5-7 czerwca w Wiśle odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Szkoły Zamówień Publicznych organizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

W tym roku Szkoła przyciągnęła rekordową liczbę 250 uczestników. Podczas otwarcia prezes GIPH Janusz Olszowski powiedział, że to radość, ale również wyzwanie, aby przygotować jak najlepszy program merytoryczny i z roku na rok podnosić poziom konferencji.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Energii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak w liście odczytanym przez prezesa GIPH pogratulował organizatorom jubileuszu oraz podziękował za inicjatywę wymiany doświadczeń w zakresie zamówień publicznych. W pierwszym wykładzie dr Włodzimierz Dzierżanowski z Grupy Doradczej Sienna omówił zmiany związane z nowym Prawem zamówień publicznych oraz procedurami zakupów. Obecnie obowiązująca ustawa z 2004 r. była wielokrotnie nowelizowana, co sprawia, że jest mało czytelna dla wszystkich uczestników postępowania.
Podczas kolejnych wykładów uczestnicy Szkoły mogli się zapoznać m.in. z klauzulami waloryzacyjnymi, kwestią składania ofert konsorcjalnych, wymaganiami dotyczącymi wysyłania ofert drogą elektroniczną i najczęściej popełnianymi błędami. Ostatniego dnia prelegenci omówili profesjonalne przygotowanie przedmiotu zamówienia i badanie ofert konkurencji. Zamówienia publiczne są bardzo istotną częścią gospodarki – dla wielu przedsiębiorców stanowią ponad połowę przychodów, dlatego wydarzenie co roku gromadzi zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Goście uczestniczą w wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach prowadzonych przez specjalistów w zakresie prawa zamówień publicznych, co pozwala na pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij