Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2021
Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2021

W najnowszym wydaniu m.in. wywiad z Januszem Olszowskim Prezesem GIPH oraz temety poświecone zrównoważonemu rozwojowi górnictwa.

Rynek

Rynek

Konferencja MARG powraca, Nowe życie historycznych budynków kopalni Wujek, Nowe kierunki strategiczne grupy Famur, Zmiany do przepisów dotyczących górnictwa węgla kamiennego

Jubileuszowa XXX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Jubileuszowa Szkoła Eksploatacji Podziemnej odbędzie się w dniach 27-29 września 2021 r. tradycyjnie w Krakowie w hotelu Qubus.

Górnicze Forum Ekonomiczne

30 września – 1 października br. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się V edycja Górniczego Forum Ekonomicznego. W tym roku tematem przewodnim GFE jest „Sprawiedliwa transformacja energetyczna w krajach Europy Środkowo- Wschodniej – Nowe modele biznesowe dla firm energetycznych i górniczych”.

60 lat KGHM Polska Miedź S.A.

W tym roku KGHM obchodzi 60-lecie utworzenia Kombinatu Górniczo Hutniczego Miedzi, który z czasem stał się światowym potentatem w branży wydobywczej. Hasłem przewodnim wydarzenia została fraza „Przyszłość jest z miedzi”, podkreślająca strategiczne znaczenie miedzi, jako surowca niezbędnego dla dalszego rozwoju świata.

Internet Rzeczy czy lód binarny w klimatyzacji

LW Bogdanka s.a. to jedna z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca, wspierający rozwój społeczności lokalnych w różnych obszarach ich działalności. To również jedno z najnowocześniejszych i największych przedsiębiorstw wydobywczych w Polsce, z produkcją przekraczającą 9 mln ton surowca energetycznego rocznie. Bogdanka, będąca częścią Grupy Enea, dba o środowisko i jego zasoby.

Paliwo dla bezpieczeństwa energetycznego

Nowoczesne, niskoemisyjne bloki energetyczne wymagają paliwa węglowego o specyficznych właściwościach, gwarantującego ich niezawodną pracę. W perspektywie trwającej transformacji energetycznej dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju niezbędny jest również dostęp do wartościowych pokładów paliwa o odpowiednich parametrach i zlokalizowanych w pobliżu aktywów energetycznych.

Artykuł promocyjny

JSW inwestuje w metan

Jastrzębska Spółka Węglowa – największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej – mierzy się z klimatycznym wyzwaniem. Chodzi o metan, który towarzyszy złożom węgla. Gaz z węglowych złóż jest wykorzystywany przez JSW SA do produkcji energii.

Od przeszłości do przyszłości

Świat i górnictwo po zderzeniu z Czarnym Łabędziem – i co dalej?

Pandemia, z którą kolejny rok się zmagamy, jest określana jako Czarny Łabędź – tę metaforę dla zdarzenia nieprzewidywalnego wprowadził do literatury ekonomicznej Nassim Nicholas Taleb, amerykański naukowiec, matematyk, ekonomista, praktyk obrotu papierami wartościowymi. Pandemia wywarła ogromny wpływ na nasze życie.

Nasz wywiad

Janusz Olszowski wierzy w niezawodność energetyczną węgla

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w latach 90. XX w. Od początku swojej działalności zajmuje się interesami branży górniczej, a także okołogórniczej. Jednym z jej głównych założeń jest prowadzenie działań wspierających przedsiębiorców sektora górniczego oraz okołogórniczego w okresie transformacji.

Zrównoważony rozwój górnictwa

„Górniczy Sukces Roku”

Statuetki konkursu „Górniczy Sukces Roku” przyznane! 4 marca br. kapituła konkursu, w której skład wchodzą osoby związane z branżą górniczą, m.in. naukowcy i praktycy z długoletnim doświadczeniem, przyznała wyróżnienia w trzech kategoriach: Innowacyjność, Ekologia oraz Osobowość roku.

Konieczność powrotu górnictwa do Europy – mrzonka czy realna perspektywa?

W ostatnim półwieczu górnictwo w Europie przeszło drogę od kluczowego przemysłu budującego wartość rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów do branży schyłkowej i przestarzałej, najczęściej kojarzonej z państwami biednymi i rozwijającymi się, ulokowanymi poza granicami Unii Europejskiej.

Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce

Program „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” przewiduje wydzielenie z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych, nabycie ich przez Skarb Państwa i wniesienie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, które zostanie przekształcone w Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Przedstawiamy główne założenia programu i cel transformacji.

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie

Wyższy Urząd Górniczy przedstawił najnowszy raport pt. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2020 r. (porównanie od roku 2016).

Kopalnia wiedzy

Co to znaczy „Czyste Technologie Węglowe”?

Wdrażanie innowacyjnych technologii decyduje o rozwoju gospodarki krajowej. Czyste Technologie Węglowe z pewnością do nich należą, a ponieważ energetyka europejska w znaczącym stopniu opiera się na wykorzystaniu węgla, ich rozwój to niezwykle aktualny temat. Co się jednak kryje pod tym pojęciem?

Zarządzanie projektami kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Podejście projektowe stało się obecnie przodującym sposobem zarządzania organizacjami na całym świecie. Wprowadzane w przedsiębiorstwach zmiany muszą być szybkie, lecz jednocześnie przemyślane i dające korzyści w perspektywie długookresowej.

Monobike – indywidualny środek transportu podziemnego sposobem na podniesienie efektywności pracy

Odległości pomiędzy miejscami pracy a szybami górniczymi w polskich kopalniach węgla kamiennego ulegają wydłużeniu z roku na rok. Długie dystanse wymagają poświęcania znacznej ilości czasu na przemieszczanie się oraz powodują znaczne zmęczenie. Opracowany przez PBSz S.A. w kooperacji z krakowską AGH górniczy środek transportu indywidualnego, Monobike, ma być sposobem na rozwiązanie tego problemu.

Badania współczynnika tarcia wykładzin kół pędnych górniczych maszyn wyciągowych

W artykule przedstawiono sposób i wyniki badań współczynnika tarcia pomiędzy liną stalową okrągłosplotkową przeciwzwitą konstrukcji WK oraz współzwitą konstrukcji kompaktowanej 6×K41WS+FC a wykładzinami typu Modar R3/Mz produkcji krajowej oraz Becorit K22 i K25SB produkcji niemieckiej. Wykładziny te są powszechnie stosowane w kołach lub bębnach pędnych górniczych wyciągów szybowych. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu smarów do lin typu: Nyrosten N113, Nyrosten N113FS, Elaskon II Star oraz Elaskon III Star LM, produkcji firm niemieckich.

Raport

JSW odrabia straty

Grupa Kapitałowa JSW powoli odrabia straty po trudnym 2020 r. JSW SA na bieżąco analizuje wpływ pandemii koronawirusa na sytuację rynkową i wszelkie sygnały płynące od kontrahentów, mające bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na produkty grupy i wielkość przychodów.

Podsumowanie I kwartału 2021 r. KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM przedstawił podsumowanie pracy miedziowej Spółki w pierwszym kwartale 2021 r. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed spółką długofalową perspektywę. Potwierdzają to wyniki za pierwszy kwartał.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij