Inżynieria Górnicza wydanie nr 4/2014
Inżynieria Górnicza wydanie nr 4/2014

Transport górników i poprawienie efektywności pracy, stosowanie samowyładowczych przodkowych wozów odstawczych, eksploatacja niskich pokładów i bezpieczenstwo pracy - to tylko niektóre z tematów poruszanych w czwartym już numerze "Inżynierii Górniczej". Z pewnością każdy znajdzie  interesujące dla siebie informacje. Zapraszamy do lektury.

Rynek

Rynek

Tylko ochrona prawidłowo noszona jest skuteczna

To, z pozoru oczywiste, stwierdzenie było jednym z wielu, które usłyszeli uczestnicy drugiej już konferencji na temat poprawy bezpieczeństwa w górnictwie oraz rozwiązań ograniczających ryzyko występowania chorób zawodowych u pracowników w tym sektorze przemysłu. Spotkanie, zorganizowane przez firmę 3M Poland, odbyło się 6-7 listopada br. we Wrocławiu.

Polsko-albańska współpraca w górnictwie

Górnictwo to kierunek współpracy polsko-albańskiej, której tradycje sięgają początków XX wieku. Obejmuje ona zarówno kształcenie w Polsce specjalistów w zakresie wielu dyscyplin związanych z przemysłem wydobywczym, jak i zakup urządzeń polskich producentów czy korzystanie z wiedzy i doświadczeń polskich ekspertów, niezwykle cenionych przez Albańczyków. Aspekty dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych, którymi od ponad pół wieku zajmuje się Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., stanowią jeden z głównych obszarów działalności otwartego w październiku 2014 roku polskiego przedstawicielstwa w Albanii, zainicjowanego i stworzonego przez firmę Temida.

3TH International Mining Conference

3th International Mining Conference odbyła się 19- 22 września br. w Huainan – prowincja Anhui w Chinach. Konferencja organizowana jest wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Anhui University Science and Technology w Huainan co dwa lata (pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2010 roku w Huainan, druga – w Krakowie w 2012 roku).

Transport

Górnicze przenośniki zgrzebłowe

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat nastąpił gwałtowny wzrost wydobycia węgla kamiennego na świecie. W okresie miedzy rokiem 2000 a 2008 globalna produkcja węgla wzrosła z poziomu ok. 3,6 do blisko 6 mld ton, a prognozy do roku 2030 przewidują 2,5-krotny wzrost tego wydobycia. Najszybciej rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec wystąpiło w takich krajach jak Chiny, Indie czy Rosja, których gospodarki są w fazie szybkiego rozwoju. Ogromne zapotrzebowanie na węgiel stało się bodźcem do dynamicznego rozwoju maszyn i technologii górniczych. Użytkownicy maszyn górniczych stawiają obecnie wysokie wymagania odnośnie trwałości, niezawodności, energooszczędności oraz bezpieczeństwa pracy. Również projektanci i producenci wychodzą naprzeciw, oferując nowe rozwiązania w tej dziedzinie [1, 2].

Artykuł promocyjny

Wóz strzelniczy typu WS-171. Nowoczesne rozwiązania i poprawa bezpieczeństwa

– Są to pierwsze tego typu wozy strzelnicze produkowane przez KGHM ZANAM Sp. z o.o. przystosowane do warunków O/ZG Lubin. Dzięki swej konstrukcji mogą pracować w niskich pokładach, a ruchomy podest umożliwia załadunek otworów strzałowych położonych wyżej, przez co prace nie ograniczają się jedynie do niskich pułapów – wyjaśnia Bogusław Tarnawczyk, kierownik Zespołu Maszyn Pomocniczych.

Transport

Podniesienie efektywności wykorzystania transportu jazdy ludzi kolejkami podwieszonymi z napędem własnym poprzez zwiększenie prędkości

Istotnym elementem w transporcie kolejkami podwieszonymi z napędem własnym jest bezpieczna prędkość, z jaką jest on wykonywany. Na podstawie analizy rozwiązań technicznych w stosowanych systemach transportu można na obecnym etapie zwiększyć prędkość jazdy ludzi do 2,5 m/s. Natomiast zwiększenie prędkości powyżej 2,5 m/s wymaga przeprowadzenia badań obciążeń dynamicznych na elementy trasy, obudowy, jak i transportowanej załogi. Poprzez zwiększenie prędkości jazdy ludzi uzyskuje się wymierne korzyści ekonomiczne w postaci wydłużenia czasu dyspozycyjnego na stanowisku pracy.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Maszyny spalinowe w wyrobiskach górniczych – rozprzestrzenianie się tlenku węgla

W artykule nakreślono problematykę stosowania urządzeń samojezdnych (napędzanych silnikiem Diesla) w wyrobiskach górniczych lub drążonych tunelach komunikacyjnych. Omówiono podstawowe kwestie dotyczące emisji spalin z silnika Diesla, wymaganych wartości stężeń gazów w wyrobisku oraz przedstawiono wyniki symulacji numerycznych emisji CO z maszyny samojezdnej pracującej w drążonym wyrobisku korytarzowym. Wykazano, że mimo stwierdzonych przekroczeń wartości NDS w niektórych punktach wyrobiska istnieje możliwość zastosowania różnych środków technicznych, by zredukować zagrożenie gazowe w rozpatrywanym miejscu pracy.

Perspektywy przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla otworami kierunkowymi – w świetle wyników projektu badawczego państwowego instytutu geologicznego

Podstawowym problemem większości kopalń GZW jest wysoka metanonośność udostępnianych pokładów węgla. Jednym z rozwiązań tego problemu może być wprowadzenie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu kierunkowymi otworami powierzchniowymi. W artykule prezentowane są prowadzone w tym zakresie eksperymentalne prace badawcze Państwowego Instytutu Geologicznego wraz z wynikami pilotażowych wierceń w obszarze KWK „Mysłowice-Wesoła”.

Półmobilna instalacja odpylająca dla kopalni soli kamiennej

W kopalni Polkowice-Sieroszowice należącej do KGHM Polska Miedź S.A. oprócz rudy miedzi jest również wydobywana sól kamienna ze złoża znajdującego się bezpośrednio nad złożem miedzi. Coroczna produkcja soli kamiennej wynosi ok. 336 000 t.

Eksploatacja złóż

Eksploatacja niskiego kompleksu ścianowego typu „MIKRUS” w warunkach KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” ruch „Jas-Mos”

Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności wykonywania przecinki ścianowej przy wykorzystaniu kompleksu KNF

Wykonywanie przecinki ścianowej oraz komór montażowych pod kątem zbrojenia kompleksów ścianowych jest w dzisiejszych czasach kosztownym i wymagającym czasu procesem.

Techniki i technologie

Progi i bariery wdrożenia w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. dyrektyw o znakowaniu i śledzeniu materiałów wybuchowych

Przedsiębiorca KGHM Polska Miedź S.A., największy w Polsce użytkownik materiałów wybuchowych (około 50% – materiały wybuchowe, 60% – zapalniki, 30% – lonty detonujące), przy współpracy SKK – Systemy Kodów Kreskowych z Krakowa, opracował i wdrożył informatyczny system ewidencji materiałów wybuchowych, który oprócz prowadzenia rejestru zużytych materiałów wybuchowych, wymaganego dyrektywami unijnymi, zapewnia „śledzenie” materiałów wybuchowych znajdujących się w jego posiadaniu w całości łańcucha logistycznego, od momentu przyjęcia dostawy na powierzchni do jego końcowego wydania z podziemnych składów materiałów wybuchowych do użycia w robotach strzałowych w przodkach.

Inteligentna kopalnia – klucz do poprawy bezpieczeństwa oraz optymalizacji kosztów procesu produkcyjnego – cz. III. System wspierający zarządzanie środkami produkcji

Wprowadzanie do przemysłu górniczego nowoczesnych urządzeń elektronicznych stanowiących wewnętrzne wyposażenie maszyn umożliwia ich monitorowanie. Kontrola oraz monitoring pracy maszyn pozwala prowadzić bezawaryjną i bezpieczną ich eksploatację. Integracja systemów monitoringu pracy maszyn oraz systemów ewidencji i kontroli kosztów ich utrzymania poprzez stałe gromadzenie informacji pozwala na budowę przekrojowych analiz w zakresie wspomagania podejmowania decyzji.

Aktualna baza surowcowa i kierunki pozyskiwania koncentratów cynku w Polsce

Przedmiotem rozważań w artykule są niektóre zagadnienia dotyczące pozyskiwania koncentratów cynku w Polsce. Skoncentrowano się na aktualnych kierunkach pozyskiwania koncentratów cynku w warunkach krajowych. Odniesiono się także do możliwości stosowania różnego rodzaju recyklingu umożliwiającego pozyskiwanie surowego tlenku cynku – tlenkowego koncentratu cynku.

Samowyładowczy górniczy przodkowy wóz odstawczy (Shuttle Car) z Zabrza

Pojazd jest przeznaczony do odstawy urobku bezpośrednio z kombajnu chodnikowego do systemu odstawy zasadniczej. W takim systemie eksploatacji zazwyczaj jeden kombajn chodnikowy współpracuje z jednym bądź z dwoma wozami odstawczymi.

Bezpieczeństwo

Bezpieczny = Widoczny

Materiały odblaskowe do odzieży stosowanej w górnictwie

Problem hałasu w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla – cz. II. Propozycje rozwiązań

W wyniku przeprowadzonych badań hałasu w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW) w jednej z kopalń węgla kamiennego wskazano możliwe rozwiązania. Zaproponowano propozycje rozwiązań mających na celu zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie liczby narażonych na ten czynnik pracowników, a tym samym ograniczenie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych powodowanych przez hałas.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij