W poniedziałek, 15 stycznia 2018 r., w Filharmonii Śląskiej w Katowicach po raz trzeci odbył się Górniczy Koncert Noworoczny organizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Nasze czasopismo pełniło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

W koncercie udział wzięli przedstawiciele resortu energii, parlamentarzyści, reprezentanci urzędów i instytucji państwowych, samorządowcy, reprezentanci świata nauki i związków zawodowych.

- Początek roku to dobry czas, aby się spotkać, spojrzeć za siebie i podsumować minione dwanaście miesięcy. Dobry to czas również na podzielenie się nadziejami, jakie wiążemy z rozpoczętym nowym rokiem 2018. Jako sektor przywitaliśmy go w lepszym nastroju. Głębokie i złożone działania naprawcze nie tylko zapobiegły całkowitej degradacji branży, ale sprawiły, że górnictwo węgla kamiennego zakończyło miniony rok z zyskiem i pojawiła się perspektywa rozwoju. Daje to nadzieję, że w tej nowej, pozytywnej sytuacji odnajdą się także firmy okołogórnicze, które szczególnie mocno zostały dotknięte zapaścią producentów węgla i również potrzebują stabilizacji, aby móc służyć polskiemu górnictwu i krajowej gospodarce. Jest szansa, że tak się stanie. Przedsiębiorcom górniczym życzę, aby w tym nowym roku jak najwięcej czasu mogli poświęcić na budowanie nowoczesnych i innowacyjnych firm, przynoszących godziwe zyski. Stronie społecznej życzę odwagi we wspieraniu korzystnych dla branży rozwiązań, powściągliwości w dochodzeniu swoich racji, oraz udanego dialogu społecznego. Parlamentarzystom i stronie rządowej życzę, aby z determinacją i konsekwencją w następnych latach stwarzali warunki do rozwoju naszego sektora stanowiąc mądre prawo i tworząc odpowiednie ramy organizacyjno-finansowe – rozpoczął spotkanie Janusz Olszowski, prezes GIPH.

Głos zabrali także zaproszeni goście, m.in.: dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii Anna Margis, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL Wladimir Budinsky.

Górniczy Koncert Noworoczny to także uroczystość wręczenia odznak i stopni górniczych. Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych.

 

Odznaka Honorowa ,,Zasłużony dla Górnictwa RP”:

Pełnomocnik zarządu GIPH ds. współpracy z partnerami biznesowymi Mariusz Saratowicz

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot

Prezes GIPH Janusz Olszowski

Stopień generalnego honorowego dyrektora górniczego:

Prezes spółki Barosz-Gwimet Stanisław Barosz

Dyrektor górniczy II stopnia:

prezes firmy Elektromontaż EG Grzegorz Zając

Złota Odznaka Honorowa za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Założyciel oraz wieloletni dyrektor i członek zarządu GIPH Zygfryd Skrzypek

 

Podczas uroczystości wręczono także nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku, w trzech kategoriach: Osobowość, Innowacyjność i Ekologia.

Zwycięzcą w kategorii OSOBOWOŚĆ został wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski za „całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w obszarze praktyki, a zwłaszcza za wizję, odwagę i determinację w naprawie i reformowaniu sektora górniczego”.

W kategorii INNOWACYJNOŚĆ nagrodę przyznano Instytutowi Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk za Cyfrowy Rejestrator Emisji Metanu. W tej kategorii przyznano także wyróżnienia dla: KGHM Zanam, Instytutu Techniki Górniczej Komag, Nitroerg SA za wóz strzelniczy WS-172 i dla Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej za zintegrowany system do oceny stanu taśm przenośnikowych DiagBelt.

W kategorii EKOLOGIA nagrodę przyznano Głównemu Instytutowi Górnictwa za wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL).

Spotkanie zwieńczyła część artystyczna - koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją prof. Mirosława Jacka Błaszczyka oraz solistów Iwony Sochy (sopran) i Adama Sobierajskiego (tenor). Uczestnicy mogli posłuchać najbardziej rozpoznawalnych utworów muzyki klasycznej oraz słynne arie w mistrzowskim wykonaniu.

Więcej informacji na stronie Organizatora: Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

fot. Maciej Dorosiński


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij