IV Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie” odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle.

Kluczowe znaczenie górnictwa dla energetyki oraz potencjał innowacyjny, jakim dysponuje ta niezwykle istotna dla gospodarki branża, znalazły swoje odzwierciedlenie w programie spotkania. Jego motywem przewodnim były najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne stosowane w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych. Niemniej tematyka prezentowana w referatach i dyskusjach wykraczała znacznie szerzej poza te kwestie, obejmując swoim zakresem aspekty związane między innymi z zarządzaniem, bezpieczeństwem czy problematyką społeczno-ekonomiczną.

Spotkanie organizowane przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Wrocławską, Klub Paragraf 34 i CERT PARTNER Sp. z o.o. Sp.k., będące kontynuacją cyklu konferencji „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego”, od około 15 lat gromadzi przedstawicieli nauki, przemysłu, nadzoru technicznego oraz jednostek odpowiedzialnych za organizację, finansowanie i wdrażanie projektów oraz rozwiązań dotyczących szeroko pojętego przemysłu wydobywczego.

Konferencja „MARG” odgrywa nadrzędną rolę w budowaniu platformy porozumienia i współpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w  problematykę górniczą. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz analiza możliwości i zagrożeń stojących przed współczesnym górnictwem sprzyjają rozwojowi nowych pomysłów, trendów, a także wypracowywaniu odpowiedniej strategii działania nie tylko zakładów podziemnych, ale także środowiska okołogórniczego. Prezentowane podczas konferencji referaty opublikowane zostaną w postaci monografi i naukowej.

DR JOANNA PRUCHNICKA
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij