Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała od ministra środowiska koncesję na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego „Chełm II” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

W uroczystości wręczenia koncesji udział wzięli wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin oraz zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych Tomasz Śledź.

– Analizujemy różne możliwości poszerzenia bazy zasobowej, a Lubelskie Zagłębie Węglowe jest jedną z nich. Złoże „Chełm II” może w przyszłości przyczynić się do zwiększenia wartości i potencjału naszej Spółki – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

– Budowa kopalni jest oczekiwana przez lokalne społeczności, szczególnie mieszkańców Chełma i Rejowca Fabrycznego, i nie mam żadnej wątpliwości, że wpłynie pozytywnie na gospodarczy rozwój regionu, a tym samym zniweluje wciąż wysokie bezrobocie, zapewniając tysiące, nowych miejsc pracy. (…) rozwój działalności górniczej w Lubelskim Zagłębiu Węglowym jest zgodny z polskim interesem narodowym, ponieważ przyczynia się do zabezpieczenia krajowego potencjału posiadanych złóż, a także wpisuje się we wprowadzoną przez rząd PiS strategię zrównoważonego rozwoju – podkreślił wicepremier Jacek Sasin.

Koncesja została udzielona na cztery lata. Dzięki temu spółka może przeprowadzać dodatkowe badania warunków geologiczno-górniczych, a więc zasobności złoża, warunków zalegania, miąższości pokładów, parametrów koksowniczych węgla, a także warunków hydrogeologicznych i gazowych pod kątem ewentualnych zagrożeń. Celem tych działań jest zaprojektowanie ewentualnej eksploatacji złoża. Wykonanych zostanie pięć otworów badawczych złoża ,,Chełm II". Po szczegółowej analizie JSW podejmie decyzje co do przyszłej eksploatacji złoża.

– Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35. Poszukiwanie nowych złóż wpisuje się w strategię rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która ma na celu zabezpieczenie wydobycia do 2030 roku – podkreśla Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.

Źródło i fot.: jsw.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij