Inżynieria Górnicza wydanie nr 4/2015
Inżynieria Górnicza wydanie nr 4/2015

W ostatnim numerze w 2015 r. znajdą Państwo tematy związane z modernizacją wyciągu szybowego, eksploracją taśm przenośnikowych oraz odzyskiwaniem ciepła z wód dołowych. Przedstawimy również innowacyjny system Telerescuer przeznaczony do inspekcji wyrobisk kopalnianych dotkniętych katastrofą.

Rynek

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego I Hutniczego „KATOWICE 2015”

Relacja z odbywających się 8-11 września Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2015”. Wśród wystawców można było znaleźć reprezentantów kopalń, centrów wydobywczych oraz spółek węglowych.

Polskie doświadczenia górnicze wzorcem dla Albanii

Rrapush Tola, dyrektor RISHM opowiada w wywiadzie o tym, skąd wzięło się zainteresowanie polskimi rozwiązaniami i badaniami prowadzonymi przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

Europejski projekt „Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu Polsko-Czeskim”

W artykule zostały przedstawione działania, wyniki i efekty projektu realizowanego przez Politechnikę Śląską oraz Wyższą Szkołę Górniczą – Techniczny Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska). Projekt był finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2007-2013. Celem projektu było wspólne przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu polsko-czeskim. Efekty zostały osiągnięte poprzez wymianę wiedzy, specjalistów i najlepszych praktyk z zakresu zarządzania terenami poprzemysłowymi w Polsce i Czechach.

Rynek

Informacje dotyczące górnictwa oraz spis ważniejszych imprez branżowych

Od przeszłośco do przyszłości

O czym warto było wiedzieć w 2015 roku – Stanisław Staszic

Felietony autorstwa przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W tym numerze o postaci Stanisława Stasica.

Zarządzanie

Dystrybucja wartości dodanej dla interesariuszy

Celem artykułu jest prezentacja kierunków dystrybucji wartości, wykreowanej przez przedsiębiorstwa, dla grup interesariuszy w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju. W publikacji określono, czym jest wartość, dla kogo powinna być tworzona oraz w jaki sposób następuje jej podział. Dodatkowo określono finansowe (ekonomiczne) i pozafinansowe (społeczne i środowiskowe) korzyści generowane dla zainteresowanych stron, określanych mian em interesariuszy firmy. Zaprezentowano także metody pomiaru kreowanej wartości możliwe do zastosowania w zrównoważonych przedsiębiorstwach górniczych.

Transport

Analiza właściwości metrologicznych urządzeń diagnostycznych w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji taśm przenośnikowych z linkami stalowymi

W artykule przedstawiono analizy właściwości metrologicznych urządzeń diagnostycznych w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Pomimo że badania te są wykonywane przez pracowników Katedry Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej od kilkudziesięciu lat nadal problem ilościowej oceny ich bezpieczeństwa nie jest w pełni rozwiązany. Autor opisuje działania konieczne do wykazania oceny ilościowej w systemach diagnostycznych stanu technicznego taśm z linkami stalowymi.

Kompleksowa modernizacja górniczego wyciągu szybowego klatkowego w szybie R-VII o/zg „Rudna” KGHM Polska miedź S.A.

Autorzy opisali kompleksową modernizację górniczego wyciągu szybowego klatkowego w szybie R-VII O/ZG „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A. Głównym celem modernizacji było zastąpienie eksploatowanych przez ponad 30 lat elementów górniczego wyciągu szybowego nowoczesnymi, bardziej funkcjonalnymi i energooszczędnymi urządzeniami oraz zwiększenie możliwości transportowych w naczyniu wyciągowym z 12 do 24 Mg oraz zwiększenie liczby przewożonych osób z 86 do 94. Przedstawiono etapy i efekty realizacji.

Nowoczesne układy typu smart sterowania i diagnostyki maszyn wyciągowych

Artykuł przybliża tematykę zastosowania nowoczesnych układów typu smart sterowania i diagnostyki maszyn wyciągowych. Zastosowanie sterowania typu smart pozwala uwzględnić w procesie sterowania maszyny wyciągowej sytuacje niejednoznaczne, w których trudno podjąć właściwą decyzję. Sterowanie smart wymaga jednak wprowadzenia do układów sterowania układów mikroprocesorowych i specjalnego oprogramowania. Autor przedstawia również ekonomiczne aspekty wprowadzenia metod sztucznej inteligencji.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Schematy wentylacyjne stosowane w górnictwie

W artykule zostały przedstawione stosowane w praktyce górniczej schematy wentylacyjne. Opisano typy elementów kreślonych na poszczególnych schematach. Omówiono zasady kreślenia schematów: przestrzennych, kanonicznych oraz potencjalnych. Wskazano na zalety tych schematów oraz pokrótce przedstawiono informacje z nich wynikające.

Techniki i technologie

Lepsze ciepło, bo z natury – odzyskiwanie ciepła z wód dołowych

W artykule opisano zastosowane w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON Wydobycie S.A. innowacyjne rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie pompy ciepła do ogrzewania wody wykorzystywanej w łaźniach górniczych. Autor przytacza przebieg realizacji inwestycji, jej koszty i oszczędności.

Statyczna przetwornica przewoźna do zasilania silników prądu stałego maszyn wyciągowych

Artykuł przedstawia ogólny opis, dane techniczne, elementy wyposażenia oraz podstawowe korzyści wynikające z korzystania z tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1. Przetwornica została zaprojektowana i zbudowana przez firmę ELCAM Sp. z o.o. na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”.

Bezpieczeństwo

Telerescuer – innowacyjny system przeznaczony do inspekcji wyrobisk kopalnianych dotkniętych katastrofą

Przedmiotem artykułu jest projekt innowacyjnego systemu inspekcji wyrobisk kopalnianych, zwłaszcza dotkniętych katastrofą. Istotą rozwiązania jest utworzenie odpowiedniego środowiska programowego i sprzętowego, które umożliwia wirtualną teleportację ratownika górniczego do tych regionów kopalni, w których fizycznie nie mógłby przebywać ze względu na zagrożenie jego życia lub zdrowia, spowodowane przez takie czynniki jak: atmosfera wybuchowa i/lub uniemożliwiająca przebywanie w strefie bez odpowiednich zabezpieczeń, nadmiernie wysoka temperatura, niebezpieczeństwo wystąpienia powtórnej katastrofy i inne. System tworzą: pojazd bezzałogowy (robot mobilny) mogący poruszać się w wyrobiskach dotkniętych katastrofą górniczą, system sensoryczny umożliwiający monitorowanie podstawowych parametrów atmosfery w wyrobiskach, system wizyjny i termowizyjny, systemy komunikacyjne oraz innowacyjny interfejs człowiek/ maszyna umożliwiający percepcję sceny, na której działa robot, prezentację wyników pomiarów dokonywanych przez sensory, prezentację obrazów dostarczonych przez system wizyjny i termowizyjny, a także sterowanie robotem mobilnym i jego układami sensorycznymi i wizyjnymi. Poszczególne elementy systemu opisano poniżej. Są one obecnie realizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego o nazwie TeleRescuer.

Badania w kierunku opracowania technologii ograniczania zagrożeń samozapłonem oraz pyleniem występujących na składowiskach węgla – analiza możliwości

W artykule została przeprowadzona analiza celowości oraz możliwości opracowania i wdrożenia innowacyjnego rozwiązania polegającego na stworzeniu zaawansowanej chemicznie mieszaniny silnych antypirogenów, wykorzystującej jako nośnik specjalistyczną żywicę. Przedstawiono stan aktualny poruszanej problematyki (w tym istniejące zagrożenia) oraz nowoczesność proponowanych rozwiązań w kontekście aktualnego stanu wiedzy w obszarze dotyczącym tego zagadnienia.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij