Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2020
Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2020

W numerze m.in.: 75 lat PBSzu, szyb 1-Bzie (Jan Paweł) – wykorzystanie kubłowego górniczego wyciągu szybowego do prowadzenia jazdy ludzi, wielkokubaturowe wloty do szybów, wykonanie wlotu podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m, kamienie milowe w historii firmy, urządzenie do poszerzania wyłomu szybu górniczego, sposób uszczelniania tubingowej obudowy szybu przy zastosowaniu frezarki do wykonywania rowków, nowe materiały w budownictwie szybowym – materiały kompozytowe, szyb Leon IV – pogłębianie i wydłużenie górniczych wyciągów szybowych.

Historia

Kamienie milowe w historii firmy

Najważniejsze wydarzenia w historii PBSzu.

Techniki i technologie

Szyb 1-Bzie (Jan Paweł) – wykorzystanie kubłowego górniczego wyciągu szybowego do prowadzenia jazdy ludzi

W ostatnich miesiącach Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. utworzyła nową kopalnię KWK Jastrzębie-Bzie, noszącą nazwę pochodzącą od nazwy tamtejszego złoża węgla. Aby rozpocząć pełne wydobycie, będzie konieczne uruchomienie szybu 1-Bzie, którego głębokość wynosi 1164 m.

Wielkokubaturowe wloty do szybów. Wykonanie wlotu podszybia Szybu Janina VI na poz. 800 m

TAURON Wydobycie S.A. realizuje strategiczny projekt inwestycyjny: „Budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina”. Jednym z kluczowych zadań tego projektu było pogłębienie szybu Janina VI o 300 m do głębokości 823 m oraz wykonanie dwustronnego wlotu podszybia szybu Janina VI na poziomu 800 m. Zakres robót został zaprojektowany i wykonany przez fi rmę PBSz S.A.

Dział projektów, innowacji i rozwoju

Własny dział projektowy w strukturze daje możliwość projektantom, konstruktorom i technologom utrzymywania stałego, ścisłego kontaktu z wykonawcami realizującymi zadania inwestycyjne w oparciu o wykonane projekty.

Patenty i wdrożenia

Urządzenie do poszerzania wyłomu szybu górniczego

W ostatnim czasie Urząd Patentowy RP udzielił kolejnego patentu PBSz, tym razem na wynalazek będący urządzeniem do poszerzania wyłomu szybu, znajdującym zastosowanie w szczególności w robotach zmierzających do likwidacji szybu w drodze wykonania szczelnych korków zamykających.

Sposób uszczelniania tubingowej obudowy szybu przy zastosowaniu frezarki do wykonywania rowków

Konieczność wykonania uszczelniania tubingowej obudowy szybu wykonanej z tubingów żeliwnych w obszarze ich wnęki międzyżebrowej pojawia się często przy wykonywanych remontach i naprawach obudowy szybów. W obszarze poszczególnych tubingów obudowy szybu mogą pojawiać się przecieki bądź rysy oraz pęknięcia.

Nowe materiały w budownictwie szybowym – materiały kompozytowe

W związku potrzebą przenoszenia wielkich obciążeń przez urządzenia górnicze fi rma KG Consulting wraz KG Construction sp. z o.o. opracowała mieszankę kompozytową trudnopalną, antystatyczną i nietoksyczną o nazwie NKG.

Szyb Leon IV – pogłębianie i wydłużenie górniczych wyciągów szybowych

Szyb Leon IV, o średnicy 8,5 m, należący do kopalni ROW Ruch Rydułtowy, głębiony był etapami w latach 1990-1998 do głębokości 1076,2 m. W 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowy Szybów S.A. a ówczesną Kompanią Węglową S.A., która swoim zakresem objęła: wykonanie projektu technicznego, pogłębienie, uzbrojenie szybu i podszybi na pogłębianym odcinku oraz wydłużenie górniczych wyciągów szybowych – podstawowego i pomocniczego. Etap pogłębiania szybu zakończył się w sierpniu 2016 roku, kiedy to osiągnięto docelową głębokość 1210,7 m. Po zabudowie konstrukcji zbrojenia pogłębionej części szybu realizowane jest wydłużenie górniczych wyciągów szybowych odpowiednio do poziomu 1150 m dla wyciągu podstawowego oraz przekwalifikowanie wyciągu pomocniczego na wyciąg mały eksploatowany do poziomu 1200 m.

#Grzegorz – raport z budowy

Szyb „Grzegorz” będzie docelowo szybem wentylacyjno-wdechowym, zjazdowo-materiałowym. Będzie miał przekrój kołowy o średnicy 7,5 m w świetle obudowy szybu (powierzchnia przekroju poprzecznego – 44,16 m2). Projektowana rzędna zrębu szybu wynosi +258,0 m n.p.m., natomiast głębokość − 870,0 m.

Projekt i wykonanie linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW w elektrowni Łagisza

Przedmiotem inwestycji była budowa linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW dla Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Zadaniem instalacji było umożliwienie transportu węgla z poziomu 0.00 budynku głównego kotłowni bloków na taśmociąg głównej dostawy węgla do kotłów zlokalizowany na poz. +32,7 m. Parametry instalacji miały umożliwiać osiągnięcie wydajności transportu węgla w ilości 40 ton/godzinę. Instalacja została oparta na idei transportu pionowego kubłami urobkowymi o objętości 6 m3 oraz poziomego, wysokowydajnego przenośnika zgrzebłowego.

Urządzenia transportowe specjalne zabudowane w szybie „Wyzwolenie”

W typowych szybach górniczych w zdecydowanej większości przypadków zabudowane są wyciągi szybowe wyposażone w systemy transportu pionowego – linowego. Szyby i zabudowane w nich górnicze wyciągi szybowe (GWSZ) są jednym z najważniejszych obiektów w kopalniach.

Analiza przebiegu przebudowy szybu Paderewski w kopalni soli Wieliczka

Kopalnia soli Wieliczka od lat cieszy się popularnością, dlatego zapadła decyzja o przebudowie zaniedbanego przez lata XIX-wiecznego szybu Paderewski, aby odciążyć główny węzeł komunikacyjny obiektu – szyb Daniłowicza.

Działy PBSzu

Dział robót górniczych poziomych

Dział DTGP powstał w kwietniu 2018 r. Obecnie w dziale jest zatrudnionych ponad 300 pracowników. W 2019 roku wykonaliśmy 856 m robót kamiennych, 133 m przebudowy, 8 skrzyżowań, 1000 m spągowania wyrobisk za pomocą ładowarek.

Dział konstrukcyjno-remontowy

Dział konstrukcyjno-remontowy opiera swoją działalność na dwóch głównych filarach. Pierwszym z nich jest wykonawstwo konstrukcji stalowych, a drugi to remonty oraz modernizacja maszyn i urządzeń górniczych pod względem mechanicznym i elektrycznym.

PBSz we wspomnieniach

135. kilometr

W albumie pamiątkowym ofiarowanym pierwszemu dyrektorowi Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w dniu imienin Stanisława, czyli 13 grudnia 1946 r., tj. w drugim roku istnienia firmy, słychać jeszcze echa okrucieństwa II wojny światowej. Jest tu zamieszczony wiersz Wojna napisany przez Ryszarda Topolnickiego, pracownika numer 24 na liście zatrudnionych od 23 marca 1945 r.

Wspomnienia niedoszłego dyrektora PBSz Bytom bądź Kopalni „Czyżowice”

Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański wspomina początki oraz ciekawe sytuacje z pracy w PBSzu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij