W tym roku program konferencji obejmował trzy dni (26-28 lutego) i oscylował wokół tematów dotyczących m.in.: analizy danych, monitoringu, pozyskiwania koncesji, Przemysłowego Internetu Rzeczy i zagrożeń naturalnych.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Jerzy Kicki, witając ponad 300 gości konferencji. Łącznie przez wszystkie dni Szkoła Eksploatacji Podziemnej zgromadziła ponad 500 uczestników.

Dzisiaj górnictwo ma charakter globalny, aby zaistnieć, trzeba się w tym świecie mocno rozpychać. Branża jest w momencie zwrotnym, musi sięgać po innowacje – podkreślał Jerzy Kicki, organizator SEP.

Program rozpoczęła sesja plenarna „Surowce mineralne w perspektywie roku 2050”, którą poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Dubiński z Głównego Instytutu Górnictwa. W ramach niej wygłoszone zostały m.in. referaty: „Globalne kierunki zmian zużycia surowców na świecie” (Henryk Karaś, Joanna Kulczycka), „Zapotrzebowanie polskiej gospodarki na surowce mineralne w perspektywie krótkookresowej” (Krzysztof Galos) oraz „Nowoczesne rozwiązania w górnictwie wdrażane przez Elektrometal S.A.” (Andrzej Wojtyła).

Kolejne sesje tematyczne pierwszego dnia konferencji skupiały się na problematyce nowych technik i technologii w eksploatacji podziemnej, w tym na poprawie efektywności ścianowych systemów wydobywczych oraz wpływie technologii prowadzenia ściany na obciążenie sekcji obudowy zmechanizowanej. Pozostałe sesje traktowały o zagadnieniach związanych z cyfryzacją i automatyzacją górnictwa – prof. dr hab. inż. Antoni Wojaczek przedstawił „Analizę możliwości eksploatacji systemów radiokomunikacyjnych w kopalniach podziemnych”, Ryszard Biernacki w swoim wystąpieniu podkreślał, że bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem dla kopalń spółki KGHM Polska Miedź S.A., a Łukasz Bednarczyk z Polskiej Grupy Górniczej przedstawiał perspektywy zastosowania bezzałogowych systemów monitorowania wyrobisk podziemnych.

Jedna z sesji poświęcona była w całości tematyce narzędzi informatycznych służących planowaniu i harmonogramowaniu produkcji górniczej. Swoje referaty przedstawili reprezentanci spółki KGHM Polska Miedź S.A., m.in.: Marcin Mrzygłód, Dariusz Mróz, Paweł Hoffman i Mateusz Twardowski, oraz prelegenci z Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Mariusz Czaja i Krzysztof Sokalla. Podczas sesji dyskutowano na temat modelowania 3D wyrobisk górniczych oraz przetwarzania danych z użyciem technologii ETL. Drugi dzień konferencji upłynął pod hasłem Przemysłowego Internetu Rzeczy – poruszano tematy m.in.: zdalnego sterowania maszynami wydobywczymi (Karol Bartodziej), systemu SILESIA wspomagającego proces wydobycia (Piotr Wojtas, Artur Kozłowski) oraz automatycznych skrzyni biegów w maszynach produkcji KGHM ZANAM (Andrzej Baran). W kontekście transportu taśmowego, który ma podnieść efektywność wydobycia, podejmowano się oceny ryzyka jazdy ludzi na taśmie przenośnikowej i analizowano trwałość taśm przenośników taśmowych.

Popołudniowa sesja plenarna została przeniesiona do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie rozmawiano na temat wyzwań dla górnictwa podziemnego w Polsce i świętowano 25-lecie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W imieniu zarządu Spółki wystąpił Artur Dyczko, który wspominał historię fi rmy. Zaprezentowane zostały raporty branżowe oraz wręczono nagrody podczas Gali Konkursowej. Uroczystą sesję zakończyły koncert galowy Krakowskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej oraz spotkanie towarzyskie uczestników konferencji.

W trzecim dniu konferencji odbyły się sesja laureatów Konkursu im. prof. Bolesława Krupińskiego oraz sesje tematyczne: „Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia” i „Metan z pokładów węgla jako surowiec mineralny i jego zastosowanie”, której patronował PGNIG.

Trzy dni obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej pozwoliły specjalistom z branży górniczej po raz kolejny wymienić się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami, m.in. w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej, która również dotyczy górnictwa. Każdy dzień wypełniony był wystąpieniami na wysokim poziomie merytorycznym oraz dyskusją na tematy branżowe, również podczas spotkań towarzyskich.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij