Kopalnia węgla kamiennego LW Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża "Ostrów" w obszarze górniczym "Ludwin".

Zasoby operatywne tego obszaru okleśla się na poziomie ok. 186 mln ton. 

 

- Pozyskanie koncesji to kluczowy krok w realizacji zapowiadanego w „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025” planu podwojenia zasobów operatywnych - podała spółka w komunikacie.

 

Planowane jest także kolejne sukcesywne rozszerzanie zasobów pola "Bogdanka" - w sumie kopalnia zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln t obecnie do ok. 446 mln t, co oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat.

 

Eksploatacja złoża Ostrów ma przebiegać dwuetapowo: pierwsza faza wydobycia będzie opierać się o obecną infrastrukturę podziemną (uruchomienie pierwszej ściany planowane jest na 2020r.), z kolei faza druga obejmie lata 2025-2030, gdy spółka pionowo udostępni złoże i zbuduje niezbędną infrastrukturę.

 

Osiągnięcie docelowych poziomów wydobycia ze złoża Ostrów planowane jest ok. 2032 r.

 

- Jednocześnie spółka nadal rozważa złoża K-6 i K-7 oraz Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji. Pozyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża „Ostrów” to bardzo ważny krok w realizacji zapowiadanego w naszej Strategii planu podwojenia zasobów operatywnych spółki. Zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni, a co za tym idzie - zapewnienia stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników. To także podstawa dla utrzymania pozycji Bogdanki jako jednej z najważniejszych firm w regionie, przyczyniającej się do rozwoju Lubelszczyzny. Zwiększenie bazy zasobów oznacza także zapewnienie stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea, której jesteśmy częścią – mówi Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka S.A.

 

Źródło: http://nettg.pl/


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij