dalszego rozwoju gospodarki.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij