Od niemal roku w Polsce obowiązuje system monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych. Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla podsumowała wpływ nowych przepisów na rynek obrotu paliw stałych.

Nowe przepisy dotyczą głównie sprzedawców detalicznych, na których nałożony został m.in. obowiązek wystawiania świadectw jakości w odniesieniu do wszystkich dostaw paliw przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach o mocy poniżej 1 MW. Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla stwierdził, że większość podmiotów dostosowała się do nowych przepisów i spełnia warunki odpowiedniego monitorowania jakości węgla. Dodatkowo większa jest również świadomość po stronie klientów, którzy coraz częściej mają wyższe wymagania co do nabywanego węgla.

Zmiany te przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływy spalania węgla na stan powietrza. Zastrzeżenia budzi jedynie zbyt formalne podejście inspektorów Państwowej Inspekcji Handlowej. Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla zaobserwowała, że kontrolujący skupiają się na najdrobniejszych uchybieniach dostawców, którzy spełniają wymagania jakościowe. Izba podkreśla, że nakładanie kar w takich przypadkach nie ma nic wspólnego z walką ze smogiem. Jednocześnie zauważane są rozbieżności w opiniach kontrolujących z różnych województw.

Izba zaleca podjęcie dyskusji oraz naprawę sposobu przeprowadzania kontroli, aby nie stał się on jedynie narzędziem represji za niedopatrzenia formalne, a był skutecznym narzędziem walki z paliwami niskiej jakości.


Źródło: polski-wegiel.pl
Fot.: istock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij