Inżynieria Górnicza wydanie nr 2-3/2019
Inżynieria Górnicza wydanie nr 2-3/2019

W numerze m.in.: 100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej, Ignacy Domeyko – „kowal” górniczej edukacji, niezwykły obserwator trudu górniczego – w 130. rocznicę śmierci, optymalizacja konstrukcji i własności mechanicznych ogniw złącznych wraz z rozwojem łańcuchów ogniwowych górniczych do przenośników zgrzebłowych i strugów węglowych, analiza wpływu transportu podziemnego na stan powietrza w wyrobiskach górniczych, zasady bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska i zdrowia w stosowaniu środków smarnych w zakładach górniczych, Górnicze Forum Ekonomiczne 2019, 10. edycja Szkoły Zamówień Publicznych.

Rynek

Rynek

Akademia Dräger. Dwa nowe bloki szkoleniowe wzbogaciły ostatnio program akademii, KOMTECH-IMTech 2019, Koncesja na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód” dla JSW. Pole szkoleniowe w kopalni Wujek.

XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

11-14 marca 2019 r. w Karpaczu odbyła się Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Jubileuszowa konferencja KOMEKO

25-27 marca 2019 r. w Szczyrku odbyła się 20. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEKO. Tematem przewodnim były innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych, w tym ich bezpieczeństwo, jakość i efektywność.

Środki smarne w przemyśle i ekologii

Już po raz trzynasty Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. miało okazję gościć naukowców, producentów i użytkowników środków smarnych na konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”, która odbyła się w kwietniu br. w Wiśle.

Rola węgla w czasie transformacji polskiej energetyki

15 kwietnia 2019 r. w ramach obchodów 100-lecia istnienia Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki”.

Konferencja APCOM we Wrocławiu

4-6 czerwca we Wrocławiu odbyła się 39. edycja konferencji APCOM.

Międzynarodowa konferencja COALTRANS w Krakowie

4-5 czerwca br. w Krakowie odbyła się konferencja Coaltrans Poland.

Górnicze Forum Ekonomiczne 2019

Czwarta już edycja Górniczego Forum Ekonomicznego miała miejsce 6-7 czerwca 2019 r. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej. Podczas dwóch dni obrad około 200 uczestników przysłuchiwało się dyskusjom związanym z polskim (i nie tylko) przemysłem surowcowym.

10. edycja Szkoły Zamówień Publicznych

5-7 czerwca w Wiśle odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Szkoły Zamówień Publicznych organizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie

Konferencja MARG od wielu już lat stanowi platformę dyskusji na temat ważnych i aktualnych zagadnień dotyczących mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w górnictwie i branżach przemysłowych związanych z górnictwem.

XXXII Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

10 czerwca 2019 r. miało miejsce XXXII Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas którego wybrano prezesa oraz nowych członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

13-15 maja 2019 r. w Katowicach odbyła się XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród wielu paneli dyskusyjnych kilka dotyczyło branży górniczej i jej najważniejszych obecnie problemów.

XI Spotkanie Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla

13-14.06.2019 r. w Targanicach odbyła się jedenasta edycja Spotkania Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla organizowanego przez firmy PROGRESS ECO oraz EMM Industry, podczas którego przedstawiane są rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w zrealizowanych inwestycjach.

Od przeszłości do przyszłości

Ignacy Domeyko – „kowal” górniczej edukacji, niezwykły obserwator trudu górniczego – w 130. rocznicę śmierci

Ignacy Domeyko to postać niezwykła wśród wielkich Polaków, postać znana wielu, a przede wszystkim mieszkańcom Chile, gdzie odegrał niezwykłą rolę w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości i wyzwoleniu Chilijczyków spod panowania Hiszpanów. Domeyko spędził w Chile większość swojego barwnego i niezwykłego życia, przez cały czas obserwując pracę i życie chilijskich górników. Imię Ignacego Domeyki nosi kopalnia Sierra Gorda należąca do KGHM Polska Miedź SA, z której pochodzą zdjęcia użyte w eseju.

100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej – cz. I

Akademia Górniczo-Hutnicza powstała w 1919 roku. Była to instytucja bardzo potrzebna w odbudowie zrujnowanej polskiej gospodarki. Na mocy dekretu cesarza Franciszka Józefa i decyzji rządu Rzeczypospolitej otwarto tylko Wydział Górniczy, ale bardzo szybko przystąpiono do organizacji kolejnych. Cała historia i współczesny obraz 100-letniej Akademii Górniczo- Hutniczej to kontynuacja dokonań jej patrona – Stanisława Staszica

Techniki i technologie

Możliwości smarowania pojazdów szynowych stosowanych w górnictwie

Użycie smarów stałych zamiast ciekłych zmniejszyło zanieczyszczenie środowiska wokół torowisk oraz zanieczyszczenie osi wagonów spowodowane przylepianiem się cząstek kurzu i pyłu do miejsc, na których pozostały resztki oleju. Ma to istotne znaczenie w górnictwie, w eksploatacji kolejek podziemnych, gdzie panuje duże zapylenie węglem i skałami podczas urabiania ścian organami kombajnów. Skład chemiczny i twardość kostek smarowych oraz konstrukcję urządzenia do ich nanoszenia na współpracujące powierzchnie można dobrać do warunków.

Optymalizacja konstrukcji i własności mechanicznych ogniw złącznych wraz z rozwojem łańcuchów ogniwowych górniczych do przenośników zgrzebłowych i strugów węglowych

Początkowo urabianie węgla wykonywano ręcznie przystosowanymi do tego narzędziami, a następnie transportowano go na powierzchnię przy pomocy ręcznych kołowrotów. Wydajność kopalń znacznie wzrosła, gdy do transportu urobku zaczęto wykorzystywać konie, a do zasilania maszyn górniczych kolejno: energię parową, sprężone powietrze oraz elektryczność. W XX wieku zaczęto stosować przenośniki zgrzebłowe, co znacznie zwiększyło wydajność kopalń.

Współczynnik bezpieczeństwa dla obudowy kotwowej wyrobisk górniczych

W artykule przedstawiono podział obudowy kotwowej stosowanej w podziemnym górnictwie rudnym oraz węglowym. Określono wymagania, jakie stawia się obudowie kotwowej do zabezpieczania wyrobisk w polskim górnictwie, oraz przedstawiono mechanizmy współpracy obudowy kotwowej z górotworem.

Raport z budowy

#Grzegorz – raport z budowy maszyny wyciągowe

W artykule przedstawiono kolejną część raportu z budowy szybu Grzegorz – tym razem dotyczącą maszyn wyciągowych. Poprzednie części są dostępne w numerach „Inżynierii Górniczej”: 2-3/18 (s. 47-48), 4/18 (s. 60-62), 1/19 (s. 48-52).

Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska i zdrowia w stosowaniu środków smarnych w zakładach górniczych

Rozwój górnictwa w Polsce jest związany z ciągłym rozwojem i automatyzacją procesów oraz technologii pozyskiwania i transportu urobku. Duża liczba maszyn i urządzeń urabiających, transportowych, pomocniczych powoduje wzrost ilości stosowanych w nich olejów smarowych, cieczy eksploatacyjnych i smarów. Środki smarne stosowane w górnictwie, z uwagi na swoją strukturę chemiczną, w przeważającej ilości są materiałami organicznie palnymi. Zagrożenie pożarowe jest podstawowym zagrożeniem występującym podczas ich stosowania i stanowi poważny problem decydujący o bezpieczeństwie ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Analiza wpływu transportu podziemnego na stan powietrza w wyrobiskach górniczych

Na przestrzeni ostatnich 25 lat w przemyśle wydobywczym, a w szczególności w górnictwie węgla kamiennego obserwuje się wzmożoną restrukturyzację. Dotyczy ona struktury organizacyjnej kopalń, a szczególnie parku maszynowego oraz zmian w przepisach górniczych. Ogólnym celem restrukturyzacji technicznej jest przede wszystkim zwiększenie wydajności wydobycia w poszczególnych zakładach, ale również podniesienie bezpieczeństwa załóg górniczych.

Prawo i zarządzanie

Odpad wydobywczy jako źródło pozyskania surowców antropogenicznych uwarunkowania organizacyjno-prawne a gospodarka obiegu zamkniętego odpadów wydobywczych

Przedmiotem zainteresowania polityki surowcowej państwa są surowce otrzymywane ze źródeł pierwotnych oraz surowce pochodzenia wtórnego. Istotne w tej polityce stają się pozyskiwanie surowców z odpadów ich zamienników oraz rekultywacja i remediacja. Ważny jest cały łańcuch gospodarowania surowcami – od udostępnienia złóż, poprzez: wydobycie, przeróbkę, odzysk, unieszkodliwienie i utylizację odpadów, do końcowego zadania, jakim jest ponowne zagospodarowanie terenów powydobywczych i poprzemysłowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij