22 czerwca w Katowicach obradowało XXXI Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas spotkania podsumowano miniony rok działalności oraz wybrano nowych członków rady GIPH.

Obrady rozpoczęło powołanie prezydium zgromadzenia, na czele którego stanął Tomasz Rogala. Do rady, po przeprowadzonych wyborach, dołączyli wszyscy zgłoszeni kandydaci: prezes SRK Tomasz Cudny, prezes JSW SA Daniel Ozon, prezes PGG Tomasz Rogala, prezes Holdingu KW Leszek Słaboń oraz prezes LW Bogdanka Artur Wasil.

Prezes Janusz Olszowski przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w okresie od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r.

– Naszym celem strategicznym było wspieranie zrównoważonego rozwoju górnictwa węglowego. W celu osiągnięcia tego założenia w analizowanym okresie podejmowane były liczne działania, wśród których najważniejsze to organizowanie pomocy dla członków GIPH oraz lobbing na rzecz zmian systemu prawnego utrudniającego funkcjonowanie górnictwa, promocja członków GIPH, monitorowanie sytuacji górnictwa i jego otoczenia w uwarunkowaniach Unii Europejskiej oraz prowadzenie działań lobbingowych w jej organach i instytucjach, współpraca z zagranicą, a także działalność informacyjna i szkoleniowa – wyliczał prezes Olszowski.

Przypomniał też, że od czerwca 2017 r. do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej przystąpiło kolejnych 9 spółek. – W tym samym czasie ze składu członków wykreślono 4 firmy. Obecnie do Izby należy 77 podmiotów zatrudniających łącznie prawie 99 tys. pracowników – zaznaczył Janusz Olszowski.

W swoim wystąpieniu szef GIPH spory nacisk kładł na arenę zagraniczną, na której Izba jest bardzo aktywna. Podkreślał, że Izba zarówno działając samodzielnie, jak też wykorzystując przynależność do Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, GIPH aktywnie angażowała się w obronę przemysłu węgla kamiennego i brunatnego na forum Unii Europejskiej. Zwracał szczególną uwagę na stabilność prawa unijnego dotyczącego energetyki węglowej, uwzględniając problematykę ochrony środowiska, a jednocześnie podkreślając znaczenie węgla i jego udziału w bezpiecznej, zrównoważonej transformacji energetycznej w Unii Europejskiej.

 

fot. B. Szopa


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij