Czwarta już edycja Górniczego Forum Ekonomicznego miała miejsce 6-7 czerwca 2019 r. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej.

Podczas dwóch dni obrad około 200 uczestników przysłuchiwało się dyskusjom związanym z polskim (i nie tylko) przemysłem surowcowym.

Konferencja Górnicze Forum Ekonomiczne odbyła się w konwencji paneli dyskusyjnych, w których aktywny udział wzięli: prezesi spółek, kadra menadżerska, wysokiej klasy eksperci ze świata przemysłu, a także wybitni naukowcy. Dyskutowane zagadnienia dotyczyły aktualnych obecnie tematów w przemyśle surowcowym, m.in. kierunków ewolucji energetyki opartej na węglu, które koncentrują się głównie na alternatywnych metodach wykorzystania węgla w energetyce i odejścia od prostych sposobów jego spalania.

Osobny panel poświęcony był lean mining – nowemu podejściu w górnictwie wpisującemu się w innowacyjne techniki zarządzania związane z optymalizacją kosztową i dopasowaniem do wymogów racjonalnego podejmowania decyzji w kontekście wymagań rynkowych.

Prelegenci omawiali również bariery finansowania w górnictwie odnoszące się do problemów związanych z pozyskiwaniem kapitałów na rozwój zarówno poprzez eksplorację, jak i poprzez fuzje i przejęcia. Brak dostępu do taniego kapitału spowodował ograniczenia przedsiębiorstw wydobywczych i zagraża ich strategicznym wizjom rozwoju. Obciążenia podatkowe górnictwa w Polsce odzwierciedlają politykę państwa jako właściciela, ale jednocześnie muszą stanowić zachętę do inwestowania i podejmowania ryzyka przez inwestorów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z dostarczaniem szeroko rozumianych usług, na bazie których pozyskiwane informacje i dane stanowią źródło wiedzy o procesach i bazę do podejmowania decyzji zarządczych, istotnymi aspektami są monitorowanie i automatyzacja procesów górniczych. Uczestnicy zastanawiali się nad uwarunkowaniami funkcjonowania branży górnictwa skalnego w Polsce po 2020 roku, które w ostatnim czasie szybko się rozwija na skutek koniunktury i wzrostu cen na surowce, napędzane dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi.

Forma dyskusji oraz atrakcyjność poruszanych tematów zachęcały do interesujących rozmów i pytań. Zderzenie wymagań rynkowych oraz wyzwań stojących przed światem nauki prowadziły do ciekawych konkluzji wyznaczających determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw surowcowych. Identyfikowane ryzyka działalności wynikające z uwarunkowań technicznych, organizacyjnych oraz finansowych wyznaczają zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw i większą ich koncentrację na zrównoważonym rozwoju i społecznej legitymizacji do działania. Zaspokojenie interesariuszy i kreowanie wartości są podstawowymi filarami strategicznymi i operacyjnymi.

W pierwszym dniu miała też miejsce sesja posterowa, podczas której uczestnicy konferencji przedstawili wyniki swoich badań. Pełne referaty zostały opublikowane w czasopiśmie „Inżynieria Mineralna”. Podczas konferencji wyłonieni zostali laureaci konkursu na najciekawszy poster. Komitet Organizacyjny Górniczego Forum Ekonomicznego serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za obecność i już dziś zaprasza na kolejną edycję Górniczego Forum Ekonomicznego. 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij