Pod koniec grudnia wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska dotyczące planów ruchu zakładów górniczych. Nowe regulacje mają dostosować polskie prawo do przepisów unijnych.

Nowe rozporządzenie rozszerza katalog zakładów górniczych, dla których w poszczególnych załącznikach określono elementy planów ruchu. Nowym elementem rozporządzenia jest wpisanie do niego zakładu górniczego (czynnego i likwidowanego) prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla.

Jednym ze sposobów ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest technologia wychwytywania dwutlenku węgla oraz jego składowanie w formacji geologicznej.

Wejście w życie unijnej dyrektywy CCS wynika z przyjętych przez Unię Europejską zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym - dwutlenku węgla, powstającego przy spalaniu paliw kopalnych. W efekcie ma to ograniczyć efekt cieplarniany i spowolnć  zmiany klimatyczne.

Zgodnie z nowymi przepisami, plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla powinien określać także działania podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa składowania tego gazu - zapobieganie wystąpieniu wycieków CO2 oraz jego wydostaniu się poza kompleks podziemnego składowania, a także inne działania wykluczające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

"Celem rozporządzenia jest uregulowanie, zgodnie z dyrektywą CCS, problematyki działalności zakładów prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla. Należy zauważyć, że obecnie w Polsce nie działają zakłady tego typu, a projekty demonstracyjne wychwytywania dwutlenku węgla (przykład Elektrowni Bełchatów) nie zostały zrealizowane ze względu na brak finansowania oraz ich ekonomiczną nieopłacalność" - wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W rozporządzeniu w sprawie planów ruchu zakładów górniczych wprowadzono również nowe wymagania w odniesieniu do treści planu ruchu tych zakładów, których działalność może polegać na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż na obszarach morskich. Tam, gdzie eksploatacja na morzu jest prowadzona otworami wiertniczymi, konieczne będą dodatkowe analizy poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego i sytuacji powodujących ryzyko wypadków. Częścią planu ruchu takiego zakładu musi być też m.in. opis systemu zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem ruchu.

Źródło: http://www.nettg.pl/


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij