Jastrzębska Spółka Węglowa będzie współpracować z AGH - Inżynieria Górnicza

Jastrzębska Spółka Węglowa i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały 9 grudnia list intencyjny w sprawie organizacji praktyk górniczych dla studentów AGH, którzy będą pracowali w kopalniach spółki w czasie wakacji.

Jak czytamy na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej: "Możliwość pracy w JSW otrzymają studenci czterech wydziałów: Górnictwa i Geoinżynierii,  Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

- Poczuwamy się do współodpowiedzialności za dobre przygotowanie kadr dla górnictwa podziemnego, a w szczególności podniesienia wśród absolwentów poziomu znajomości Prawa Geologicznego i Górniczego oraz zasad bezpiecznej pracy pod ziemią, dlatego też zdecydowaliśmy się na zacieśnienie współpracy z uczelnią. Dzięki tym praktykom studenci porównają teorię z praktyką, szybciej zaczną zdobywać doświadczenie a my będziemy mieli okazje przyjrzeć się przyszłym pracownikom – mówi Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Szczegółowe zasady zatrudniania studentów AGH zostaną doprecyzowane w późniejszej umowie. Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się do określenia zasad i wyznaczenia miejsc ich zatrudniania.

Jak podkreśla Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, prof. Marek Cała, umowa ma na celu przede wszystkim zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelnią a JSW. Dla studentów jest to szansa na dobre przygotowanie zawodowe oraz zdobycie doświadczeń w trudnej sztuce górniczej."

Tekst: Jastrzębska Spółka Węglowa


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij