Inżynieria Górnicza wydanie nr 2-3/2016
Inżynieria Górnicza wydanie nr 2-3/2016

W numerze 2-3 odnajdą Państwo artykuły poruszające m.in. tematykę wyboru typu skrzyżowań wyrobisk korytarzowych przecinających się pod ostrym katem, metod wybierania resztek pokładów węgla kamiennego oraz kosztów ponoszonych na poprawę BHP. Oprócz tego przedstawione zostaną szczegóły działania grupy wspólnych inicjatyw społecznych GÓRNICTWO OK.

 

Rynek

Jubileuszowa edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Relacja z jubileuszowej edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej

200 lat górnictwa Państwowego w Polsce

17-19 lutego br. w Kielcach odbyła się Konferencja „200 lat górnictwa państwowego w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, zorganizowana przez Polski Związek Producentów Kruszyw oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

BAUMA 2016

Od 11 do 17 kwietnia odbyła się 31. edycja Międzynarodowych Targów Specjalistycznych Maszyn Budowlanych, Sprzętu i Urządzeń Stosowanych w Budownictwie oraz Maszyn Górniczych. Organizowane co 3 lata monachijskie Targi Bauma postrzegane są jako największa impreza tej branży, dlatego też ściągają na nią firmy z całego świata.

Rynek

Rynek

XXXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

14-18 marca 2016 r. w Wiśle-Jaworniku odbyła się kolejna edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii organizowana przez Fundację Nauki i Tradycji Górniczych, Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH w Krakowie, Katedrę Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet Geotechniki, KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał.

Od przeszłośco do przyszłości

Wystarczalność surowców mineralnych – od zarania dziejów do przyszłości

Felieton dr inż. Jerzego Kickiego

Zarządzanie

Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK – sposób na wdrożenie efektywnego CSR w łańcuch wartości branży górniczej

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych o nazwie GÓRNICTWO OK oraz zaproszenie do udziału w jej pracach wszystkich przedsiębiorców z branży wydobywczej i ich interesariuszy. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich, którym leży na sercu, po pierwsze, budowanie branży górniczej, jako odpowiedzialnej w aspekcie ekonomicznym za rynek (otoczenie zewnętrzne) i miejsca pracy (otoczenie wewnętrzne) oraz w aspekcie środowiskowym (za środowisko naturalne i za społeczeństwo). W zakres Grupy wejdą również zagadnienia związane z efektywnym (dającym efekt biznesowy) komunikowaniem działań związanych z realizacją tej odpowiedzialności wszystkim najważniejszym interesariuszom. Poniżej przedstawiono przesłanki i przyczyny leżące u podstaw powstania tej Grupy, jej zakładane cele, program na najbliższy rok (do końca 2016 r. i początku 2017 r.) oraz dzisiejszy poziom zainteresowania projektem.

Górnictwo to nie tylko producenci węgla, ale także tysiące innych firm i instytucji tzw. zaplecza górniczego

felieton

Techniki i technologie

Podajnik trójkomorowo-rurowy P.E.S. w układach klimatyzacji kopalń

Pierwszym krokiem w kierunku rozwoju systemów klimatyzacji kopalń było opracowanie nowatorskiego rozwiązania do zwalczania zagrożeń temperaturowych w górnictwie. Rozwiązaniem tym jest system klimatyzacji wyrobisk dołowych z podajnikiem trójkomorowo-rurowym P.E.S. (Pressure Exchange System), który powstał we współpracy z firmami wyspecjalizowanymi w tym obszarze.

Zwiększenie efektywności strzelania selektywnego przy zastosowaniu zapalników elektronicznych eDev II w kopalniach rud

W artykule zostały omówione zagadnienia technologii oddzielenia skały płonnej od złoża w urabianej rudzie przy użyciu zapalników elektronicznych eDev II. Poruszono również temat czynników wpływających na urabianie skał oraz określono proponowane zasady strzelania selektywnego w kopalniach rud.

Badanie magnetyczne lin przy pomocy robota

Autorka prezentuje specyfikę innowacyjnego rozwiązania z zastosowaniem zdalnie sterowanego robota umożliwiającego prowadzenia badań magnetycznych oraz konserwacji lin odciągowych, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. Robot jest urządzeniem transportowym, spełniającym kilka funkcji, w zależności od potrzeb i opcji sprzętowych.

Wybór typu skrzyżowania wyrobisk korytarzowych przecinających się pod ostrym kątem

W artykule na przykładzie kopalń TAURON Wydobycie S.A. – ZG Sobieski i ZG Janina – przedstawiono zagrożenia i problemy związane z zabudową skrzyżowań wyrobisk przecinających się pod ostrym kątem. Zaprezentowano różne sposoby zabudowy tych nietypowych skrzyżowań, koszty poszczególnych rozwiązań, a także ich wady i zalety.

Innowacyjne rozwiązania układów sterowania radiowego o wysokim poziomie niezawodności i bezpieczeństwa dedykowane do specjalizowanych maszyn górniczych

Systemy zdalnego sterowania maszynami stały się obecnie standardem w wielu gałęziach przemysłu i stanowią istotny element wspomagania operatora w trakcie eksploatacji maszyny. Powszechne wykorzystanie układów sterowania radiowego do kontroli maszyn o znaczeniu krytycznym w procesie technologicznym lub produkcji spowodowało znaczny wzrost wymagań dotyczących niezawodności oraz bezpieczeństwa dla tego typu rozwiązań. Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne okazało się opracowanie innowacyjnych, dedykowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Dotyczyło to przede wszystkim nowego podejścia do problemu zdalnej eksploatacji maszyny oraz interfejsu operatora pracującego w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych. Jednocześnie niezbędne było opracowanie układów zapewniających bardzo wysoki stopień niezawodności i bezpieczeństwa.

Metody wybierania resztek pokładów węgla kamiennego – cz. 2 – wybieranie systemami krótkofrontowymi

W czasie eksploatacji pokładów węgla kamiennego zmechanizowanymi systemami ścianowymi zostają wydzielone z eksploatacji pewne części złoża w postaci filarów ochronnych oraz pozostawione niewyeksploatowane resztki części pokładów. Do ich wybierania można zastosować różne systemy wybierania, w tym systemy chodnikowe przedstawione w części 1 artykułu. Oprócz systemów chodnikowych do eksploatacji pozostawionych resztek można również wykorzystać tzw. systemy krótkofrontowe. W artykule przedstawiono przykłady takich systemów z podziałem na wybieranie: ubierkowe, zabierkowoubierkowe oraz komorowo-filarowe, częściowo wykorzystujące kompleksy zmechanizowane.

Bezpieczeństwo

Koszty ponoszone na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskane z tego tytułu wyniki na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.

Autorzy artykułu szczegółowo omówili założenia i wyniki realizowanego w kopalniach KW S.A. „Planu poprawy BHP na lata 2009-2015”. Przedstawili również, w jaki sposób KW S.A. włączyła się w realizację celu zawartego we „Wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012”, którym było zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij