Inżynieria Górnicza wydanie nr 4/2018
Inżynieria Górnicza wydanie nr 4/2018

W numerze m.in.: wywiad z prezesem LW Bogdanka Arturem Wasilem, wykorzystanie monitoringu do bieżącej oceny stanu technicznego SMG, zastosowanie kombajnów typu Bolter Miner w warunkach polskich kopalń, a także relacja z Górniczego Forum Ekonomicznego „Działaj jak górnik, myśl jak ekonomista!”. Zachęcamy do zapoznania się z felietonem o „krwawych” surowcach mineralnych, a także poznania odpowiedzi na pytanie, co „Bogdanka” chce eksploatować nie tylko pod ziemią. Zapraszamy do lektury!

Rynek

DZIAŁAJ JAK GÓRNIK, MYŚL JAK EKONOMISTA! GÓRNICZE FORUM EKONOMICZNE 2018

Od 5 do 7 listopada 2018 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się trzecia edycja Górniczego Forum Ekonomicznego. Gospodarzem konferencji i zarazem honorowym patronem był rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Pozostałymi patronami konferencji byli minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz Główny Geolog Kraju prof. dr hab. inż. Mariusz Orion Jędrysek. W imieniu rektora AGH konferencję otworzył dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Marek Cała.

Nasz wywiad

NADAL CHCEMY POZOSTAĆ LIDEREM

O jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych w polskim górnictwie, systemach gromadzenia danych, a także wyróżnieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w rozmowie z Joanną Glapińską opowiada Artur Wasil, prezes LW „Bogdanka”.

Od przeszłości do przyszłości

O „KRWAWYCH” SUROWCACH MINERALNYCH I NIE TYLKO

To miał być artykuł na koniec wakacji, ale może dobrze się stało, że napisałem wtedy nieco bardziej rozrywkowy tekst o podróżowaniu. Ten poniżej zmusza do chwili refleksji i wpisuje się w szeroko dyskutowany problem wzrostu zapotrzebowania i spadku wystarczalności surowców mineralnych, a także pogoni za nimi.

Techniki i technologie

WYKORZYSTANIE MONITORINGU DO BIEŻĄCEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO SMG

Działania KGHM Polska Miedź S.A. zmierzające w kierunku obniżenia kosztów działalności wiążą się ściśle z dążeniem do podniesienia efektywności działalności poszczególnych jednostek produkcyjnych. W przypadku Działu Maszyn Dołowych podziemnej kopalni miedzi oznacza to prowadzenie efektywnej gospodarki pozwalającej na skuteczne zarządzanie połączone z możliwością zapewnienia ciągłości produkcji.

„BOGDANKA” BĘDZIE „EKSPLOATOWAĆ” NIE TYLKO POD ZIEMIĄ… NAD „BOGDANKĘ” NADLECIAŁY DRONY…

W czerwcu 2018 roku Dział Mierniczy zakupił bezzałogowe statki latające (BSL), potocznie zwane dronami. Zakup platform latających został poprzedzony długim okresem przeprowadzania testów ich możliwości. Pokazanie praktycznych możliwości wykorzystania statków latających bezpośrednio w terenie dla celów geodezyjnych i nie tylko sprawiło, że „Bogdanka” postanowiła zaopatrzyć się w ten innowacyjny sprzęt na własny użytek. Finalnie zakupione zostały dwa statki typu kopter (wielowirnikowiec) oraz jeden płatowiec.

ZASTOSOWANIE KOMBAJNÓW TYPU BOLTER MINER W WARUNKACH POLSKICH KOPALŃ – UWARUNKOWANIA I OGRANICZENIA

Wysoko wydajne ścianowe kompleksy wydobywcze wymagają równie wysoko wydajnego odtwarzania zdolności wydobywczej. Wynika to z faktu, że należy dążyć do maksymalnego wykorzystania bardzo kosztownego wyposażenia ściany i unikania lub skracania okresów, kiedy wyposażenie to nie pracuje. Jednocześnie należy dążyć do maksymalizacji produktywności ściany wydobywczej w okresie jej pracy. Wyznacza to podstawowe cele prowadzenia robót przygotowawczych w podziemnych kopalniach wydobywających węgiel systemem ścianowym. Już od kilku lat w Polsce toczą się dyskusje nad zastosowaniem kombajnów chodnikowych typu Bolter Miner.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

METAN JAKO GAZ CIEPLARNIANY VERSUS POLSKIE GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO

W ostatnich latach w kopalniach węgla kamiennego znacznie zintensyfikowano prace związane z odmetanowaniem złóż, skutkiem czego wzrasta ilość metanu ujmowanego i zagospodarowywanego, nadal jednak zasadnicza część metanu uwalnianego podczas eksploatacji emitowana jest do atmosfery. Przyczynami intensyfikacji odmetanowania kopalń są sukcesywnie zwiększająca się głębokość eksploatacji i związana z nią wyższa metanonośność udostępnianych pokładów węgla.

WPŁYW WENTYLATORA LUTNIOWEGO ORAZ URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO NA WARUNKI KLIMATYCZNE W DRĄŻONYCH WYROBISKACH KORYTARZOWYCH

Eksploatacja węgla kamiennego w Polsce odbywa się metodą podziemną. Stosowanie tej metody nieodłącznie wiąże się z występowaniem zagrożeń naturalnych, wśród których pojawia się zagrożenie klimatyczne. Wzrost temperatury pierwotnej górotworu wynikający ze zwiększania się głębokości, na której prowadzone jest wydobycie, powoduje pogorszenie warunków cieplnych pracy górników. Stosowanie maszyn i urządzeń o coraz większej mocy również przyczynia się do wzrostu temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych.

Raport z budowy

#Grzegorz – raport z budowy – wieża oraz górnicze wyciągi szybowe

W artykule przedstawiono raport z budowy szybu Grzegorz dotyczący wieży górniczej i wyciągów szybowych. Pierwsza część raportu o instalacji mrożeniowej została opublikowana w numerze 2-3/18 „Inżynierii Górniczej” (s. 47-49).

Prawo i zarządzanie

ILU LAT I SZLIFÓW WYMAGA PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE, BY STAŁO SIĘ LEGISLACYJNYM KAMIENIEM SZLACHETNYM?

Przepisy Ustawy Prawo geologiczne i górnicze regulujące działalność poszukiwawczo-wydobywczą praktycznie od ponad dekady są przedmiotem ciągłych zmian legislacyjnych. Do projektowanych aktów prawnych przedsiębiorcy górniczy nieustannie zgłaszają uwagi oraz wnioski. Niektóre z nich, z czasem, w kolejnych wersjach ustaw, zostają uwzględniane.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij