„BHP. Dobre praktyki” to dwutomowy zbiór kompleksowych informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

„BHP. Dobre praktyki” to publikacja przeznaczona dla pracowników służby BHP, pracodawców, studentów
i uczniów kierunków nauczania związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką BHP. Na blisko 950 stronach Czytelnik znajdzie mnóstwo praktycznych przykładów, które przekrojowo, przejrzyście i zwięźle przedstawiają wszelkie zagadnienia BHP w oparciu o aktualne przepisy i normy prawne.

„BHP. Dobre praktyki” – tom I to kompleksowe ujęcie zagadnień BHP na podstawie aktualnych przepisów prawnych: stanowiska i procesy pracy, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Na 460 stronach tomu I zostały omówione szczegółowo następujące zagadnienia:
• wytyczne dotyczące projektowania obiektów budowlanych i pomieszczeń zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
• wymagania dotyczące stanowisk i procesów pracy,
• środki ochrony indywidualnej,
• przegląd czynników zagrożenia środowiska pracy, zagrożeń pożarowych
i wybuchowych, zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych,
• zasady przygotowania i metodyka oceny ryzyka zawodowego,
25 instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, np. dla prac zbrojarskich i betonowych, stanowiska dekarza, frezera czy obsługi szlifierki kątowej.

„BHP. Dobre praktyki” – tom II to poręczny zbiór ocen ryzyka zawodowego, przykładów list kontrolnych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Tom II zawiera:
64 oceny ryzyka zawodowego dla konkretnych stanowisk pracy,
• ćwiczenia praktyczne z analizy i oceny stanowisk pracy,
• liczne przykłady list kontrolnych,
• zasady udzielania pierwszej pomocy,
• systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to żywotny problem milionów Polaków pracujących w kraju i za granicą. Problem, który zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem techniki, socjologii, prawodawstwa, psychologii. Nowe wydanie książki Ryszarda Bryły odpowiada wymaganiom naszych czasów, jest obszerne, ale pełne treści przekazanej w sposób jasny, zrozumiały i kompletny.

prof. dr hab. Kazimierz Lebecki
pracownik naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i jej rektor
w latach 2006-2009, autor ponad 180 prac naukowych z zakresu górnictwa i bezpieczeństwa pracy w przemyśle


Autor zebrał w swojej dwutomowej książce informacje z dziedziny BHP w sposób przekrojowy. W opracowaniu znajduje się tematyka ważna dla pracodawców i służb BHP. Przedstawiono tutaj m.in. autorską metodę oceny ryzyka zawodowego dla dominujących zagrożeń w środowisku pracy (takiej oceny wymagają odpowiednie przepisy prawne), np. zagrożeń biologicznych i chemicznych. Znajdziemy tu również tematykę związaną m.in. ze szkoleniami, instrukcjami BHP, listami kontrolnymi zagrożeń, aktualnymi aktami prawnymi. Jest to na pewno wiodąca pozycja literaturowa z dziedziny BHP na naszym rynku!

Zygmunt Jeliński
główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż., szkoleniowiec, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Oddział w Pile


O autorze

Ryszard Bryła (1946-2019)

Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa, higieny oraz prawa pracy. Wieloletni pracownik służby BHP i ochrony przeciwpożarowej. Autor trzech książek i kilkuset artykułów publikowanych w czasopismach branżowych i pedagogicznych. Jego wielką pasją była fizyka, której poświęcił kilka publikacji. Z Elamed Media Group był związany od ponad 15 lat – wspierał nas swoją ekspercką wiedzą zarówno w obszarze redakcyjnym, jak i w zakresie szkoleń BHP dla pracowników. Stale gościł w gronie autorów czasopisma „Promotor BHP”. W 2011 r. ukazała się książka jego autorstwa pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy przedstawiająca całokształt zagadnień związanych z dziedziną BHP. Niniejsza publikacja stanowi rozszerzenie tej pozycji.


Szczegóły publikacji:
Data wydania: listopad 2019 r.
Autor: Ryszard Bryła
Liczba stron: 944
ISBN: 978-83-65883-12-4
Format: B5 (168 x 247 mm)
Okładka: twarda
Język wydania: polski


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij