11-13 kwietnia 2018 roku w Wiśle odbyła się XII edycja konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”.

Uczestnicy XII konferencji „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Stosowania Środków Smarnych i Eksploatacyjnych w Przemyśle”, zorganizowanej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., mieli okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Jest to cyklicznie organizowane spotkanie, w którym udział biorą zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i przemysłu – producenci i użytkownicy środków smarnych. Formuła konferencji pozwala na wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy i nakreślenie planu dalszego rozwoju branży tribologicznej w oparciu o wskazówki i potrzeby użytkowników. W tym roku na konferencji najmocniej zarysowały się tematy dotyczące trudno palnych cieczy hydraulicznych, cieczy obróbczych, jak również wpływu jakości środków smarnych na warunki pracy maszyn. Spotkanie obejmowało trzy sesje tematyczne. Wystąpienia w ramach pierwszej sesji oscylowały wokół tematyki trudno palnych cieczy hydraulicznych, na temat których wypowiadali się m.in.: dr inż. B. Miśta z Fuchs Oil Corporation, mgr E. Kania z CBiDGP oraz P. Olszewski z firmy
Plastmal. Podczas drugiej sesji podzielonej na dwie części uczestnicy wysłuchali prelekcji w temacie inżynierii smarowania stosowanej w utrzymaniu ruchu, tj. olejów obróbczych i emulsji obróbkowych. O prawidłowym doborze olejów oraz bezpieczeństwie w miejscu pracy mówił dr. inż. T. Hładki z Fuchs Oil Corporation, a dr hab. inż. E. Rogoś z Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego omówiła zmiany właściwości cieczy obróbkowych podczas eksploatacji. Ostatnia sesja była poświęcona innowacjom technologicznym – tematem wiodącym tej sesji było wykorzystanie nanotechnologii w produkcji środków smarnych, które być może okaże się przyszłością branży. W tej części spotkania swoje referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. K. Lebecki z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy oraz dr hab. inż. J. Salwiński z Akademii Górniczo-Hutniczej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij