Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) uznaje w swoich założeniach, że Śląsk jest punktem na mapie naszego kraju, który wymaga wsparcia z poziomu krajowego

Strategia zakłada realizację zadań w ramach program, którego celem jest doprowadzenie do zmian gospodarczych regionu, a co za tym idzie, zastąpienie tradycyjnych branż gospodarki, nowymi – owoczesnymi przedsięwzięciami, które charakteryzują się zaawansowaniem technologicznym. Jednym z projektów zawartych w SOR, jest Program dla Śląska.
Górny Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów naszego kraju, jednak ostatni czas to słabsze noty odnośnie tempa wzrostu, co niesie za sobą obniżenie, jakości życia mieszkańców.

"Od nowych form działalności gospodarczej zależy wzmocnienie konkurencyjnej pozycji województwa w Polsce oraz w Europie. Program dla Śląska zawiera kompleksowy zestaw działań zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, finansowanych ze źródeł unijnych i krajowych, będących odpowiedzią rządu na zapotrzebowanie województwa śląskiego"– stwierdził wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której obrady odbyły się 28 lipca 2017 r. w Katowicach.

Program dla Śląska to inwestycje umacniające gospodarkę, nowoczesny przemysł oraz innowacje technologiczne, a także dostosowanie kapitału ludzkiego w kontekście zmieniającego się rynku pracy. W perspektywie niesie to za sobą podniesienie, jakości życia społeczeństwa.
Bardzo istotnym wyzwaniem dla regionu śląskiego jest podniesienie jego innowacyjności oraz produktywności w kontekście zarówno podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców, jak również poprawie, jakości powiązań transportowych w postaci infrastruktury drogowej (w tym kolejowej). Ponadto, bardzo istotne jest zapewnienie stałych dostaw energii, co związane jest z koniecznością utrzymania, a także wzmocnienia mocy wytwórczych oraz dystrybucji energii, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Elementami Programu są takie przedsięwzięcia jak:

  • Programy sektorowe dla kluczowych branż takich, jak przemysł stalowy (INNOSTAL), motoryzacyjny (INNOMOTO) i elektroenergetyczny (PBSE);
  • Centrum Kompetencyjno-Demonstracyjne (powoływane w ramach ustawy Przemysł 4.0);
  • Konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw nad badaniami i rozwiązaniami ograniczającymi zjawisko smogu (wspólne przedsięwzięcie);
  • Likwidacja niskiej emisji;
  • Inwestycje w transport drogowy, kolejowy, metropolitalny, śródlądowy i energetykę.

Źródło: http://www.mr.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij