Inżynieria Górnicza wydanie nr 2-3/2018
Inżynieria Górnicza wydanie nr 2-3/2018

W numerze: nowe technologie w polskim górnictwie, metodyka badań wybranych górniczych urządzeń dołowych, a także problemy finansowania w górnictwie - alternatywne formy pozyskania kapitału. Uwadze Czytelników polacamy także rozmowy: z Danielem Ozonem, prezesem zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej; Andrzejem Zibrowem, dyrektorem generalnym spółki Coal Holding oraz z Czesławem Deręgowskim, dyrektorem Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.

Rynek

Rynek

Będzie nowelizacja ustawy górniczej, KOMTECH 2018, XXII Szkoła Naukowa „Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego”.

III FORUM GEOLOGII I GÓRNICTWA. Nowa formuła, nowa nazwa i szersze zagadnienia

22-23 marca w Warszawie odbyła się III edycja konferencji „Prawo geologiczne i górnicze” – od tego roku pod nową nazwą: „Forum Geologii i Górnictwa”. Nową nazwę wydarzenie zawdzięcza rozszerzeniu zagadnień konferencji o tematy biznesowe i studia przypadków.

XLI ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII

Od 12 do 15 marca br. w Zakopanem odbyła się kolejna edycja konferencji poświęconej zagadnieniom mechaniki górotworu i geoinżynierii. W tym roku do obrad włączono specjalną sesję poświęconą budownictwu tunelowemu.

COALTRANS POLAND 2018

4-5 czerwca w Sopocie odbyła się konferencja Coaltrans Poland. To spotkanie gromadzące ekspertów m.in. z branży węglowej.

XII KONFERENCJA „TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH I EKSPLOATACYJNYCH W PRZEMYŚLE”

11-13 kwietnia 2018 roku w Wiśle uczestnicy XII edycji konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”, organizowanej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., mieli okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń.

SZKOŁA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018

6-8 czerwca w Wiśle odbyła się IX edycja Szkoły Zamówień Publicznych. W konferencji wzięło udział 240 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz firm pracujących na rzecz górnictwa.

MECHANIZACJA, AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W GÓRNICTWIE 2018

13-15 czerwca 2018 r. w Wiśle odbyła się V międzynarodowa konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie”. Organizatorami wydarzenia byli Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach.

XXXI ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE GIPH

22 czerwca w Katowicach obradowało XXXI Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas spotkania podsumowano miniony rok działalności oraz wybrano nowych członków rady GIPH.

XXXI ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE GIPH

22 czerwca w Katowicach obradowało XXXI Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas spotkania podsumowano miniony rok działalności oraz wybrano nowych członków rady GIPH.

PROGRESS W GÓRNICTWIE

RELACJA Z 10. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SPOTKANIA SZEFÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA

Nasz wywiad

KWK NOWA RUDA – NOWA NADZIEJA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Węgiel koksujący został wpisany przez Unię Europejską na listę surowców krytycznych i strategicznych dla europejskiej gospodarki. W tej perspektywie głośny projekt budowy zakładu górniczego KWK Nowa Ruda może stać się brylantem polskiej gospodarki. O początku i etapach projektu rozmawiamy z Andrzejem Zibrowem, Dyrektorem Generalnym spółki Coal Holding.

OD WĘGLA DO STALI

– Popyt na stal generuje popyt na węgiel koksowy i koks. Obecnie nie ma w Unii Europejskiej właściwych rozwiązań, które mogłyby stanowić alternatywę dla stali – mówi Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jastrzębska Spółka Węglowa podejmuje szereg działań, aby wzmocnić pozycję węgla koksowego i zwrócić uwagę, jak ważną rolę odgrywa on w światowej gospodarce.

Od przeszłości do przyszłości

O PODRÓŻACH… Z GÓRNICTWEM W TLE

Miało być o wydobyciu koltanu, diamentach i kilku innych wątkach związanych z „krwawymi” surowcami mineralnymi, ale skoro jedni już są po urlopach, inni jeszcze przed, to warto może napisać kilkadziesiąt zdań o tym, co nas tak frapuje − czyli o podróżach.

Techniki i technologie

UKŁADY PROSTOWODOWE W MASZYNACH ROBOCZYCH PRACUJĄCYCH POD ZIEMIĄ

Projektantowi i konstruktorowi współczesnych urządzeń i maszyn stawia się w chwili obecnej bardzo wysokie wymagania. Zaprojektowana maszyna – rezultat ich pracy – powinna spełniać swoje funkcje i zadania w sposób możliwie najlepszy. Stąd też proces projektowania jest bardzo złożony i przebiega w różnych etapach.

CORAZ WIĘCEJ NOWYCH TECHNOLOGII W POLSKIM GÓRNICTWIE

Przemysł wydobywczy może kojarzyć się z tradycyjnymi technologiami, w rzeczywistości jednak branża ta, także w Polsce, wciąż poszukuje nowatorskich rozwiązań. Nie chodzi tylko o dalekosiężne plany, ale także o już działające aplikacje, które usprawniają procesy wydobywcze.

POMPUJĄ, BY BYŁO BEZPIECZNIEJ

W rozmowie z dyrektorem Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Czesławem Deręgowskim pytamy o aktualny stan likwidowanych i odwadnianych kopalń węglowych w Polsce oraz o szczegóły samego procesu odwadniania.

Raport z budowy

#GRZEGORZ – RAPORT Z BUDOWY. INSTALACJA MROŻENIOWA

Szyb „Grzegorz” będzie docelowo szybem wentylacyjno-wdechowym, zjazdowo-materiałowym. Będzie miał przekrój kołowy o średnicy 􀁉7,5 m w świetle obudowy szybu (powierzchnia przekroju poprzecznego 44,16 m2). Projektowana rzędna zrębu szybu wynosi +258,0 m n.p.m., natomiast głębokość − 870,0 m.

Transport

SKUTKI ZRÓŻNICOWANIA PODZIAŁKI ŁAŃCUCHA POCIĄGOWEGO W MASZYNACH ŚCIANOWYCH

W artykule omówiono przyczyny zużycia ogniw łańcucha górniczego w układach ciągnienia maszyn urabiających i wzrostu podziałki ogniw. Przedstawiono niekorzystny wpływ zróżnicowania podziałki ogniw łańcucha na współdziałanie z kołem łańcuchowym, rozdział obciążenia pomiędzy napędami oraz zróżnicowanie sił w łańcuchach dwupasmowych.

METODYKA BADAŃ WYBRANYCH GÓRNICZYCH URZĄDZEŃ DOŁOWYCH

Artykuł skupia się na jednej grupie urządzeń górniczych, a mianowicie przenośnikach taśmowych. Urządzenia te znalazły szerokie zastosowanie głównie w przemyśle górniczym, zarówno głębinowym, jak i odkrywkowym. Stanowią element przemieszczania urobku z miejsca pozyskiwania do szeroko rozumianego odbiorcy – decydują o zdolnościach wydobywczych. Każda awaria takiego urządzenia powoduje unieruchomienie procesu wydobywczego, co przekłada się na straty finansowe. Dlatego też tak ważna jest właściwa diagnostyka tych urządzeń, aby mogły działać bezawaryjnie.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

HYDRAULICZNY EŻEKTOR GAZOWY JAKO POMOCNICZE URZĄDZENIE WENTYLACYJNE

W wielu miejscach w kopalniach pojawia się konieczność zastosowania dodatkowej pomocniczej wentylacji, której instalacja nie jest zawarta w projekcie zasilania elektrycznego. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być uruchomienie hydraulicznego eżektora gazowego HEG-400/3000, którego skuteczność potwierdzają badania laboratoryjne oraz próby ruchowe.

Prawo i zarządzanie

PROBLEMY FINANSOWANIA W GÓRNICTWIE − ALTERNATYWNE FORMY POZYSKANIA KAPITAŁU

W obecnej chwili jednym z wyzwań dla funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych na świecie jest problem zapewnienia finansowania ich działalności operacyjnej i inwestycyjnej do realizacji polityki strategicznej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij