Prairie Mining Limited (Prairie) opublikowało wyniki Wstępnego Studium Wykonalności dla kopalni Jan Karski, która powstanie w Zagłębiu Lubelskim. Potwierdzają one ogromny potencjał ekonomiczny projektu, a także jego strategiczne znaczenie.

Wstępne Studium Wykonalności zostało sporządzone przez niezależną, międzynarodową firmę konsultingową Golder Associates przy współpracy z ekspertami z Polski i zagranicy. Część geologiczna studium opiera się na klasyfikacji zasobów wg standardów JORC - Australijskiego Komitetu Wykazywania Wyników Prac Geologicznych i Zasobów Złóż. Zaktualizowane całkowite zasoby dla kopalni Jan Karski ogółem wynoszą 728 mln ton węgla, w tym 181 mln ton zasobów wykazanych w dwóch kluczowych pokładach 391 i 389, które stanowią podstawę dla określenia wyjściowej sprzedawalnej rezerwy zasobowej kopalni. Wyliczona na potrzeby PFS sprzedawalna rezerwa zasobowa o wielkości 139,1 mln ton zapewni funkcjonowanie kopalni przez 24 lata.

- Wyniki PFS potwierdziły, że w Zagłębiu Lubelskim drzemie ogromny potencjał do budowy światowej klasy kopalni produkującej wysokiej jakości węgiel i przynoszącej znaczące zyski. Kopalnia Jan Karski ma wszelkie atrybuty, by stać się nowym, znaczącym producentem węgla o najniższych kosztach wydobycia, zlokalizowanym blisko odbiorców – w sercu Europy – mówi Ben Stoikovich.

Jest to niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapotrzebowania na węgiel kamienny ze strony europejskiego przemysłu, który konsumuje około 300 mln ton tego surowca rocznie.

Istotnym elementem decydującym o realizacji projektu budowy kopalni Jan Karski jest zastosowanie technologii kotwienia. Obecnie z powodzeniem stosuje ją KGHM Polska Miedź oraz zaczynają doceniać inne firmy, także z sektora górnictwa węglowego. Kotwienie jest od dawna z powodzeniem stosowane w takich krajach jak Australia, USA czy Chiny.

- Kopalnia Jan Karski będzie pierwszym w Polsce zakładem górniczym, wybudowanym zgodnie z międzynarodowymi standardami. Będziemy też pierwszą, ale mam nadzieję nie ostatnią, kopalnią w Polsce, wykorzystującą kotwienie jako podstawową metodę obudowy. Technologia ta pozwala na obniżenie kosztów wydobycia, podwyższenie produktywności i, co najważniejsze, poprawę poziomu bezpieczeństwa – mówi Mirosław Taras, członek kadry menadżerskiej Prairie.

- Wstępne Studium Wykonalności jest efektem dokładnych analiz geologiczno- technicznych i ekonomicznych. Jego wyniki pokazują, ze Zagłębie Lubelskie ma potencjał do budowy nowoczesnych i efektywnych kopalń. Mamy bardzo zaawansowany projekt oparty na szczegółowych analizach i znajdujący się na dobrze rozpoznanym i zweryfikowanym złożu węgla - mówi Janusz Jakimowicz, prezes polskiej spółki zależnej Prairie.

Wyniki PFS pokazują, że dzięki niskim kosztom operacyjnym kopalnia Jan Karski ma potencjał do generowania niezwykle wysokich marż operacyjnych i przepływów gotówkowych. Prairie zamierza to osiągnąć dzięki wykorzystaniu międzynarodowych standardów współczesnego górnictwa przy projektowaniu kopalni oraz poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesie organizacji produkcji.

Program wierceń przeprowadzony przez Prairie potwierdził, że Lubelskie Zagłębie Węglowe ma bardzo dobre warunki geologiczne do stosowania ścianowej metody eksploatacji pokładów. Kopalnia położona jest w pobliżu funkcjonującej od 1982 roku LW Bogdanka, która już udowodniła, że w Zagłębiu Lubelskim możliwe jest osiągnięcie najniższego kosztu wydobycia węgla kamiennego w Europie.

Przewagą Prairie jest zastosowanie światowych standardów i współczesnych technologii na każdym etapie przygotowania i wdrażania projektu. Jest to możliwe dzięki temu, że kopalnia Jan Karski będzie budowana od podstaw co pozwala uzyskać znaczące korzyści operacyjne i jakościowe.

Średni gotówkowy koszt wydobycia w kopalni Jan Karski jest szacowany na 24,96 USD/t przy ustabilizowanej produkcji 6,34 mln ton netto surowca rocznie. Przewidywany koszt wydobycia i transportu węgla koksującego typu 34 do portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) wyniesie 44,86 USD/t, co będzie plasowało kopalnię Jan Karski wśród najtańszych w Europie.
Dzięki strategicznemu położeniu oraz dostępowi do taniego transportu można wytypować kilka kluczowych rynków zbytu, na których węgiel produkowany w kopalni Jan Karski będzie miał istotną przewagę kosztową. Najprawdopodobniej produkt nie będzie musiał być dostarczany do portów ARA, ale znajdzie odbiorców w krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Na tych rynkach kopalnia Jan Karski będzie zdecydowanie najtańszym dostawcą.

W Studium założono, że istotna część maszyn i wyposażenia zostanie wyleasingowana, co jest standardowym rozwiązaniem dla kopalń w Europie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij