Rada Nadzorcza PGNiG SA zakończyła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Od 9 kwietnia br. Zarządem Spółki pokieruje Iwona Waksmundzka–Olejniczak

Rada Nadzorcza PGNiG SA zakończyła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Od 9 kwietnia br. Zarządem Spółki pokieruje Iwona Waksmundzka–Olejniczak, dotychczas prezes należącej do Grupy ORLEN spółki Energa oraz Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii, Innowacji i Relacji Inwestorskich PKN ORLEN.

Nowa Prezes Zarządu PGNiG SA posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu na szczeblu korporacyjnym zarówno w sektorze energetycznym, oil&gaz jak i w sektorze bankowym.

Od 16 lipca 2021 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENERGA S.A. nadzorując całą Grupę Kapitałową Energa i kluczowe projekty strategiczne, zarządzając realizacją przyjętej strategii Grupy Energa oraz procesem integracji z Grupą ORLEN.

Wcześniej sprawowała funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA S.A., zarządzając majątkiem strategicznym. Nadzorowała również procesy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowiadała także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie oraz zarządzanie ładem korporacyjnym.

Od 2018 roku związana była z PKN ORLEN S.A., najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii, Innowacji i Relacji Inwestorskich. Na tym stanowisku nadzorowała m.in. opracowanie i wdrażanie strategii PKN ORLEN do 2030 roku. Odpowiadała również za realizację projektów strategicznych oraz inwestycje kapitałowe, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej i relacje z uczestnikami rynku kapitałowego. Nadzorowała przygotowanie i wdrożenie strategii dekarbonizacji oraz strategii wodorowej.

W latach 2016-2017 nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. Z bankowością była związana od 2002 roku, pełniąc funkcje menedżerskie w Plus Banku S.A. i Invest Banku S.A. Wcześniej była także kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand, a w latach 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej, odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe “Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA ogłoszony został 29 marca br., z terminem składnia ofert do 6 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza, podczas posiedzenia w dniu 7 kwietnia br., przeprowadziła postępowanie konkursowe, poddając zgłoszone kandydatury ocenie i weryfikacji. Przeprowadzone zostały także rozmowy kwalifikacyjne.

źródło i fot.: pgnig.pl

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij