Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Polska Grupa Górnicza podpisały umowę w sprawie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego w ramach programu Geo-Metan.

Prace będą prowadzone na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice w obrębie zachodniej części złoża węgla kamiennego Zabrze-Bielszowice.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy szacuje, że na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 170 mld m3 metanu. Stanowi on poważny problem dla spółek wydobywających węgiel. Metan jest śmiertelnie niebezpieczny dla załóg pracujących pod ziemią. Jego usuwanie spowalnia prace i zwiększa ich koszt, a dodatkowo negatywnie wpływa na środowisko, ponieważ większość trafi a do atmosfery, gdzie przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego. PGNiG i PGG liczą, że ujęcie metanu przed rozpoczęciem wydobycia węgla pozwoli zminimalizować te trudności.

Umowa pomiędzy firmami przewiduje wykonanie systemu otworów oraz kompletu badań geofizycznych i laboratoryjnych. PGNiG ma ustalić potencjał odmetanowania pokładów węgla przewidzianych do eksploatacji. – Metan z pokładów węgla jest pozyskiwany na całym świecie. Wykorzystanie jego zasobów na Śląsku pozwoli znacząco zwiększyć potencjał krajowego wydobycia tego paliwa i jednocześnie ograniczyć emisję do atmosfery agresywnego gazu cieplarnianego, jakim jest metan. Współpraca z PGG to dla nas wyjątkowa okazja, aby opracować skuteczne metody poszukiwania i wydobycia tego paliwa na skalę przemysłową – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

– Polska Grupa Górnicza wobec narastającego zagrożenia metanowego jest zainteresowana zwiększaniem bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji górniczej. Do realizacji przedmiotowych celów niezbędne jest rozwijanie innowacyjnych technologii pozyskiwania metanu z pokładów węgla połączonego z odmetanowaniem obszarów przyszłych robót górniczych. Perspektywy takie daje projekt Geo-Metan realizowany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Aktualnie odmetanowanie górotworu w Ruchu Bielszowice jest prowadzone metodami konwencjonalnymi, otworami drenażowymi z wyrobisk dołowych – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Celami projektu Geo-Metan w Ruchu Bielszowice są obniżenie pierwotnej, wysokiej metanonośności pokładu węgla i zmniejszenie wydzielania się metanu podczas prowadzenia późniejszej eksploatacji górniczej. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa podczas robót, a także do wzrostu ilości ujmowanego i wykorzystywanego gospodarczo metanu. Dodatkową korzyścią dla środowiska będzie ograniczenie emisji metanu do

Źródło: pgg.pl
Fot.: pgnig.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij