18-20 września br. w Szczyrku odbyła się 18. edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność” KOMTECH 2017.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali Minister Energii oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Otwarcia konferencji dokonała dyrektor ITG KOMAG – dr inż. Małgorzata Malec, która wprowadziła uczestników w tematykę konferencji. Celem corocznych spotkań z cyklu KOMTECH jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń. Tych właśnie zagadnień dotyczyły referaty wygłoszone w siedmiu sesjach tematycznych.

Podczas sesji I uczestnicy z uwagą wysłuchali m.in. prelekcji Zbigniewa de Lorma (Wyższy Urząd Górniczy), który przedstawił obecny stan bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych w kopalniach węgla kamiennego czy też referatu Józefa Koczwary (Specjalistyczny Urząd Górniczy), który omówił awarię górniczego wyciągu szybowego i katastrofę budowlaną obiektów budowlanych szybu „Zygmunt” KWK „Murcki-Staszic”. W ramach sesji II prezentowano m.in. doświadczenia poznawcze wynikające z diagnostycznych badań naprężeń doznawanych przez cięgła nośne skipów górniczych (referat Marka Płachno – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) czy też problem kontroli stanu technicznego zbrojenia szybowego (Stanisław Wolny, Sławomir Badura – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza).

Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem czterech sesji tematycznych. Podczas sesji III przedstawiono m.in. koncepcję urządzenia do czyszczenia wozów urobkowych (Krzysztof Nieśpiałowski – ITG KOMAG, Marian Rosa – PGG sp. z o.o. KWK ROW „Rydułtowy”), a także nową koncepcję zasilania hydraulicznego z regulacją wg zasady stałego ciśnienia (Zygmunt Domagała, Piotr Osiński, Michał Stosiak – Politechnika Wrocławska, Rafał Łabik – AMET sp. z o.o.). W ramach sesji IV Dawid Szurgacz (PGG sp. z o.o. KWK ROW „Chwałowice”) analizie poddał prototypowy czujnik ciśnienia dla zastosowania monitoringu pracy układu sterowania stojakiem obudowy ścianowej, a Rafał Cieślicki i Piotr Osiński (Politechnika Wrocławska) zaprezentowali ocenę konstrukcji i analizę uszkodzeń w prototypowych wysokociśnieniowych pompach zębatych. Sesja V dotyczyła m.in. rozwoju napędów dołowych kolejek podwieszonych (Edward Pieczora, Henryk Suffner – ITG KOMAG) czy też koncepcji konstrukcyjnej czerpaka ładowarki kołowej do pracy w niskich wyrobiskach (Krzysztof Kotwica – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Łukasz Klimas – WISS sp. z o.o.) Dzień drugi konferencji zakończyła sesja VI, podczas której Teodor Winkler (ITG KOMAG) zaprezentował przesłanki i uwarunkowania podejścia Industry 4.0, a Agnieszka Hankus-Kubica (JSW Innowacje S.A.) omówiła zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w procesie powstawania innowacji. Dalszą część sesji wypełniły prezentacje ośrodków zagranicznych, m.in. z Czech.

Ostatni dzień wydarzenia wypełniła sesja VII, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z badaniami nad systemem pomiaru koncentracji operatora maszyn i urządzeń (Jerzy Jagoda – ITG KOMAG) czy też z zarządzaniem informacją o przebiegu eksploatacji maszyn z wykorzystaniem systemu informatycznego w aspekcie zmian w przepisach górniczych (Joanna Rogala-Rojek, Jerzy Jagoda – ITG KOMAG).

Konferencja przyczyniła się do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu i stała się doskonałą okazją do dyskusji nad kierunkami rozwoju bezpiecznego i efektywnego górnictwa.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij