107 przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz 11 licencjonowanych programów wspomagających przetwarzanie danych z pomiarów GPS – tyle sprzętu dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakup sprzętu był możliwy w ramach programu "Górnictwo i Geologia" na lata 2015-2020. Zakupiony sprzęt został dotychczas użyty łącznie 9547 razy, co pozwoliło wykazać 1054 nieprawidłowości, w tym w 2018 roku wykonano 885 pomiarów i stwierdzono 257 nieprawidłowości.

Przyrządy mogą stwierdzać i dokumentować nieprawidłowości w przypadku m.in. nielegalnej eksploatacji, naruszania warunków eksploatacji (wysokość skarp i zboczy, szerokość pasów i filarów ochronnych w wyrobiskach odkrywkowych), poprawy bezpieczeństwa pracy w obszarach sprawdzania parametrów aerologicznych panujących w podziemnych wyrobiskach górniczych, pomiarów stężeń mieszaniny gazów wybuchowych w otworowych zakładach górniczych, parametrów obudowy wyrobisk, gabarytów obiektów budowlanych zakładu górniczego, maszyn i urządzeń, a także parametrów pracy maszyn i urządzeń mogących doprowadzić do awarii i katastrof mających skutek dla powierzchni i pozostałych komponentów środowiska.

W maju br. dokupione zostały 2 zestawy do pomiarów batymetrycznych, w skład których wchodzą hydrologiczne platformy pomiarowe Seafloor Systems HyDrone-RCVTM oraz sondy akustyczne jednowiązkowe – echosondy OHMEX Sonar Mite, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu pomiarów prowadzonych w ramach postępowań administracyjnych zmierzających do naliczenia opłaty podwyższonej, a więc przy wydobywaniu kopaliny bez wymaganej koncesji.

Źródło: wug.gov.pl
Fot.: Wyższy Urząd Górniczy


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij