Górniczy Koncert Noworoczny - Inżynieria Górnicza

12 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego odbył się organizowany po raz drugi przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową Górniczy Koncert Noworoczny.

Patronat Honorowy nad koncertem objęli Krzysztof Tchórzewski – minister energii, Wojciech Saługa – marszałek województwa śląskiego oraz Marcin Krupa – prezydent miasta Katowice.

Wśród gości znaleźli się m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele władz województwa śląskiego oraz miasta Katowice, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów spółek węglowych, reprezentanci uczelni wyższych i związków zawodowych, byli i obecni członkowie Rady i Zarządu Izby oraz przedstawiciele firm należących do GIPH.

Przybyłych gości przywitał prezes Izby Janusz Olszowski, który w swoim przemówieniu podsumował kończący się rok jubileuszu 25-lecia działalności GIPH. - Początek roku to dobry moment na podsumowanie wydarzeń okresu minionego i dobra okazja do złożenia życzeń na rok następny. (...) Izba istnieje od 25 lat, a przez te wszystkie lata wiele się wydarzyło. (...) Ważnym jest to, że członkami Izby są reprezentanci szeroko rozumianego sektora górnictwa węglowego. Należą do niej m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producenci maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe oraz różnego rodzaju jednostki naukowo-badawcze. W związku z tym możemy pokusić się o stwierdzenie, że Izba jest dobrym odzwierciedleniem ogromnego potencjału branży górniczej, jaki w Polsce posiadamy.

Następnie głos zabrali: Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski, Mariusz Skiba – wiceprezydent miasta Katowice, Jacek Srokowski – doradca ministra Grzegorza Tobiszowskiego, Kazimierz Karolczak – członek zarządu województwa śląskiego, Marian Rainczuk – dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Brian Ricketts – sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Przybyli goście gratulowali władzom GIPH jubileuszu, składali noworoczne życzenia i dzielili się refleksami z minionego roku zgodnie przyznając, że wierzą, że ten będzie dla górnictwa i jego otoczenia łaskawszy.

Podczas koncertu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia za zasługi dla górnictwa w Polsce, za zasługi dla województwa śląskiego oraz statuetki dla laureatów konkursu ,,Górniczy Sukces Roku".

W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa Minister Energii wyróżnił Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Górnictwa RP” Jana Guzerę – prezesa zarządu PUMAR Sp. z o. o. oraz Piotra Kryszaka – wiceprezesa zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Minister Energii przyznał również stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia Krzysztofowi Mijalskiemu – Prezesowi Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Odznakami Honorowmi za ,,Zasługi dla Województwa Śląskiego” wyróżniono Andrzeja Michalika – Prezesa Zarządu Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. oraz Zygmunta Borkowskiego – Członka Zarządu, Dyrektora Izby ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Natomiast z okazji swojego Jubileuszu Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przyznała Odznaki 25-lecia za zasługi w tworzeniu Izby, wieloletnią współpracę oraz za szczególne zasługi dla górnictwa węgla w Polsce. Odznaczenia otrzymali: Andrzej Michalik, Henryk Paszcza, Europejskie Stowarzyszenie  Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

Laureatami konkursu „Górniczy Sukces Roku” organizowanego już po raz ósmy przez GIPH i Szkołę Eksploatacji Podziemnej zostali: w kategorii "Osobowości Roku Zdzisław Bik - prezes zarządu Grupy Kapitałowej FASING SA”. W kategorii ,,Innowacyjność” kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody, które otrzymały: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA i 2RHP Sp. z o.o. za System Bezprzewodowej Łączności Ratowniczej RESYS oraz Elektrometal SA za system lokalizacji i ewidencji pracowników EMLOK-16.

Wyróżnieniem uhonorowano Famur SA za kombajn KGS-245N eksportowy z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz Główny Instytut Górnictwa za urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji lin.

W kategorii "Ekologia” zwycięzcą został Tauron Wydobycie SA za wdrożenie pierwszego w Polsce systemu do neutralizacji kwaśnych wód spływu powierzchniowego w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG Janina.

Wyróżnienie otrzymał też Główny Instytut Górnictwa za system zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany w ramach projektu MANAGER.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2016 po raz pierwszy w historii konkursu wręczono podczas uroczystej gali w Filharmonii Śląskiej, w ramach Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanego przez GIPH.

Po części oficjalnej uroczystości odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją prof. Czesława Grabowskiego.

Autor: Karolina Kord - GIPH
Fot. Jarosław Galusek – Trybuna Górnicza


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij