20 stycznia 2015 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach zainaugurowano obchody 25-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Wśród gości znaleźli się m.in. Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów spółek węglowych, reprezentanci uczelni wyższych i związków zawodowych, byli i obecni członkowie Rady i Zarządu Izby oraz przedstawiciele firm należących do GIPH.
Przybyłych gości przywitał prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski oraz wygłosił krótkie przemówienie dotyczącego historii Izby. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć pokaz unikatowych fotografii, które przedstawiały działania GIPH w ciągu ostatnich 25 lat. Janusz Olszowski wspominał dawne czasy, kiedy górnictwo węgla kamiennego miało ogromne zdolności wydobywcze i zostało wpuszczone na głębokie wody gospodarki. Właśnie dlatego w latach 90. XX w. powstała Górnośląska Izba Górnicza, która w 1993 r. zmieniła nazwę na funkcjonującą do dziś – Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Od początku swojej działalności organizacja zajmuje się najważniejszymi sprawami dla całej branży górniczej oraz okołogórniczej. Celem strategicznym od zawsze było przeciwstawianie się antywęglowej i antygórniczej polityce kreowanej na szczeblu nie tylko krajowym, ale również Unii Europejskiej, za co podziękował Izbie w swoim wystąpieniu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Zaznaczył, że konsekwentnie stała ona po stronie promocji i akcentowania polskiej energetyki opartej na polskim sektorze wydobywczym. Podzielił się ze zgromadzonymi swoją refleksją, że należy przywrócić prestiż, dumę, poczucie wagi i istoty związane z branżą górniczą w całej polskiej gospodarce.
Z okazji jubileuszu przemawiali również Mirosław Koziura – prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza i przewodnicząca zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, a także Zygmunt Łukaszczyk – ówczesny szef Euracoal i prezes Katowickiego Holdingu Węglowego. Później odbyło się nadanie stopni górniczych. Wręczyli je prezes Olszowski wraz z wiceministrem Tobiszowskim. Na zakończenie części oficjalnej obchodów odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją prof. Czesława Grabowskiego.
Redakcja magazynu „Inżynieria Górnicza” pragnie złożyć Izbie najserdeczniejsze życzenia. Mamy nadzieję, że za pięć lat będziemy mogli ponownie wspólnie świętować 30-lecie organizacji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij