Inżynieria Górnicza wydanie nr 1-2/2017
Inżynieria Górnicza wydanie nr 1-2/2017

Bieżące wydanie „Inżynierii Górniczej”, ma status targowego, gdyż łączy się z Międzynarodowymi Targami Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE. W numerze poruszane są tematy z zakresu napędów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, kierunków rozwoju w konstrukcji aparatów ucieczkowych, perspektyw przemysłowego wydobycia metanu z pokładów węgla oraz wiele innych. Ponadto, w numerze 1-2/ 2017, odnajdą Państwo wywiad z prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Januszem Olszowskim oraz relacje z najważniejszych wydarzeń w branży górniczej.

Rynek

Rynek

Rynek

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2017

„Szkoła Eksploatacji Podziemnej” to jedna z najwyżej cenionych w branży wydobywczej konferencji naukowych, która od lat gromadzi liczne grono kadry inżynierskiej i naukowej. Jej tegoroczna edycja odbyła się 22-24 lutego w Krakowie.

XL „Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii”

20-23 marca w Karpaczu odbyła się już XL edycja „Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii”.

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie środków smarnych i eksploatacyjnych

Inżynieria smarowania, kultura smarowania i filozofia a smarowania to dziedziny związane z produkcją i ze stosowaniem środków smarnych i eksploatacyjnych, których intensywny rozwój możemy w Polsce obserwować od ponad dwóch dekad.

Szkoła Zamówień Publicznych 2017

Od 6 do 8 czerwca 2017 r. w Wiśle miała miejsce ósma edycja „Szkoły Zamówień Publicznych”, której organizatorem jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

Innowacyjne rozwiązania w górnictwie

21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie”.

KOMEKO 2017

KOMEKO 2017, czyli 18. Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo, –Jakość – Efektywność”, odbyła się 22-24 marca 2017 r. w Szczyrku.

Nasz wywiad

„Wspierajmy zrównoważony rozwój górnictwa węglowego”

Na temat obecnej sytuacji branży górniczej w Polsce, głównych problemów i barier prowadzenia działalności przez przedsiębiorców górniczych oraz wpływu na sektor paliwowo-energetyczny polityki Unii Europejskiej w rozmowie z Marleną Machurą mówi Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Od przeszłośco do przyszłości

Czas na nową „Powieść o węglu”

Felieton dr inż. Jerzego Kickiego

Techniki i technologie

Projektowanie i harmonogramowanie robót górniczych w LW Bogdanka S.A. z wykorzystaniem narzędzi IT drugiej generacji

Ostatnie lata to bardzo trudny okres dla górnictwa węgla kamiennego. Ceny tego surowca na światowych rynkach często oscylowały poniżej kosztów jego wydobycia, co zmusiło wiele firm do zamykania lub wygaszania nierentownych kopalń.

Zwiększenie podatności stojaków obudowy zmechanizowanej, jako remedium na zjawiska gwałtownych osunięć stropu

Stosowanie obudów o coraz większych średnicach stojaków oznacza konieczność rozwiązywania określonych problemów dotyczących ich funkcjonowania. Istota działania obudowy elastycznie przejmującej obciążenia sprowadza się do jej kontrolowanego obniżania wówczas, gdy jest ona obciążana stropem siłą wynikającą z podporności roboczej samej obudowy.

Przekładnie przemysłowe na potrzeby dużych maszyn w kopalniach odkrywkowych

Przemysł surowcowy ma na całym świecie strategiczne znaczenie. Firma FAM skonstruowała dla chilijskiej kopalni odkrywkowej miedzi Radomiro Tomic specjalistyczną koparkę czerpakową na podwoziu gąsienicowym. Koparka tego typu z kołem czerpakowym zlokalizowanym z tyłu urządzenia jest największą tego rodzaju maszyną na świecie.

Silniki i napędy elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem metanu

Współczesne maszyny górnicze charakteryzują się stosowaniem napędów elektrycznych dużej mocy, umożliwiających wysoką koncentrację wydobycia węgla.

Szyb Leon IV – pogłębianie i wydłużenie górniczych wyciągów szybowych

Szyb Leon IV, o średnicy 8,5 m, należący do kopalni ROW Ruch Rydułtowy, głębiony był etapami w latach 1990-1998 do głębokości 1076,2 m.

Rozwój konstrukcji i poprawa walorów eksploatacyjnych łańcuchów, ogniw złącznych i zgrzebeł w kombajnach chodnikowych AM-50

Kombajn chodnikowy jest zespołową maszyną roboczą wykonującą równocześnie urabianie, ładowanie i odstawę urobionego materiału poza kombajn na dalsze środki transportu.

Transport

Kierunki rozwoju konstrukcji systemów podparcia taśmy

Na początku XX wieku przenośniki taśmowe szybko zdobyły niekwestionowaną pozycję lidera w systemach transportowych materiałów sypkich, a późniejszy ciągły rozwój technologii produkcji taśm i techniki napędowej stopniowo, ale konsekwentnie poszerzać obszar ich stosowania.

Odwadnianie koplań

Znaczenie diagnostyki w górniczych systemach eksploatacji głębinowych agregatów pompowych

W latach 2000-2010 zlikwidowano w Polsce szereg kopalń węgla kamiennego. Likwidacja tych kopalń nie oznacza jednak zatrzymania wszelkich prac i działań związanych z zaniechaniem wydobycia węgla.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Perspektywy przemysłowego wydobycia metanu z pokładów węgla w Zagłębiu Górnośląskim

Metan z pokładów węgla w skali światowej coraz częściej zaczyna był postrzegany jako niedowartościowane źródło energii, mogące odegrać istotną rolę w procesie transformacji przemysłu węglowego.

Bezpieczeństwo

Oczekiwane kierunki rozwoju w konstrukcji aparatów ucieczkowych według ankietowanych pracowników kopalń węgla kamiennego

Badania ankietowe dotyczące opinii na temat aparatów ucieczkowych przeprowadzone wśród pracowników kopalń wskazują na potrzebę dokonania zmian w zakresie ich budowy i funkcjonalności.

Zarządzanie

Koszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Famy i Frencha

Koszty kapitału własnego w kontekście przemysłu górniczego ma znaczący wpływ na określenie opłacalności inwestycji, która spada wraz ze wzrostem kosztu kapitału własnego, a rośnie w sytuacji spadku kosztów własnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij