20-23 marca w Karpaczu odbyła się już XL edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób – przedstawicieli nauki, firm projektowych oraz wykonawczych z dziedziny geotechniki w budownictwie i górnictwie.

Głównym organizatorem była Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, a współorganizatorami Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM Cuprum Sp. z o.o., dolnośląski oddział Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał.

Organizację Konferencji w znaczący sposób wspomogli jej sponsorzy: Pietrucha – Sponsor Platynowy, Budokop – Sponsor Złoty, a także SHM System oraz GeoSoft.

Jubileuszowa edycja Szkoły stała się doskonałą okazją do przypomnienia jej historii, przywołania wspomnień i licznych anegdot z nią związanych. W uroczystym wykładzie inauguracyjnym prof. Dariusz Łydżba uhonorował twórców Szkoły oraz jej uczestników, którzy na przestrzeni ponad 40 lat nadawali jej niepowtarzalny charakter. Swoimi wspomnieniami, podzielił się również członek honorowy Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr Andrzej Wojtaszek – uczestnik i organizator wielu jej edycji, związany ze Szkołą od samego początku jej istnienia. Swoje reminiscencje przywołali także inni „stali bywalcy” Szkoły, m. in. prof. Antoni Tajduś i prof. Marek Cała z Krakowskiej AGH, prof. Stanisław Dobrociński z Akademii Marynarki Wojennej oraz dr Jerzy Bauer z Politechniki Wrocławskiej.

Tegoroczna Szkoła była w pewnym sensie powrotem do korzeni, gdyż w wielu aspektach nawiązywała do swoich pierwszych edycji. Podobnie jak w trakcie I ZSMG w 1974 r., tak i tym razem spotkanie odbyło się w Karpaczu. Szczególnym wydarzeniem był udział w Konferencji gościa specjalnego, którym była dr Giovanna Vessia z Uniwersytetu Chieti-Pescara. Wykład nt. projektowania geotechnicznego z uwzględnieniem zagrożeń wynikających trzęsień ziemi również stanowi nawiązanie do pierwszych edycji Szkoły, podczas których zjawiska dynamiczne w górotworze były tematem wiodącym.

Wśród wykładowców gościliśmy ponadto prof. Antoniego Tajdusia (Tunelowanie we fliszu karpackim), dr hab. inż. Mariusza Młynarczuka, prof. AGH (Opis przestrzeni porowej skał w przestrzeni 3D przy wykorzystaniu metod morfologii matematycznej) oraz dr hab. inż. Wojciecha Pułę, prof. PWr (Probabilistyczne wspomaganie projektowania geotechnicznego z uwzględnieniem wskazań nowej wersji normy ISO 2394:2015).

W pięciu sesjach referatowych wygłoszonych zostało ponad 40 referatów, których tematyka obejmowała:
• technologie hybrydowe w geoinżynierii
• teoretyczne i praktyczne aspekty konstrukcji geotechnicznych i hydrotechnicznych
• budownictwo podziemne i tunelowe
• zagadnienia stateczności wyrobisk górniczych i budowli geoinżnierskich
• prognozowanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice
• modele konstytutywne geomateriałów
• procesy dynamiczne w górotworze
• metody numeryczne w geotechnice
• metody probabilistyczne w geoinżynierii
• badania doświadczalne i ich interpretacja
• modelowanie i identyfikacja wieloskalowa geomateriałów
• rekultywacja terenów górniczych i przemysłowych.

Wysoki poziom wygłoszonych referatów oraz liczna frekwencja po raz kolejny udowodniły potrzebę organizowania corocznych spotkań przedstawicieli nauki i przemysłu, którzy zajmują się na co dzień problemami mechaniki górotworu, budownictwa podziemnego oraz szeroko pojętej geotechniki. Tym samym główna idea organizacji Szkoły, przyświecająca twórcy jej pierwszej edycji – prof. Zdzisławowi Gergowiczowi, pozostaje niezmieniona. Co więcej, potwierdziło się jeszcze jedno spostrzeżenie prof. Gergowicza odnośnie Zimowej Szkoły. Już 20 lat temu zauważył on pewną symptomatyczną cechę, która jest aktualna również dziś: spotkania w ramach ZSMGiG „mają w sobie coś tradycyjnego, pozytywnego, gdyż w tradycję obrastają głównie zjawiska lub wydarzenia pożyteczne, sprawdzone przez życie w dłuższych interwałach czasowych”.

Autor tekstu: Maciej Sobótka
Autor zdjeć: Andrzej Wojtaszek


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij