18 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas którego Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaprezentowała propozycje rozwiązania najważniejszych problemów firm i instytucji okołogórniczych.

Górnictwo to nie tylko producenci węgla, ale także tysiące innych firm i instytucji tzw. Zaplecza górniczego. Nikt nigdy nie policzył dokładnie, ile firm i instytucji okołogórniczych funkcjonuje na naszym rynku. Według szacunków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej produkcja węgla w Polsce generuje w tych przedsiębiorstwach ok. 400 tys. miejsc pracy. Sektor górnictwa węgla kamiennego to nie tylko jego producenci, ale także firmy działające w jego otoczeniu, w tym producenci maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe oraz placówki naukowo-badawcze. To właśnie te firmy i instytucje z otoczenia górnictwa najbardziej odczuwają restrukturyzację branży i trudną sytuację spółek węglowych.

Zdaniem prezesa GIPH Janusza Olszowskiego problemy tych przedsiębiorstw zaczęły się już około dwa lata temu. Izba cały czas monitorowała sytuację i sukcesywnie starała się zgłaszać propozycję rozwiązań, które mógłby im pomóc. Ostateczny kształt postulatów został wypracowany w ubiegłym roku w trakcie prac zespołu eksperckiego GIPH, w skład którego wchodzili prezesi i wiceprezesi takich firm, jak: Kopex SA, Eltrans Sp. z o.o., Famur SA, Carboautomatyka SA, Pumar Sp. z o.o., Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. oraz Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.

Okazją do zaprezentowania propozycji Izby dotyczących rozwiązania najważniejszych problemów było odbywające się 18 kwietnia br. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Podczas swojego wystąpienia prezes Olszowski starał się zwrócić uwagę na główne problemy, z którymi zmagają się firmy i instytucje okołogórnicze. Największym problemem tych przedsiębiorstw jest oczywiście wydłużanie przez spółki węglowe terminów płatności za dostarczone towary i usługi. Dodatkowo sytuację pogarsza stanowisko banków, które nie chcą kredytować działalności związanej z branżą górniczą.

Na koniec prezes GIPH zaprezentował propozycję konkretnych rozwiązań, które mogłyby pomóc. – GIPH swoje propozycje kierowane do rządu RP podzieliła na dwa obszary, czyli działania krótko- i długoterminowe. W obszarze działań krótkoterminowych wnioskujemy przede wszystkim o zagwarantowanie przez właściciela realizacji zobowiązań producentów węgla wobec swoich dostawców towarów i usług. W następnej kolejności proponujemy również: stworzenie mechanizmu możliwości wykorzystania należności firm okołogórniczych w spółkach węglowych jako gwarancji do zaciągania kredytów finansujących dostawy dla górnictwa, wydłużenie terminów płatności zobowiązań budżetowych przez firmy otoczenia górnictwa w relacji do realnych terminów odzyskiwania przez nie należności, interwencję dotyczącą ułatwień w zawieraniu z wybranymi instytucjami umów faktoringu dla niektórych przedsiębiorstw górniczych, a także wypracowanie i uzgodnienie z wybranymi bankami zasad zapewniania kredytów krótkoterminowych na realizację wymaganych zobowiązań wobec załogi. Jeśli chodzi z kolei o działania długoterminowe, to mówimy o projektach, o które Izba zabiega już od dłuższego czasu. Po pierwsze, chodzi o utworzenie programu sektorowego dla producentów maszyn i urządzeń górniczych i programu branżowego dla promocji sektora, po drugie, chodzi o konieczność uwzględnienia przez rząd RP znaczenia i interesów firm z otoczenia górnictwa w przyszłych rządowych programach restrukturyzacji i funkcjonowania branży – wyjaśnił podczas posiedzenia prezes Olszowski.

Ponadto Izba przedstawiła również swoje propozycje skierowane do władz województwa, które obejmują wprowadzenie instrumentów ochrony istniejących miejsc pracy w firmach tzw. zaplecza górniczego w Strategii Rozwoju województwa śląskiego oraz w innych dokumentach programowych tego województwa. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego stwierdziła, że niezbędne jest podjęcie działań mających na celu wsparcie firm i instytucji okołogórniczych działających w Polsce, w tym w szczególności na terenie woj. śląskiego. W związku z tym zarekomendowała rządowi RP praktycznie wszystkie postulaty zgłoszone przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Jednocześnie WRDS nie uwzględniła w swoim stanowisku propozycji Izby dotyczących działań na poziomie regionalnym. Podjęto natomiast decyzję o przekazaniu tych postulatów w celu rozpatrzenia do nowo powołanego zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij