13-15 czerwca 2018 r. w Wiśle odbyła się V międzynarodowa konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie”.

Organizatorami wydarzenia byli Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach.

Honorowy patronat nad konferencją objął prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, maszyn i urządzeń transportowych oraz do przeróbki mechanicznej kopalin, automatyzacji i robotyzacji, a także elektrotechniki górniczej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy.

Tematyka spotkania przybliżyła zagadnienie dotyczące budowy maszyn oraz urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Spotkanie podzielono na sesję plenarną oraz trzy kolejne sesje tematyczne. Konferencję uroczyście rozpoczęli mgr inż. K. Mijalski, prezes Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, oraz prof. dr hab. inż. K. Krauze, kierownik Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej.

Podczas pierwszej sesji uczestnicy wysłuchali wystąpień dotyczących kierunków zmian zużycia surowców na świecie (dr inż. H. Karaś, dr hab. J. Kulczycka) oraz monitoringu maszyn i urządzeń, a także automatyzacji procesów technologicznych kompleksów wydobywczych i przodkowych (mgr inż. W. Stachura, mgr inż. P. Zimoń, mgr inż. F. Duda, inż. J. Deryło, mgr inż. A. Jasielski, inż. M. Dziemdziora, mgr inż. M. Lasecki, mgr inż. J. Łobozek). Główny Instytut Górnictwa we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową przedstawił także koncepcję wykorzystania kombajnu Bolter Miner w kopalniach JSW (mgr D. Ozon, mgr inż. A. Dyczko, mgr inż. T. Śledź, prof. dr hab. inż. S. Prusek). W tej sesji poruszono również zagadnienia związane z doborem maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego w celu uzyskania pożądanego wydobycia dobowego (prof. dr hab. inż. K. Krauze) oraz doborem parametrów techniczno-ruchowych górniczych przenośników zgrzebłowych (dr inż. P. Kasza, mgr inż. P. Mendyka).

Druga sesja została podzielona na dwie części tematyczne, podczas których równolegle odbywały się poszczególne wystąpienia na temat „Przeróbki mechanicznej i górnictwa odkrywkowego” oraz „Zmechanizowanych obudów ścianowych”. Omówiono m.in.: nowoczesne technologie w przeróbce rud cynkowo-ołowiowych (prof. dr hab. inż. B. Tora), ocenę efektywności eksploatacyjnej kruszarek szczękowych (dr inż. D. Grygier, prof. dr hab. inż. W. Dudziński, doc. dr inż. A. Figiel, M. Mróz) oraz zastosowanie metody elementów skończonych do analizy naprężeń i odkształceń noży urabiających powstających podczas pracy wielonaczyniowych koparek frezujących (I. Kertesz, N. Rebedea, I. Oltean). Wśród zagadnień tej sesji pojawiły się także: badania elementów innowacyjnego systemu elektrosterowania zmechanizowaną obudową ścianową (dr inż. D. Szurgacz) oraz zmechanizowane obudowy ścianowe w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu (prof. dr hab. inż. K. Stoiński).

Druga sesja poświęcona była górnictwu podziemnemu i podczas niej omówiono m.in.: technologie zwiercania eksploatacyjnego (dr inż. J. Korski), koncepcję urządzenia do bezwykopowego wykonywania mikrotuneli krótkodystansowych (dr hab. inż. K. Kotwica) oraz porównano elektryczny i spalinowy napęd wozu wiercącego na podstawie badań modelowych (mgr inż. P. Mendyka, mgr inż. T. Szurlej, mgr inż. L. Ostapów).

Sesją ostatnią była sesja studencka studentów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Wrocławskiej, która zakończyła tegoroczną konferencję.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij