9.09. br, w drugim dniu Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Hutniczego i Energetycznego KATOWICE 2015,nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego przez CBiDGP i urzędem górniczym RISHM

Trzydzieste Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Hutniczego i Energetycznego KATOWICE 2015 stały się okazją do zacieśnienia nawiązanej w ubiegłym roku współpracy pomiędzy Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego a albańskim urzędem górniczym RISHM – Departamentem Nadzoru Bezpieczeństwa Górniczego, funkcjonującym w ramach Ministerstwa Energii i Przemysłu w Tiranie. Dziewiątego września, w drugim dniu największego tego typu wydarzenia w Europie, na stoisku wystawienniczym CBiDGP nastąpiło uroczyste podpisanie przez reprezentantów obu instytucji Listu Intencyjnego dotyczącego kooperacji w zakresie badań i ocen maszyn i urządzeń górniczych oraz innych usług wykonywanych przez specjalistów lędzińsko-mysłowickiego przedsiębiorstwa.

    Wiedza i doświadczenia, jakimi dysponuje CBiDGP, stanowią szczególnie ceniony potencjał, w oparciu o który albański nadzór górniczy pragnie wprowadzać zmiany w wymagającym gruntownych przekształceń przemyśle wydobywczym. Jeden z najważniejszych kierunków planowanych zmian odnosi się do systemu nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji i pracy ludzi poprzez kontrole, badania i oceny stanu technicznego wykorzystywanych w zakładach górniczych maszyn, urządzeń oraz ich elementów. Polska ze swoim doświadczeniem naukowym i praktycznym, prawnym i organizacyjnym stanowi dla Albańczyków punkt odniesienia do stworzenia nowych, dostosowanych do współczesnych wymogów obowiązujących w europejskim górnictwie.

Podstawą górnictwa albańskiego jest chrom. Trzydzieści dwa zakłady górnicze wydobywają obecnie 300-400 tys. ton rocznie bardzo dobrej jakości surowca zawierającego 42 proc. tlenku chromu, duży procent żelaza i śladowe ilości glinu. Kraj ten słynie również z bitumu, stanowiącego bardzo ceniony na świecie dodatek do mieszanki asfaltu drogowego. Wydobycie kopaliny szacowane jest na około 120 tys. ton rocznie. W rozwoju gospodarki niezwykle istotną rolę pełni górnictwo naftowe, dostarczające rocznie około 1,5 miliona ton ropy naftowej.

Nasze kopalnie odkrywkowe wykorzystują podobne, jak w polskich kopalniach urządzenia, które także wymagają kontroli i regularnych badań. – powiedział Rrapush Tola, Dyrektor RISHM - Bardzo wiele z nich to urządzenia starego typu. I tak na przykład w zakładach wydobywczych pracuje 7-8 maszyn wyciągowych, które zakupione zostały właśnie w Polsce, ale przed 40 laty. Mimo że nadal pracują, to jednak są to stare maszyny. By móc poznać ich stan techniczny, oszacować termin możliwej eksploatacji, określić zakres prac remontowych i zagwarantować bezpieczeństwo górnikom, niezbędne jest wykonanie badań i pomiarów. Niestety, brakuje nam sprzętu, metodyk badawczych i pomiarowych oraz takiej firmy badawczej, jak CBiDGP. I to właśnie zdecydowało o podjęciu współpracy z przedsiębiorstwem, którego wiedza i doświadczenia są dla nas niezwykle cenne.

    Krzysztof Mijalski, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny CBiDGP powiedział - Naszym albańskim partnerom proponujemy nie tylko usługi badawczo-pomiarowe maszyn i urządzeń eksploatowanych w około 150 kopalniach chromu, bitumu, rud miedzi, srebra, złota, żelaza i węgla brunatnego. Niezbędna jest im pomoc w określeniu rodzaju badań, technik i metod badawczo-pomiarowych, doborze sprzętu pomiarowego, a przede wszystkim przy interpretacji uzyskanych wyników umożliwiających podejmowanie adekwatnych działań. Polski wzorzec systemu kontroli maszyn i urządzeń górniczych, stanowiący podstawę budowania systemu bezpieczeństwa kopalń i pracujących w nich ludzi, oceniony został przez RISHM jako najbardziej interesujący i przydatny w procesie tworzenia nowych, odpowiadających standardom europejskim i światowym, mechanizmom bezpieczeństwa pracy i techniki w Albanii. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale i odpowiedzialność.

Na załączonym zdjęciu zostało uwiecznione podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy. Od prawej Rrapush Tola, Dyrektor RISHM, Krzysztof Mijalski, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny CBiDGP, Jan Knura, Członek Zarządu CBiDGP ds. Technicznych.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij