Od 6 do 8 czerwca 2017 r. w Wiśle miała miejsce ósma edycja „Szkoły Zamówień Publicznych”, której organizatorem jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych, firm pracujących na rzecz górnictwa oraz jednostek naukowo-badawczych. Patronat honorowy nad konferencją objął minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Tegoroczna konferencja poświęcona była nowelizacji Prawa zamówień publicznych przyjętej 22 czerwca 2016 r. Temat nowelizacji często obecny jest na SZP. Nie powinno to dziwić, jeśli się spojrzy na liczbę nowelizacji ustawy – na przestrzeni kilkunastu lat dokonywano jej aż 52 razy! Z tego też powodu na konferencji organizowanej przez GIPH często wyrażany jest pogląd, że to prawo należy napisać od nowa. Uczestników „Szkoły” przywitał prezes GIPH Janusz Olszowski: – Witam Państwa serdecznie na ósmej edycji „Szkoły Zamówień Publicznych”, szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców
z branży górniczej i okołogórniczej. Aż trudno uwierzyć, że już tyle lat upłynęło. Cieszę się, że z roku na rok nasza konferencja gromadzi coraz większą liczbę uczestników. To dla nas także jest wyzwanie, bo staramy się przygotować jak najlepszy program, by mogli Państwo otrzymać od naszych wykładowców jak największą ilość informacji i jak najwięcej wiedzy wynieść z konferencji. Myślę, że „Szkoła” stała się już stałym punktem w kalendarzu szkoleń, i to nie tylko w górnictwie, bo bardzo wiele obecnych tu osób reprezentuje też inne branże.

Prezes Olszowski podziękował również następującym firmom, które wsparły organizację konferencji:

  • Polskiej Technice,
  • Górniczej S.A., Centrum Badań i Dozoru,
  • Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Fabrykom,
  • Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupie,
  • Kapitałowej FASING S.A., PPUH Malinex,
  • Ryszard Malinowski, Partnerowi,
  • Serwis Sp. z o.o., Elgór + Hansen S.A., ZOK,
  • Sp. z o. o., JM-TRONIC Sp. z o. o. oraz
  • Elektrometalowi S.A.

Nie zabrakło także przedstawiciela Urzędu Zamówień Publicznych. W tym roku był to wiceprezes Hubert Nowak, który wygłosił wykład inaugurujący. Skupił się on w nim na rynku zamówień sektorowych oraz projekcie e-zamówień.

Jednym z największych atutów „Szkoły” są wykłady i warsztaty, które prowadzą najlepsi eksperci z zakresu Pzp. Po wykładzie inauguracyjnym uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Włodzimierza Dzierżanowskiego z Grupy Doradczej Sienna. Swoją uwagę skupił on na najczęstszych problemach, które pojawiły się po ubiegłorocznej nowelizacji Prawa zamówień publicznych i najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie nowelizacji ustawy. W kolejnych dniach swoją wiedzą na temat zamówień publicznych dzielili się również: Agnieszka Adach z firmy prawniczej GWW, Piotr Pieprzyca z firmy PROZAM oraz Sławomir Winch ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wykładowcy skupili swoją uwagę m.in. na: Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, wykluczeniu wykonawcy, pozacenowych kryteriach oceny ofert, rażąco niskiej cenie i komunikacji
w negocjacjach.

Organizatorzy zapraszają także do udziału w kolejnej, dziewiątej edycji Szkoły Zamówień Publicznych, która odbędzie się 6-8 czerwca 2018 r.

KAROLINA KORD
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

fot. M. Dorosiński

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij