15 kwietnia 2019 r. w ramach obchodów 100-lecia istnienia Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki”.

Głównym organizatorem konferencji była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wraz z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii, Wydziałem Energetyki i Paliw, Katedrą Górnictwa Odkrywkowego, Katedrą Technologii Paliw oraz Centrum Energetyki AGH przy współudziale Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej. Honorowy patronat objął JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Konferencja miała charakter głosu naukowego dotyczącego przyszłości energetycznej Polski po 2040 roku oraz opinii dotyczącej roli węgla w najbliższych dekadach tego wieku. Podczas debaty środowiska naukowego przedstawiono merytoryczne argumenty przemawiające za pozostawieniem tego surowca energetycznego na czas transformacji energetyki.

Główny organizator prof. Zbigniew Kasztelewicz, otwierając konferencję, stwierdził, że jej celem jest przekazanie i pokazanie, że węgiel, ten czarny i brunatny, to paliwo bez przynależności partyjnej i może być surowcem energetycznym przez następne dekady w Polsce. Przy założeniu kontynuacji polityki klimatyczno-energetycznej UE, czyli dalszym wzroście cen uprawnień do emisji CO2 nawet do 50 czy więcej euro/tonę CO2, energetyka węglowa stałaby się niekonkurencyjna. W takim scenariuszu jedynym ratunkiem dla energetyki węglowej jest zmiana sposobu wykorzystania węgla ze zwykłego spalania w kotłach energetycznych na zgazowanie węgla i następnie wykorzystanie produktów spalania, takich jak gaz czy wodór, do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych kotłów gazowo-parowych, a w przyszłości ogniw paliwowych czy wodorowych. Dlatego krajowe prace badawcze nad czystszymi technologiami węglowymi dają niepowtarzalną szansę na prawdziwy technologiczny skok, który pozwoli na to, by Polska stała się europejskim liderem w dziedzinie czystych technologii węglowych. Ważne jest też, aby energetyczna i chemiczna w Polsce w większym zakresie włączyła się zarówno w finansowanie, jak i w prace nad nowymi technologiami dla zmniejszenia emisyjności przy wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Energetyka winna być motorem tych działań, a nie czekać na rozwiązania. Da to Polsce wyśmienite argumenty na arenie UE i ONZ przeciwko lobbowaniu wykluczania węgla z energetyki. Pozwoli także na rozwój nowoczesnego polskiego przemysłu energetycznego, chemicznego i górniczego, umożliwiając czerpanie zysków z eksportu wypracowanych tutaj technologii. Jednak najważniejsza korzyść to zagwarantowanie Polsce na długie dziesięciolecia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego.

Część merytoryczną zakończył panel dyskusyjny z udziałem: Krzysztofa Sitarskiego, Zbigniewa Bujaka, Tadeusza Weneckiego, prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia oraz prof. dr. hab. inż. Wojciecha Nowaka. Dyskusja dotyczyła konieczności zwiększenia prac badawczych nad wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego.

Organizatorzy zobowiązali się do skierowania do rządzących w Polsce głównych wniosków wynikających z wystąpień prelegentów i panelistów oraz licznej dyskusji podczas obrad konferencj.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij