W połowie października 2018 r. Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła odwierty badawcze w obszarze górniczym „Bzie-Dębina-2 Zachód”. Dwa z pięciu otworów badawczych dotarły już do węglonośnych warstw karbonu.

Wyniki pomogą sprawdzić budowę geologiczną złoża, sposób jego zalegania i zweryfikować tektonikę występującą w złożu. Jeden z pokładów węgla ma miąszość 2,55 m, a więc spełnia kryteria przemysłowej opłacalności wydobycia. Rdzeń z pokładów węgla   przekazywany jest systematycznie do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych, ze szczególnym naciskiem na parametry koksownicze. Badania potrwają jeszcze trzy-cztery miesiące.

Otwory mają mieć głębokość 1300 m. Dwa z nich osiągnęły już 70% zakładanej głębokości, a pozostałe trzy od 30 do 55%.

Odwierty sa prowadzone w celu rozbudowy bazy zasobowej JSW, co pozwoli spółce na zwiększenia udziału węgla w typie 35 w projektowanych ścianach. Złoże „Bzie-Dębina 2-Zachód” zostało ujęte w strategii rozwoju JSW.

- Pierwsze wyniki odwiertów są bardzo optymistyczne. Pamiętajmy, że bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie. Nasza strategia zakłada pozyskiwanie dostępu do nowych złóż węgla koksowego – wyjaśnia Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.

 

Źródło i fot.: jsw.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij