25 listopada 2019 r. w Goerlitz odbył się Dialog Polityczny poświęcony potrzebie przyspieszenia programu wsparcia dla regionów górniczych.

Ograniczenie emisji CO2 musi się odbyć z uwzględnieniem specyfiki terenów górniczych oraz ze wsparciem nowych form aktywności zawodowej niezwiązanej z węglem. – Sprawiedliwa transformacja, musi mieć charakter zapobiegawczy, tak by mieszkańcom regionów górniczych, które zostaną najbardziej dotknięte procesem obniżenia emisyjności, zapewnić odpowiednią pomoc i wsparcie, ponieważ istnieje wysokie ryzyko wystąpienia problemów związanych z utratą miejsc pracy i wyludnieniem tych terenów – powiedział wiceminister Aktywów Państwowych Adam Gawęda podczas Dialogu Politycznego poświęconego unijnemu wsparciu regionów górniczych 25 listopada 2019 r. w Goerlitz. W Unii Europejskiej jest obecnie 41 takich regionów, a w Polsce są trzy – Śląsk, Dolny Śląsk oraz Wielkopolska jako region koniński. Do tego grona aspiruje jeszcze Małopolska.

Sektor górniczy w Unii Europejskiej to wciąż duża część wielu gospodarek – obecnie działa ponad 200 elektrowni zasilanych węglem, 130 kopalń, a zatrudnienie sięga 240 tys., z czego górników jest 185 tys. – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną powinno być przeprowadzone w sposób opłacalny zarówno pod kątem ekonomicznym i społecznym oraz musi być zapewniona elastyczności dla państw i regionów. Różne kraje mają inny punkt startu w transformacji energetycznej, dlatego proces ten dla jednych będzie mniej dotkliwy a dla innych bardziej – uzasadniał wiceminister Gawęda.

Kraje, które są bardziej uzależnione od węgla powinny swobodnie określić ramy czasowe oraz narzędzia i instrumenty, dzięki którym proces będzie przeprowadzony w sposób sprawiedliwy i zrównoważony. Jak podkreślano, każdy region powinien być traktowany indywidualnie, a transformacja powinna się odbywać we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnym sektorem prywatnym.


Źródło i fot.: gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij